20-10-2021, webinar Terpstra Legal en Prof Mooij

De afgelopen maanden heeft u wellicht gezien dat Terpstra Legal samen met professor Mooij heeft gewerkt aan een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Begin juli heeft het College een uitspraak gedaan. Hoewel de uitspraak op het eerste gezicht niet direct bevredigend lijkt, is deze toch erg interessant en biedt deze hoop op verandering. 

Op 20 oktober om 19.30 uur organiseert Terpstra Legal een webinar waarin de procedure wordt besproken. Dit webinar zal ingaan op zowel de juridische en onderwijskundige aspecten van de zaak. Er zal worden stilgestaan bij de relevante wetgeving en wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Ook zal het oordeel van het College worden besproken. Aan het eind is er ruimte voor het stellen van vragen aan mr. F. Terpstra en em. prof. dr. T. Mooij. Het webinar is interessant voor ouders, maar ook voor onderwijsprofessionals en juristen.

Meer informatie en reserveren van een ticket á €27,41 via deze link. Bij reservering ontvang je dan een persoonlijke link waarmee je aan het webinar kunt deelnemen.