Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Signaal 60 is uit!

Intens. Intens leven, intens beleven, intens uiten. Het levert grote hoogtes en diepe dalen op. Het maakt het kind anders dan veel andere kinderen. Deze en de komende Signaal(s) gaan over intensiteit, over de positieve en de minder positieve kanten hiervan.

In deze Signaal o.a. Marianne Rietveld die vertelt over intens beleven en Femke Hovinga over intens genieten.
In de Theorie van Positieve Desintegratie van Dabrowski wordt de theorie kort uiteengezet en lees je over de 5 overexcitabilities.

Ilse Reijgwart gaat dieper in op de termen creatief begaafd en creatief hoogbegaafd.

Danae Bodewes schrijft haar tweede deel over nieuwsgierigheid Waarom in nieuwsgierigheid een geheim wapen en hoe prikkel je nieuwsgierigheid?

De wereldreis is ten einde! Familie Hekelaar is weer in Nederland. Op http://www.hekiepower.nl kun je hun volledige reisverslag lezen. Neem eens een kijkje en lees over de belevenissen maar ook over wat er allemaal komt kijken bij een dergelijke onderneming. In deze Signaal vertelt Lars over zijn surfavonturen in Australië en Nick over Coff’s Harbor.

Graag verwelkomen we onze boekrecensent Tamara Bodega. Dit keer lees je over het boek Meer dan intelligent van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx.

Bij onze jeugdredactie schrijven Sarah en Josephine over het Pharoskamp en Lucas tekent Big Boy Brain.

Ben je benieuwd hoe het er bij School at Sea aan toe gaat? Lees dan het reisverslag van Jonna Meesters. Zij vertelt in het tweede deel over het eerste deel van haar reis, o.a. over de grote oversteek.

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

Oproep
Graag willen we extra de aandacht vestigen op de regio’s Zuid-West, Amsterdam-Kennemerland, Twente en Limburg.

 • Zuid-West heeft dringend hulp nodig om in staat te blijven hun activiteiten te organiseren. Neem contact op met zuid-west@pharosnl.nl om de mogelijkheden te bespreken.
 • Amsterdam-Kennemerland organiseert al jaren succesvolle kampen, maar daarnaast is er nog een enthousiaste vrijwilliger met goede ideeën, ook zij zou hulp kunnen gebruiken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@pharosnl.nu.
 • In Twente vraagt iemand zich af of er mensen zijn die met haar de mogelijkheden willen onderzoeken om activiteiten te ontplooien. Ook hiervoor kun je contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@pharosnl.nu.
 • Ook in Limburg zijn er een aantal mensen die graag activiteiten willen opstarten. Ook zij zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. Neem hiervoor contact op met secretariaat@pharosnl.nu.
(meer…)

“Het studieplezier van hoogbegaafde studenten moet omhoog”

Hogeschool Rotterdam telt ‘minimaal een paar honderd’ hoogbegaafde studenten. Het is de missie van Amber Damen om het studieplezier en -succes van deze groep te vergroten.

Ze vermoedt dat er minimaal een paar honderd studenten op Hogeschool Rotterdam zitten die hoogbegaafd zijn. Terwijl vaak juist de gedachte is: die zullen wel op de TU Delft ofzo rondlopen. Maar alleen al op de Pabo van de hogeschool vond Amber Damen vijftien hoogbegaafden voor haar onderzoek naar de opleidingsbehoefte van deze groep. Hoogbegaafden verdienen stuk voor stuk goede begeleiding, vindt de kerndocent van het Instituut voor Lerarenopleidingen. Het is dan ook haar missie van om het welzijn en studieplezier én -succes van deze groep te vergroten.

(meer…)

Pharosouders in gesprek met het samenwerkingsverband Utrecht op 10 januari 2019

Met Jetta Spaanenburg (directeur swv) en Monique van Selow, projectleider (consulent passend onderwijs swv).

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. (Bron: SLO informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling).

In het kader hiervan en op uitnodiging van het samenwerkingsverband Utrecht heeft er op 10 januari j.l. een gesprek plaatsgevonden met 10 ouders/leden van Pharos vanuit diverse regio’s. Het doel was om met de aanwezige ouders van gedachten te wisselen over het plan van aanpak dat het swv heeft geformuleerd ten aanzien van goed passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Tijdens het gesprek zijn de volgende vragen van het swv aan bod gekomen:

 • Welke aanpassingen/interventies/initiatieven hebben ouders vanuit hun eigen ervaring met hun kind als positief ervaren? 
 • Waar zijn ouders zelf tegenaan gelopen in het traject dat zij met hun kind doorlopen hebben? Wat was de verwachting, wat waren de uiteindelijke ervaringen, hoe zijn ouders hiermee omgegaan/wat hielp ouders hierin?
 • hoe kijken ouders naar ons plan van aanpak vanuit hun eigen ervaringen? Wat wordt als positief gezien, wat zijn vanuit het perspectief van ouders aandachtspunten? 
 • Wanneer er ouders zijn die inmiddels een kind in het VO hebben: hoe hebben zij de overstap naar het VO ervaren? Wat zijn hierin aandachtspunten om mee te nemen/hoe kunnen scholen en samenwerkingsverbanden hoogbegaafde leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen?  

De ouders die zich hadden opgegeven om deel te nemen aan dit gesprek hadden zich voorbereid door het 15 pagina’s tellende plan van aanpak van tevoren te bestuderen.

(meer…)

Toekenning leerlingenvervoer door de Raad van State

Uitspraak leerlingenvervoer door de Raad van State

Dit voorjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het kader van de vervoersaanvraag van hoogbegaafde kinderen naar hun fulltime hb-school en heeft deze toegekend. Tevens wordt er met terugwerkende kracht financiële compensatie gegeven voor de 3 jaren dat de betreffende ouders zelf hebben moeten rijden. 

Wellicht kan deze uitspraak door meer ouders worden gebruikt als precedent.

De uitspraak is openbaar en gepubliceerd op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Je kunt deze uitspraak nalezen via deze link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken met de verwijzing 201703368/1/A. Vul deze verwijzing in bij zoekterm en zoek in uitspraken.

De ouders: “Van deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid kregen wij het advies om onze kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling naar het voltijds hoogbegaafden onderwijs te verplaatsen. We hebben gemeend dit advies op te moeten volgen. Omdat dit type onderwijs enkel in een andere plaats werd aangeboden, hebben we leerlingenvervoer aangevraagd. Er was dichterbij immers geen passend onderwijs aanwezig waar zij terecht konden.  De gemeente meende dat dit wel het geval was en wilde daarom het leerlingenvervoer niet verstrekken. Uiteindelijk – meer dan drie jaar na de eerste aanvraag – heeft de Raad van State geoordeeld dat onze kinderen met taxivervoer naar school moeten worden gebracht en gehaald, en dat de kosten voor het vervoer van voorgaande jaren dienen te worden vergoed.”

(De naam van deze ouders is bekend bij de redactie en reacties zijn welkom via het mailadres van de redactie van Signaal)

download hier de pdf van de uitspraak

Als je me echt zou kennen… brief van Marianne Rietveld

Als je me echt zou kennen….Over misdiagnoses & hoogbegaafdheid

Deze brief is voor ouders, kinderen, leerkrachten, IB, directeuren, pedagogisch medewerkers, docenten in het VO en iedereen die hoogbegaafdheid beter wil leren begrijpen…

Beste lezer, lieve lezer,

Vandaag een brief aan jullie. Als je wilt reageren mag dat. Stuur me dan een mailtje: marianne@dewijswijzer.nl

 

Als je me echt zou kennen…
Zou je weten dat ik een groot rechtvaardigheidsgevoel heb en slecht tegen onrecht kan

 • Zou je weten dat ik daardoor een hekel heb aan verborgen agenda’s
 • Zou je weten dat ik daardoor de afspraak = afspraakregel heel belangrijk vind
 • Zou je weten dat ik daardoor graag regels wil nakomen en dat ik dat ook van jou verwacht
 • Zou je weten dat ik daardoor soms best vaak een confrontatie met gezaghebbers heb als dat niet gebeurt
 • Zou je weten dat ik vasthoudend ben vanuit mijn emotie tegen onrecht
 • Maar zou je ook weten dat ik daardoor een heel groot hulpvaardigheidsgevoel heb

Dat betekent niet dat ik een bemoeial ben, of een dwarse denker.
En dat is wel wat vaak tegen me gezegd wordt. (meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap