Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Subsidie voor svw’s voor passend onderwijs aan begaafde leerlingen

“De subsidieregeling van 15 miljoen euro, voor uitdagende projecten om passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te geven, is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De Koepel Hoogbegaafdheid heeft meegewerkt aan het vormgeven van deze regeling. Voor wie school er attent op wil maken, de regeling is te vinden op https://www.dus-i.nl/…/begaafde-leerlingen-primair–en-voor….” aldus Koepel Hoogbegaafdheid.

!Let op: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen.

Of kijk op: https://talentstimuleren.nl/nieuws/1701-regeling-subsidie-begaafde-leerlingen-gepubliceerd

Pharosouders in gesprek met het samenwerkingsverband Utrecht op 10 januari 2019

Met Jetta Spaanenburg (directeur swv) en Monique van Selow, projectleider (consulent passend onderwijs swv).

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. (Bron: SLO informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling).

In het kader hiervan en op uitnodiging van het samenwerkingsverband Utrecht heeft er op 10 januari j.l. een gesprek plaatsgevonden met 10 ouders/leden van Pharos vanuit diverse regio’s. Het doel was om met de aanwezige ouders van gedachten te wisselen over het plan van aanpak dat het swv heeft geformuleerd ten aanzien van goed passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Tijdens het gesprek zijn de volgende vragen van het swv aan bod gekomen:

  • Welke aanpassingen/interventies/initiatieven hebben ouders vanuit hun eigen ervaring met hun kind als positief ervaren? 
  • Waar zijn ouders zelf tegenaan gelopen in het traject dat zij met hun kind doorlopen hebben? Wat was de verwachting, wat waren de uiteindelijke ervaringen, hoe zijn ouders hiermee omgegaan/wat hielp ouders hierin?
  • hoe kijken ouders naar ons plan van aanpak vanuit hun eigen ervaringen? Wat wordt als positief gezien, wat zijn vanuit het perspectief van ouders aandachtspunten? 
  • Wanneer er ouders zijn die inmiddels een kind in het VO hebben: hoe hebben zij de overstap naar het VO ervaren? Wat zijn hierin aandachtspunten om mee te nemen/hoe kunnen scholen en samenwerkingsverbanden hoogbegaafde leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen?  

De ouders die zich hadden opgegeven om deel te nemen aan dit gesprek hadden zich voorbereid door het 15 pagina’s tellende plan van aanpak van tevoren te bestuderen.

(meer…)

Toekenning leerlingenvervoer door de Raad van State

Uitspraak leerlingenvervoer door de Raad van State

Dit voorjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het kader van de vervoersaanvraag van hoogbegaafde kinderen naar hun fulltime hb-school en heeft deze toegekend. Tevens wordt er met terugwerkende kracht financiële compensatie gegeven voor de 3 jaren dat de betreffende ouders zelf hebben moeten rijden. 

 

Wellicht kan deze uitspraak door meer ouders worden gebruikt als precedent.

De uitspraak is openbaar en gepubliceerd op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Je kunt nalezen via deze link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken.
Je kunt hem op de website van de Raad van State: www.deraadvanstate.nl op zoeken met de verwijzing 201703368/1/A. Vul deze verwijzing in bij zoekterm en zoek in uitspraken.

De ouders: “Van deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid kregen wij het advies om onze kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling naar het voltijds hoogbegaafden onderwijs te verplaatsen. We hebben gemeend dit advies op te moeten volgen. Omdat dit type onderwijs enkel in een andere plaats werd aangeboden, hebben we leerlingenvervoer aangevraagd. Er was dichterbij immers geen passend onderwijs aanwezig waar zij terecht konden.  De gemeente meende dat dit wel het geval was en wilde daarom het leerlingenvervoer niet verstrekken. Uiteindelijk – meer dan drie jaar na de eerste aanvraag – heeft de Raad van State geoordeeld dat onze kinderen met taxivervoer naar school moeten worden gebracht en gehaald, en dat de kosten voor het vervoer van voorgaande jaren dienen te worden vergoed.”

(De naam van deze ouders is bekend bij de redactie en reacties zijn welkom via het mailadres van de redactie van Signaal)

download hier de pdf van de uitspraak

 

 

 

Als je me echt zou kennen… brief van Marianne Rietveld

Als je me echt zou kennen….Over misdiagnoses & hoogbegaafdheid

Deze brief is voor ouders, kinderen, leerkrachten, IB, directeuren, pedagogisch medewerkers, docenten in het VO en iedereen die hoogbegaafdheid beter wil leren begrijpen…

Beste lezer, lieve lezer,

Vandaag een brief aan jullie. Als je wilt reageren mag dat. Stuur me dan een mailtje: marianne@dewijswijzer.nl

 

Als je me echt zou kennen…
Zou je weten dat ik een groot rechtvaardigheidsgevoel heb en slecht tegen onrecht kan

  • Zou je weten dat ik daardoor een hekel heb aan verborgen agenda’s
  • Zou je weten dat ik daardoor de afspraak = afspraakregel heel belangrijk vind
  • Zou je weten dat ik daardoor graag regels wil nakomen en dat ik dat ook van jou verwacht
  • Zou je weten dat ik daardoor soms best vaak een confrontatie met gezaghebbers heb als dat niet gebeurt
  • Zou je weten dat ik vasthoudend ben vanuit mijn emotie tegen onrecht
  • Maar zou je ook weten dat ik daardoor een heel groot hulpvaardigheidsgevoel heb

Dat betekent niet dat ik een bemoeial ben, of een dwarse denker.
En dat is wel wat vaak tegen me gezegd wordt. (meer…)

Signaal 58

In deze Signaal

Het thema is wederom mis- en dubbeldiagnoses. Marianne Rietveld schrijft een brief aan iedereen die met hoogbegaafde kinderen te maken heeft. De brief kun je hier downloaden. Femke Hovinga schrijft over James T. Webb en Milou de Rooij- de Vries schrijft over auditieve verwerkingsproblemen. Ilse Reijgwart zet de zin en onzin van maakwerk op een rijtje.

Eward Moerman schrijft het tweede deel over een mooi initiatief in Rotterdam.
Sandra Vrijsen schrijft verder in het tweede deel over het verhaal van haar zoon en hoe passend onderwijs hier faalde.
Dank jullie allemaal weer voor jullie bijdrage!

Bij de jeugdredactie vertelt Sarah over de YouTuber MeisjeDjamila. Wie is zij?
Lucas beschrijft een dag bij Intermezzo, de plusklas waar hij naar toegaat. Hij besluit met een interview met de 2 docenten.
Josephine Weisscher schrijft over haar sport schermen, één van de oudste sporten ter wereld!
Onze reizende reporters Lars en Nick nemen ons weer mee op hun wereldreis. Volg hen op www.hekiepower.nl!
En nog een reisverhaal dit keer. Ons jeugdredactielid Niels ging naar Noorwegen. Daar is zoveel over te vertellen dat hij dit in 2 delen doet. De volgende keer meer dus.

De redactie wenst je veel leesplezier en heerlijke decembermaand!

De volgende uiterste inzenddatum is 1 februari 2019. Heb je een bijdrage voor ons? Dat kan zijn in de vorm van een ervaringsverhaal al dan niet anoniem, een gedicht, een informatief stuk vanuit je expertise en/of ervaring. We horen heel graag van je! En ook van kinderen en jongeren. Iedere vorm van bijdrage van hen is van harte welkom; een verslag van de vakantie, een stuk over een hobby, goed boek, spectaculair of gewoon interessant uitje, een overpeinzing, een interview met de juf of opa of de buren, een tekening of schilderij, een gedicht, of vertel over je favoriete game, app of website!

Stuur je bijdrage naar signaal.redactie@pharosnl.nu

Im memoriam dr. James T. Webb

27 juli 2018 overleed dr. James T. Webb onverwacht toen hij op vakantie was met familie in Mexico. Hij was 78 jaar oud.

Als psycholoog was James T. Webb toegewijd aan het verbeteren van onderwijs aan hoogbegaafden. Hij schreef meerdere boeken over verschillende topics rondom hoogbegaafdheid. Hij was een pionier op het gebied van sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafden, waarvoor hij SENG – Supporting Emotional Needs of the Gifted- oprichtte. Hij ontving vele prijzen voor zijn werk.

We kennen James T. Webb recent vooral van zijn boek ‘Misdiagnoses bij hoogbegaafden’.

James T. Webb stond bekend om zijn bevlogenheid. Hij was een aimable man met een groot hart. En kennelijk gaf hij de beste knuffels.

Femke Hovinga citeert een uitspraak van James T. Webb die hij op de SENG-conferentie deed: “It’s going to take the caring, courage and creativity of all of us to change the future”. Zij schrijft in de komende Signaal over hem.

Hij zal gemist worden en we wensen iedereen die met hem verbonden was veel sterkte toe.

 

Bronnen: https://jamestwebb.com/in-memoriam-dr-james-t-webb/ en de Facebookpagina van Femke Hovinga

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap