Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Signaal 65

Deze Signaal gaat over verbinding. Tijdens deze pandemie is verbinding meer dan ooit van belang, we zullen er met elkaar uit moeten komen. Ook kan verbinding wat letterlijker worden genomen en daar heeft Lucaseen tekening over gemaakt. Het afstandsonderwijs en alle vormen van online meetings hebben ook weleens ‘verbinding verbroken’ tot gevolg!

Betty schrijft haar column over de verbinding met jezelf.

Mayken schrijft over het combineren van (thuis)werk en het vormgeven van afstandsonderwijs aan je kinderen. En hoe zit het eigenlijk met privacy?

In verbinding blijven met je kind, daar schrijft Marianne over. Wat kun je zoal doen als de gemoederen oververhit raken?

Femke heeft goed nieuws, de nieuwe IQ-test KIQT+ is een feit. Lees in haar stuk hoe de test tot stand kwam en waarom.

Ilse heeft tien tips over het leren van zinnen. Het blijkt voor veel scholieren een struikelblok en er wordt over het algemeen niet apart les in gegeven.

Eva heeft tien mooie doe-tips bedacht voor als je thuis moet blijven. Het leuke is, als je niet meer thuis hoeft te blijven, zijn het nog steeds leuke dingen om te doen!

Joséphine heeft 2 boekrecensies voor ons gemaakt. Ze heeft een boek van een uitgeverij ontvangen en gerecenseerd en ze vertelt over haar favoriete boek.

In het eerste deel van Emma’s verhaal maken we kennis met Kitty en Coco.

In zijn artikel schrijft Willem Wind over het topdown onderwijs. Het artikel werd eerder elders gepubliceerd.

Veel leesplezier!

Pharos en het coronavirus

Pharos volgt vanzelfsprekend de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus op. Op dit moment is Nederland in een lockdown t/m 2 maart. Wij zullen daarom in deze periode geen fysieke activiteiten organiseren of door laten gaan.

Zorg goed voor elkaar!

Wil je de tips nog inzien die zijn verzameld tijdens de lockdown van maart 2020? Klik op de links hier beneden.

Over corona : corona
Over corona voor kinderen: voor kinderen
Cornona en onderwijs : onderwijs
Corona en thuisonderwijs: thuisonderwijs
Corona en thuis zijn: thuis
Corona en thuisactiviteiten: thuisactiviteiten
Cornona en online activiteiten: online
Corona en bewegen: bewegen
Corona en Facebook: Facebook
Corona en naar buiten: buitenspelen
Corona en acties van dienstverleners: acties

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap