Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

 

kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.

Ga hier naar het kwaliteitsregister: https://www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl/

 

Festival van Talent 24 maart 2018

Op 24 maart 2018 wordt het jaarlijks terugkerende Festival van Talent georganiseerd op het Eckart College in Eindhoven. Veel organisaties die zich bezighouden met hoogbegaafdheid zullen weer aanwezig zijn met kraampjes, lezingen en inloopactiviteiten op het Eckart College in Eindhoven. En wij zijn er als Pharos natuurlijk ook weer bij!
Wij zijn aanwezig in een lokaal met spelletjes en een – nog nader te bepalen – activiteit voor kinderen. Terwijl de kinderen zich vermaken, kunnen ouders bij ons en elkaar hun verhaal kwijt en ontdekken wat Pharos voor hun kinderen én voor hen kan doen. We hebben nu eenmaal veel ontzettend gezellige, maar vooral ook begripvolle leden, waar ouders zich gehoord voelen.

In het Pharos-lokaal willen we goed vertegenwoordigd zijn, zodat ouders meteen weten dat ze bij ons terecht kunnen voor een luisterend oor, herkenning en wellicht wat adviezen. Daarom doen wij een beroep op u; bent u in de gelegenheid om een deel van de dag (tussen 10.00 uur en 17.00 uur) in ons lokaal ouders te woord te staan? Dan héél graag!

En als u eventueel wat eerder kunt komen om mee op te bouwen, of wat later kunt blijven om mee op te ruimen, zijn wij daar natuurlijk heel blij mee! Laat ons weten wanneer u in het lokaal aanwezig wilt en kunt zijn via werkgroep.onderwijs@pharosnl.nu.

Ik hoop dat we op 24 maart 2018 met een grote groep Pharos-ouders in het lokaal aanwezig kunnen zijn en u daar – als bezoeker of meewerkende ouder – te ontmoeten!

Miriam Gianotten – werkgroep onderwijs

Plusgroep kleuters Sanyu Onderwijs Haarlem 9 maart 2018

 

 

 

 

 

Plusgroep Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van 4 of 5 jaar

Doel
Kinderen via een thematisch verrijkingsaanbod aanspreken op het hogere denk vermogen en daarmee bijdragen aan een hoger leerplezier in een omgeving met peers.

Inhoud
De inhoud van het programma is aanvullend op het aanbod van de reguliere basisschool waar de kinderen alle basisvaardigheden aangeleerd krijgen. We willen het denken en het doen een impuls geven en de kinderen een brede blik in de wereld bieden.

In zes bijeenkomsten gaan we op reis met de kinderen en nemen ze mee door een wereldwijs aanbod (denk aan wetenschap, proefjes, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ontdekken en creëren) rondom in het thema Nederland in de wereld met als rode draad “Water in de Wereld”. Daarnaast volgen ze lesjes Spaans en hebben ze elke week een spelmoment met de andere kinderen.

(meer…)

Regionale themaconferenties ‘dubbel bijzonder’ 13, 15, 21 en 22 maart 2018

 

* U I T N O D I G I N G *

Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs?

Meld je dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 -21.00 uur.

Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties in Goes, Alkmaar, Bakkeveen en Amersfoort, met als thema ‘Dubbel bijzonder’ (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen).

(meer…)

Ga jij mee op Expeditie Moendoes? 16-03-2018

Week van de Hoogbegaafdheid

Op vrijdag 16 maart organiseert Bureau Talent, in het kader van de week van de hoogbegaafdheid, een middag voor leerlingen van 10 tot 12 jaar. We spelen het spel ‘Expeditie Moendoes’ waarbij je op een actieve manier onderzoek doet naar de fictieve planeet Moendoes en haar inwoners. Hoe zit het op deze planeet met de zwaartekracht en seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk?  En wat betekenen die gele driehoekjes… ?

(meer…)

Wat is hoogbegaafdheid?

Modellen
In de loop der jaren zijn er een aantal modellen ontwikkeld die het cognitieve gegeven trachten te bevatten.
Aan het einde van de 19de eeuw ontwikkelde de Fransman Alfred Binet de eerste intelligentietest voor militaire doeleinden. Hieruit bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de intelligentie van individuen. Daarmee werd de belangstelling van wetenschappers gewekt.

(meer…)

Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

Op de laatste NOT (24 januari – 28 januari 2017), de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux, heeft de Koepel Hoogbegaafdheid, een samenwerkingsverband van HINT Nederland, Choochem en Pharos, het kwaliteitsregister hoogbegaafdheid gepresenteerd. Een plek waar ouders en leerkrachten op zoek kunnen naar informatie, waarbij de kwaliteit van de aanbieders gewaarborgd wordt. Of zoals de Koepel het zelf formuleert:

“In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. Het initiatief tot dit register is genomen omdat er de laatste jaren vele vormen van begeleiding zijn ontwikkeld die door diverse diensten, bureaus en commerciële instellingen worden aangeboden. Door de grote verscheidenheid op dit gebied is het niet altijd duidelijk wat er precies geboden wordt en wat de kwaliteit van de diverse aanbieders is. Voor ouders, leerkrachten, scholen en particulieren is de keuze voor een aanbieder die in het register is opgenomen een veiligere en makkelijkere optie dan zelf op zoek te gaan in het grote aanbod.”

http://www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap