Welkom op de website van Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016 te Amersfoort

Op 21 mei zal de Algemene Ledenvergadering te Amersfoort worden gehouden.

14:00 Lezing/workshop "Hoe ik elk kind bereik" en "De leerkracht vertoont afwijkend gedrag!" door

          Jelte van der Kooi,

15:30 Pauze

15:50 Algemene Ledenvergadering

o Bespreken jaarverslag, jaarrekening, verslag van de kascommissie en decharge bestuur;

o Speerpunten en begroting 2016 bespreken, benoemen kascommissie;

o Verkiezing Voorzitter;

17:20 Borrel 

18:00 Sluiten

Waar: De Flint te Amersfoort. Het adres is Coninckstraat 60.

Pharos regio's

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio's bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.

Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio's, wat de mogelijkheden zijn.

Alle activiteiten

Datum Regio Activiteit Doelgroep
17.05.2016 Zuid-Holland Lezing 'Een andere kijk op hoogbegaafdheid' door Mariken Althuizen Belangstellenden
21.05.2016 Zuid-Holland Spelletjesmiddag met oudercontactmiddag Kinderen vanaf 4 jaar en ouders
25.05.2016 Flevoland Pientere Peuters Peuters en ouders
25.05.2016 Eindhoven Lezing Dea van der Steen ouders en andere belangstellenden
26.05.2016 Tilburg Lezing over aanpassingsgedrag van en communicatie met hoogbegaafde kinderen Ouders en andere belangstellenden

Pharos helpt
- ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
- kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
- leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
- het delen van ervaringsdeskundigheid
- regionale ondersteuning
- een landelijke dekking
- een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
- erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap