Pharos en het coronavirus

Pharos en Corona
Het coronavirus COVID-19 zet ons dagelijks leven danig op zijn kop. Iedereen heeft te maken met maatregelen die nodig zijn om onze kwetsbare medemens te beschermen én ons zorgstelsel niet te overbelasten.

Voor Pharos houdt dit in dat alle (kinder)activiteiten geannuleerd of uitgesteld worden tot (na) 1 juni. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM en de regering.

Pharos Nederland houdt de berichtgeving over het coronavirus scherp in de gaten. Mocht er iets veranderen zal Pharos hierover via de website en e-mail communiceren.

Tips en ideeën
Hieronder is een verzameling tips met meer informatie of ideeën voor een daginvulling verzameld. Door het groeiende aanbod van ideeën, tips en materialen, worden deze onderverdeeld in categorieën en kun je zo doorklikken naar overzichten.

Heb je tips of ideeën, of bruikbare links voor ons laat het ons weten via secretariaat@pharosnl.nu.

Over corona : corona
Over corona voor kinderen: voor kinderen
Cornona en onderwijs : onderwijs
Corona en thuisonderwijs: thuisonderwijs
Corona en thuis zijn: thuis
Corona en thuisactiviteiten: thuisactiviteiten
Cornona en online activiteiten: online
Corona en bewegen: bewegen
Corona en Facebook: Facebook
Corona en naar buiten: buitenspelen
Corona en acties van dienstverleners: acties

Corona nieuws voor en door kinderen met de kidscoronakrant
Door het Corona virus zijn de scholen en bedrijven gesloten en zit jij ineens thuis. Deze situatie is heel bijzonder en natuurlijk heb jij contact met je vriendjes en vriendinnetjes via WhatsApp en social media.

Ook jij moet vast even wennen aan de nieuwe omstandigheden en daarom willen wij graag van jou weten wat je hiervan vindt en wat het verplicht thuisblijven met jou doet. Je beleeft andere dingen door het thuis zijn. Je mag niet meer naar je sportles en maakt je zorgen.

Als je het opschrijft, tekent, foto’s maakt of een filmpje dan kun je dat delen met andere kinderen en jij kunt op jouw beurt weer lezen wat zij doen.
https://www.kidscoronakrant.nl/

Our coronastory
Sonja and David Rijlaarsdam verzamelen coronaverhalen om samen te brengen hoe mensen deze uitzonderlijke tijd mee maken om zo te zorgen dat we ons de uitdagingen en alle mooie initiatieven blijven herinneren. Ze zijn nog aan het opstarten dus bijdragen en delen zou heel fijn zijn.
Deel jouw #OurCoronaStory via www.ourcoronastory.com, lees verhalen van anderen en volg @OurCoronaStory op Twitter.

Op Facebookgroepen komen er allerlei tips voorbij, over thuis de tijd doorbrengen, spelen in de tuin, maar ook over schoolwerk.

Pharos Hoogbegaafd vind je hier: https://www.facebook.com/groups/225835630956648/

Pharos Hoogbegaafd heeft bijvoorbeeld deze superleuke tip voor in de tuin.
Martine Pietersma: Kleine tip…met (zelfgemaakte) treinen en auto’s over zelfgetekende wegen 🥰 Twee middagen mee bezig geweest met tekenen en telkens weer aan het denken gezet. Waar moeten de mensen opstappen, wat nou als ze pech krijgen met hun auto etc.

Namens iedereen bij Pharos:
Zorg goed voor elkaar!

Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

In Signaal 62

Met humor kunnen dingen worden opgelost, worden verzacht, in het juiste of een ander perspectief worden geplaatst, worden uitgelegd. Humor maakt aan het lachen, klaart de lucht, reikt de hand. Kortom, humor is onmisbaar en humor is fijn.

Humor komt in allerlei vormen. Niet iedereen heeft dezelfde soort humor. Marianne schrijft een artikel naar aanleiding van een online oproep naar de humor van onze kinderen, gekoppeld aan talenten en eigenschappen, doorspekt met talloze citaten uit het onderzoekje. Betty geeft een komische draai aan haar column, want over humor schrijven terwijl je ziek bent.. is een uitdaging. De boekenpagina bevat 3 boeken die humoristisch geschreven zijn.

Floor recenseert maar liefst twee boeken dit keer. ‘Denkgeheimen’ van Sven Graumans blijkt een erg leuk boek voor onze kinderen te zijn. En voor wie meer wil weten over het tienerbrein leest in de recensie van ‘Geheimen van het tienerbrein’ van Sarah-Jayne Blakemore meer hierover. De ondertitel ‘hoe we onszelf uitvinden’ maakt nieuwsgierig.

Bij de jeugdredactie schreef Joséphine over luchtvervuiling. Wat zorgt nu eigenlijk voor luchtvervuiling? Lucas heeft een handig lijstje met tips over het plannen van huiswerk gemaakt! Jonna vertelt in haar laatste verslag voor Signaal over het laatste deel van haar reis met School at Sea. En weet jij de antwoorden op Mignons puzzels?

Doe je mee? Pharos bestaat voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. Het werk wordt gedaan door mensen die hier tijd voor vrijmaken in hun drukke bestaan. We kunnen alleen dankzij mensen als deze activiteiten organiseren, een bestuur vormen, Signaal maken, de telefoon opnemen, kampen organiseren, in informatie voorzien en een vuist maken.

Voor Signaal blijven we op zoek naar kopij. Bij de jeugdredactie is weer plek voor nieuwe redactieleden. Ouders, laten jullie je kinderen de oproep verderop in Signaal lezen?
Eenmalige bijdrages van kinderen, jongeren én volwassenen zijn ook altijd zeer welkom. We zien jullie reactie graag op onderstaand e-mailadres.

Het thema voor de volgende Signaal is lezen. Hiervoor zoeken we artikelen en ervaringsverhalen over (leren) lezen. Heb jij of je kind iets voor ons? Mail het naar de redactie: signaal.redactie@pharosnl.nu.

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap