Welkom op de website van Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Pharos BBQ te Zeist

Plaats:
Scouting Zeist, Padvinderslaan 14, clubgebouw "De Vonk"

Wanneer:
6 september 2015

Hoe laat:
vanaf 13:00 uur tot ongeveer 16:00 uur

Gezocht:
vrijwilligers voor hulp voor, na en tijdens de BBQ

Opgeven voor deelname BBQ:
via secretariaat@pharosnl.nu onder vermelding van aantal personen

Opgeven voor hulp:
secretariaat@pharosnl.nu

Kosten:
€ 5,- p.p.
Graag overmaken op NL37ABNA0584129432, o.v.v. BBQ2015

Pharos regio's

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio's bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.

Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio's, wat de mogelijkheden zijn.

Alle activiteiten

Datum Regio Activiteit Doelgroep
07.09.2015 Flevoland HB Koffieclub Zeewolde Ouders en introducees
10.09.2015 Eindhoven Lezing door Mia Frumau ouders en andere belangstellenden
18.09.2015 A'dam-Kennemerland VO en BSO kamp 18, 19 en 20 september 2015 basis- en middelbare school
26.09.2015 Zuid-Holland Workshop perspectieftekenen en spiegelen Kinderen vanaf 8 jaar (jonger in overleg)
30.09.2015 Flevoland Pientere Peuters Peuters en ouders

Pharos helpt
- ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
- kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
- leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
- het delen van ervaringsdeskundigheid
- regionale ondersteuning
- een landelijke dekking
- een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
- erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap