Welkom op de website van Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Lezing van Tessa Kieboom in Haren gemist? Bezoek de workshops in Groningen op 22 en 23 november

De lezing die regio Noord-Oost heeft georganiseerd met Tessa Kieboom op 3 oktober j.l. was een enorm succes. Dusdanig zelfs dat Tessa Kieboom besloten heeft een paar workshops te verzorgen in Groningen.

Zie voor meer informatie het "Prikbord"

Bovendien organiseert de regio Utrecht-Gooi-Eemland  in het voorjaar van 2017 ook een lezing met Tessa Kieboom, voor wie er 3 oktober niet bij kon zijn, is er dan een nieuwe kans. 

Pharos regio's

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio's bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.

Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio's, wat de mogelijkheden zijn.

Alle activiteiten

Datum Regio Activiteit Doelgroep
30.09.2016 Friesland Jeugweekend Ameland 30 sept - 2 okt 2016! Basisschooljeugd 6 - 12 jaar
06.10.2016 Friesland Oudercontactavond 6 oktober a.s. ouders
23.10.2016 Achterhoek Karten op Kartbaan Eefde Ouders en kinderen
26.10.2016 Zuid-Holland Oudercontactavond Ouders
29.10.2016 Zuid-Holland Verzetsmuseum en Kindertribunaal ( AFGELAST ! ) Vanaf 9 jaar of groep 6

Pharos helpt
- ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
- kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
- leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
- het delen van ervaringsdeskundigheid
- regionale ondersteuning
- een landelijke dekking
- een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
- erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap