Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Binnenkort in Signaal 61

Intens. Intens leven, intens beleven, intens uiten. Het levert grote hoogtes en diepe dalen op. Het maakt het kind anders dan veel andere kinderen. Deze en de komende Signaal(s) gaan over intensiteit, over de positieve en de minder positieve kanten hiervan.

Deze Signaal gaat over de lastigste kanten van het intens beleven. Want waar alles intens wordt beleefd, geldt dat natuurlijk ook voor bijvoorbeeld angst. Het is een Signaal geworden die deze, soms heel zware of heftige, onderwerpen bespreekbaar wil maken.
Marianne Rietveld schrijft over emotionele blauwe plekken. Ook emotioneel kun je blauwe plekken oplopen en ze kunnen flink zeer (blijven) doen.
Femke Hovinga beschrijft angst bij hoogbegaafde kinderen. Jonge kinderen kunnen al heel angstig zijn, wat kun je als ouder/verzorger doen?
Babette Suijs schrijft voor ons een stuk over het meest intense onderwerp. Hoe ga je als ouder ermee om als je kind het leven niet leefbaar acht?
De column van Betty Moll van Charante gaat over emmertjes die snel vullen en soms zo makkelijk overlopen.

Voor deze Signaal hebben we ook de luxe van een flink aantal recensies!
Floor Paulissen en Tamara Bardega schrijven recensies over twee boeken en de ZijnsWijzers.
Bij de jeugdredactie maakt Sarah een boekenlijst met vier boeken en Josephine recenseert twee jeugdboeken.

Ook voor de jeugdredactie beschrijft Lucas zijn eerste schooldag op de middelbare, een spannende, volle en toch ook leuke dag!
Mignon Engel van Vierkant voor Wiskunde heeft voor ons 2 bijzondere doolhoven gemaakt. Het is even goed kijken en dan o zo leuk. Heb je de smaak te pakken? Dan kun je online verder spelen.
Jonna vervolgt haar reis met School at Sea.

Het thema voor de volgende Signaal is humor. Ook hiervoor zoeken we stukken van onze leden. Heb jij of je kind iets voor ons? Mail het naar de redactie: signaal.redactie@pharosnl.nu.

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

Oproep
Graag willen we extra de aandacht vestigen op de regio’s Zuid-West, Amsterdam-Kennemerland, Twente en Limburg.

  • Zuid-West heeft dringend hulp nodig om in staat te blijven hun activiteiten te organiseren. Neem contact op met zuid-west@pharosnl.nl om de mogelijkheden te bespreken.
  • Amsterdam-Kennemerland organiseert al jaren succesvolle kampen, maar daarnaast is er nog een enthousiaste vrijwilliger met goede ideeën, ook zij zou hulp kunnen gebruiken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@pharosnl.nu.
  • In Twente vraagt iemand zich af of er mensen zijn die met haar de mogelijkheden willen onderzoeken om activiteiten te ontplooien. Ook hiervoor kun je contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@pharosnl.nu.
  • Ook in Limburg zijn er een aantal mensen die graag activiteiten willen opstarten. Ook zij zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. Neem hiervoor contact op met secretariaat@pharosnl.nu.
(meer…)

Toekenning leerlingenvervoer door de Raad van State

Uitspraak leerlingenvervoer door de Raad van State

Dit voorjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het kader van de vervoersaanvraag van hoogbegaafde kinderen naar hun fulltime hb-school en heeft deze toegekend. Tevens wordt er met terugwerkende kracht financiële compensatie gegeven voor de 3 jaren dat de betreffende ouders zelf hebben moeten rijden. 

Wellicht kan deze uitspraak door meer ouders worden gebruikt als precedent.

De uitspraak is openbaar en gepubliceerd op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Je kunt deze uitspraak nalezen via deze link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken met de verwijzing 201703368/1/A. Vul deze verwijzing in bij zoekterm en zoek in uitspraken.

De ouders: “Van deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid kregen wij het advies om onze kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling naar het voltijds hoogbegaafden onderwijs te verplaatsen. We hebben gemeend dit advies op te moeten volgen. Omdat dit type onderwijs enkel in een andere plaats werd aangeboden, hebben we leerlingenvervoer aangevraagd. Er was dichterbij immers geen passend onderwijs aanwezig waar zij terecht konden.  De gemeente meende dat dit wel het geval was en wilde daarom het leerlingenvervoer niet verstrekken. Uiteindelijk – meer dan drie jaar na de eerste aanvraag – heeft de Raad van State geoordeeld dat onze kinderen met taxivervoer naar school moeten worden gebracht en gehaald, en dat de kosten voor het vervoer van voorgaande jaren dienen te worden vergoed.”

(De naam van deze ouders is bekend bij de redactie en reacties zijn welkom via het mailadres van de redactie van Signaal)

download hier de pdf van de uitspraak

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap