Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Lezing Suzanne Buis en ALV 26 mei 2018

Je bent van harte uitgenodigd om op 26 mei dit jaar aanwezig te zijn bij een inspirerende lezing van Suzanne Buis, schrijver van boeken als de ‘Droomdenker’ en natuurlijk ‘Mijn hb-kind en ik’.

De lezing is gratis voor leden en niet-leden.

 

Voorafgaand vindt de ALV 2018 plaats. Als lid ben je dus ook van harte uitgenodigd om daarbij aan te schuiven. Pharosleden die naar de lezing én de ALV komen, kunnen gezellig kosteloos met ons mee lunchen.

Lees verder en meld je aan met het bijgevoegde formulier.

(meer…)

HB-Café Groningen 20-04-2018

Ken je KernTalenten, verzilver je hoogbegaafdheid

Op 20 april komt Frans Corten spreken in het HB café in Groningen. In een interactieve workshop maak je kennis met wat KernTalenten zijn.

Hoogbegaafden kunnen vaak heel veel verschillende dingen en kunnen die vaak ook goed. Toch gaat het werk snel vervelen als je sterke KernTalenten onvoldoende worden aangesproken. Dan wil je elke twee jaar weer weg naar een volgende baan. Hoe vind je een werkplek waar je duurzaam je ei in kwijt kan? Een eigen bedrijf is dan één van de opties om te verkennen.

Het is niet alleen het niveau van het werk dat telt. Ook dingen als fysieke actie, bezig zijn met kleur en vorm, of eigenhandig dingen maken, kunnen in een profiel heel wezenlijk zijn. Allemaal dingen die niet direct met hoge intelligentie van doen hebben. Soms wordt je leven een stuk leuker door b.v. een houtbewerkingshobby weer op te pakken en naar het werk te fietsen en zit de uitdaging niet in het schrijven van nog moeilijkere rapporten met nog complexere berekeningen.

Je ontdekt wat je er mee kunt doen, bij welke vragen je een analyse kunt laten maken en hoe belangrijk dit voor jou als persoon kan zijn.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.

Locatie HB café Groningen: Hampshire Hotel – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen. Zie ook: www.hampshire-groningen.nl. Let op: vanaf 1 april 2018 heet dit hotel: Best Western Hotel Groningen Centre.

Entree: € 17,50 per persoon, inclusief koffie en thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen en vervolgens direct online te betalen via iDEAL of Bancontact/Mister Cash.

Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Meer informatie: Uitnodiging Hb cafe april 2018 Kerntalenten

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw kind

Ik heb mijn stukjes over ‘creatief begaafden’ uit de vorige Signaals samengevat in een OPP: dat is de afkorting voor ontwikkelingsperspectiefplan. Cadeautje voor eenieder die er wat aan heeft!
Het OPP is de vervanger van het vroegere handelingsplan. Een OPP is een document dat een centrale plaats inneemt binnen Passend Onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs is er een hele pagina aan gewijd. Onder andere staat daar: ‘voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, moet het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.’
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/ 

(meer…)

Verslag lezing regio Eindhoven ‘Executieve Functies bij Hoogbegaafde Kinderen’

Esther Schepers heeft in november een drukbezochte lezing gegeven voor regio Eindhoven. Naast leden van Pharos waren er ook belangstellenden van scholen en zorginstellingen. Regio Eindhoven kan dan ook terugkijken op een zeer interessante en geslaagde avond.
De lezing ging over executieve functies bij hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie. Eerst werden de cognitieve kenmerken en de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid besproken. Hierbij werd verwezen naar het model van Duran. De cognitieve kenmerken, ook wel de hoofdkenmerken genoemd, zijn naast een hoog IQ ook creativiteit. De persoonskenmerken (ook wel de hartkenmerken genoemd) zijn perfectionisme, kritische instelling, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en de intensiteiten. Met intensiteiten worden de overexcitabilities bedoeld. Deze richten zich op de grote prikkelgevoeligheid van de hersenen. Deze prikkelgevoeligheid bevindt zich op 5 verschillende gebieden die in meer of mindere mate zichtbaar zijn bij hoogbegaafde kinderen. Dit is het vermogen om zeer levendig en expressief te zijn, de zintuiglijke gevoeligheid, de grote fantasie, de leerhonger en sterke emoties.

(meer…)

Workshop Succesangst 22 maart

Onder de titel:  “Succesangst”, biedt Kunsthuis Art-it-is, te Buitenpost op donderdag 22 maart 2018 de gelegenheid aan hoogbegaafden, creatieven en anders getalenteerden, om deel te nemen aan een workshop van een expert op dit gebied, Sandra Leefmans.

De interactieve avond duurt van 19.30 tot 21.30 en kost ter dekking van de onkosten €10,- (inclusief koffie/thee).
Succesangst is de logische tegenhanger van het meer bekende begrip faalangst. Over faalangst is veel bekend, minder bekend is dat de angst om te slagen evenzeer belemmerend kan werken. Beeldend kunstenaars, musici, topsporters en allen die getalenteerd zijn hebben kans op groot succes. En kans op succesangst. Aan de hand van beroemde voorbeelden, uitleg over de werking van succesangst en enkele creatieve opdrachten werkt Sandra Leefmans met ons het begrip succesangst verder uit en krijg je de kans om een eerste stap te zetten om succesangst de baas te worden.

Sandra Leefmans (1972) is momenteel de belangrijkste expert in Nederland op het gebied van succesangst bij hoogbegaafden. Ze is coach, adviseur, trainer, cultureel antropoloog en auteur van het op 3 maart jl. gepresenteerde boek “Te slim om te slagen; over succesangst bij hoogbegaafden”.
Het boek is (gesigneerd) te verkrijgen op deze avond.
Opgave vooraf is gewenst en kan via info@art-it-is.nl .

 

Locatie: Kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2A, Buitenpost
Datum: donderdag 22 maart 2018
Tijd: 19.30-21.30
Titel: “Succesangst. Workshop voor hoogbegaafden, creatieven en anders getalenteerden.”

Prijs: €10,- (inclusief koffie/thee)
Opgave via info@art-it-is.nl

Meer informatie: https://www.art-it-is.nl/
of tel. 06-57609221 (Klaske van der Weide)

Sanyu Onderwijs in de week van de Hoogbegaafdheid 17 maart

Sanyu organiseert op zaterdag 17 maart een activiteiten- en ontmoetingsdag voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool en ook voor hun ouders , broertjes en zusjes.

In de workshop Kunstkids gaan we op zoek naar de verbinding tussen het Kubisme en architectuur.
In het kubisme wordt gebruikgemaakt van verschuivende standpunten. Een tafel kan vanuit verschillende hoeken worden bekeken. Van bovenaf als je staat, vanaf de zijkant als je zit of van onderaf als je iets van de vloer wil oppakken. Dit principe gaan we toepassen op gebouwen. Hoe? Kom maar meedoen!

Aanmelden voor de workshops is gewenst en kan via info@Sanyu-Onderwijs.nl onder vermelding van de naam en leeftijd van kinderen.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Tijdstip Wat Waar
9.30-12.30uur Inloop koffie, thee en ontmoeting Kleine Hal
10.00-12.00uur Rustige speelplek Klein lokaal
10.00uur en 11.15uur (start uitleg), doorlopend maken kunstcreatie Workshop Kunstkids

(door Annemarie Wissmann)

Groot lokaal Sanyu
voor kinderen vanaf +/- 7 jaar
10.00uur Workshop Mindfulness voor ouders

(door Maike Nieuwenhuizen)

Gymnastieklokaal
11.30-12.15 uur Workshop coachen met paarden voor ouders en kinderen
(door Aye de Kuijer)
Vooraan in de hal of lokaal HWB

 

12.30uur Afronding en iedereen naar huis  
     
     

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/

Mini-festival over Ruimte & Hoogbegaafdheid 10 maart 2018

 

Ons eerste mini-festival over ruimte en hoogbegaafdheid! Dankzij de bijdrage van 18 deelnemende organisaties staat er een prachtig divers en dynamisch programma. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen op jullie komst! Dit event is ook een goede gelegenheid voor ouders, docenten en hb-professionals om met elkaar kennis te maken en om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Mapping Space editie #1
Mini-festival over 
RUIMTE & HOOGBEGAAFDHEID

Zaterdag 10 maart 2018
12.00 – 17.00 uur
OBA Bijlmerplein 393, Amsterdam
Gratis toegang

(meer…)

Festival van Talent 24 maart 2018

Op 24 maart 2018 wordt het jaarlijks terugkerende Festival van Talent georganiseerd op het Eckart College in Eindhoven. Veel organisaties die zich bezighouden met hoogbegaafdheid zullen weer aanwezig zijn met kraampjes, lezingen en inloopactiviteiten op het Eckart College in Eindhoven. En wij zijn er als Pharos natuurlijk ook weer bij!
Wij zijn aanwezig in een lokaal met spelletjes en een – nog nader te bepalen – activiteit voor kinderen. Terwijl de kinderen zich vermaken, kunnen ouders bij ons en elkaar hun verhaal kwijt en ontdekken wat Pharos voor hun kinderen én voor hen kan doen. We hebben nu eenmaal veel ontzettend gezellige, maar vooral ook begripvolle leden, waar ouders zich gehoord voelen.

In het Pharos-lokaal willen we goed vertegenwoordigd zijn, zodat ouders meteen weten dat ze bij ons terecht kunnen voor een luisterend oor, herkenning en wellicht wat adviezen. Daarom doen wij een beroep op u; bent u in de gelegenheid om een deel van de dag (tussen 10.00 uur en 17.00 uur) in ons lokaal ouders te woord te staan? Dan héél graag!

En als u eventueel wat eerder kunt komen om mee op te bouwen, of wat later kunt blijven om mee op te ruimen, zijn wij daar natuurlijk heel blij mee! Laat ons weten wanneer u in het lokaal aanwezig wilt en kunt zijn via werkgroep.onderwijs@pharosnl.nu.

Ik hoop dat we op 24 maart 2018 met een grote groep Pharos-ouders in het lokaal aanwezig kunnen zijn en u daar – als bezoeker of meewerkende ouder – te ontmoeten!

Miriam Gianotten – werkgroep onderwijs

Speeldag voor hoogbegaafde kinderen in Schiedam – 10 maart 2018

Na meerdere gezellige, leerzame en succesvolle edities van de Speeldag voor Hoogbegaafde kinderen in 2016 en 2017 op verschillende locaties in Nederland, zal op 10 maart  2018 de 1e editie in Schiedam plaatsvinden op het Stedelijk Gymnasium Schiedam, Valeriusstraat 31, 3122 AM Schiedam. Tussen 10.15 en 16.00 zijn kinderen en ouders van harte welkom.

De SpeelDagHB kenmerkt zich door een zeer gevarieerd programma aan te bieden voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 en hun ouders. De dag staat bol van activiteiten, informatie, ervaring, uitwisseling, experimenteren en beleven.

Er zijn heel veel bordspellen te spelen, verschillende coöperatieve en verbindende (inloop)activiteiten, workshops zoals filosoferen, voorbereiden op de brugklas, hoogsensitiviteit, en knutselen. Op vele verzoek zal hoogbegaafdheids-expert Noks Nauta namens het IHBV weer aanwezig zijn en ook Peers4Parents is aanwezig en geeft ouders de kans onderling ervaringen uit te wisselen. Ook voor jongere kinderen is er een leuk programma. Vooraf aanmelden voor deze SpeelDagHB editie kan (tot 2 maart 2018) online via www.speeldaghb.nl of koop direct je entreekaartje aan de deur (beperkt beschikbaar).

Mail bij vragen met nina@speeldaghb.nl of marjolijn@speeldag.nl 
Entree online en aan de deur: 7,50 voor kinderen onder de 3 jaar / ouders hebben gratis toegang.

‘Een leuke, ontspannen manier om een dag met alle facetten van hoogbegaafdheid bezig te zijn’ (een ouder, SpeelDagHB 2017)

Facebook; Speeldaghb
Twitter: @speeldaghb

 

Signaal 56 op de mat!

Een greep uit de inhoud:

Een tipje van de feestsluier wordt opgelicht door het landelijk bestuur, lees op pagina 44/45 meer hierover! Zet 26 mei vast in de agenda.

We volgen een gezin met 3 kinderen die alles achter zich liet om een wereldreis te maken. In deze Signaal staat het verhaal van wat daaraan vooraf ging. Lars(11) en Nick(8), de oudste 2 kinderen, doen verslag van het eerste deel van de reis en we hopen nog veel van hen te horen als reizende reporters in de volgende Signaals.

Benjamin (17) is hoogbegaafd en is een thuiszitter. Zijn verhaal wordt verteld door Edith Hazelzet.

Lucas(10) interviewt de 4-jarige Tom die een boek schreef over hoe het is om hoogbegaafd te zijn. En het is een bijzonder interview geworden, dank jullie wel, jongens!

En ben je nieuwsgierig naar hoe het is op om Pharoskamp te gaan, lees dan het stuk van Sarah(10)!

Ilse Reijgwart schrijft over ‘onderpresteren en respect’ en ze heeft een cadeautje voor iedereen die er wat aan heeft.

En Marianne Rietveld vertelt over een hoogsensitief meisje en hoe de antwoorden in haarzelf te vinden zijn als de juiste vragen worden gesteld, je eigen Wikipedia van binnen.

En meer..