15-06-2019 ALV Pharos

Op 15 juni 2019 vindt de ALV van Pharos plaats. De leden hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen.

De ALV zal plaatsvinden bij Seats2meet, Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht. Deze locatie is in het Centraal Station dus makkelijk met het OV te bereiken. Van de nabij gelegen parkeergelegenheid is een routebijlage toegevoegd.

De agenda Algemene Ledenvergadering Pharos 2019:

Vanaf 10:00 binnenkomst met koffie en thee
1. Opening A.L.V. om 10:30
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen A.L.V. 21 mei 2018
4. Jaarverslag en financieel verslag 2018
5. Verslag kascommissie 2018
6. Decharge penningmeester en bestuur over 2018
7. Rondvraag en sluiting ±12:00

Aansluitend zijn de leden van harte uitgenodigd om nog een broodje te eten en na te praten zodat iedereen om 13.30 uur met een gevulde maag huiswaarts kan gaan.

Als je bij de A.L.V. aanwezig bent, stuur dan graag uiterlijk 8 juni een bericht naar secretariaat@pharosnl.nu zodat wij de locatie op de hoogte kunnen stellen en er voldoende rekening wordt gehouden met ‘de inwendige mens’. Hopelijk tot 15 juni in Utrecht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur