Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Signaal 70

Binnenkort op de mat, Signaal 70. Onze redactie heeft weer mooie bijdragen geschreven.

Femke vertelt ons over de polyvagaal theorie van Stephen Porges: hoe kun  je je zenuwstelsel beïnvloeden om te leren dat het zich niet onveilig hoeft te voelen?

“Ik ben de expert van mezelf”, is dat geen mooie gedachte? Marianne legt uit waarom dit zo.

De column van Betty  gaat ook over iets dat al in ons zit. Zij schrijft over potentie. Als de focus op talent en kunde kan worden gelegd, kan de aanwezige potentie tot bloei komen.

Herken je dit? Je peuter past niet lekker op de peuterspeelzaal of kinderopvang? UkIQ vertelt over deze mismatch in hun column.

Ilse schrijft over Latijn en Grieks. Kan het gymnasium een goede match zijn voor een hoogbegaafde scholier en hoe pak je dat dan aan met Latijn en Grieks?

We hebben in deze Signaal twee boekrecensies, een voor jou en een prentenboek voor kinderen. Floor recenseerde ‘Leren met je hart’. Dit is een bundel artikelen en vertalingen over unschooling, thuisonderwijs en schoolsysteem.

Aap en Olli organiseren een feest in een prachtig vormgegeven prentenboek. Aap stort zich overal in terwijl Olli overal over nadenkt en niet zo goed tegen drukte kan, twee zijden van het hoogsensitieve, intense kind.

Leonieke vertelt over de ECHA conferentie 2022.

Jasperine  heeft weer mooie boekentips voor ons voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.

Wat is Kidsafety en Total Defense, en wat hebben zij met vechtsporten en weerbaarheid te maken? Roald legt het uit in een interview met zijn juf van Total Defense.

Sebastiaan is eigenaar van spellenwinkel De Dondersteen en vertelt hierover. 17 november geeft hij een webinar bij ons over hoe spellen in te zetten bij hoogbegaafde kinderen.

Deel twee van een serie artikelen over optische illusies gaat over trompe l’oeil en anamorfose; ‘bedrieg het oog’ en ‘breng terug in vorm’. Er is een puzzel van Mignon. En ken je De Waanzinnige podcast al?

In de Achterhoek werkten de samenwerkingsverbanden PO en VO samen met het preventieplatform jeugd van de gemeentes aan een routekaart met informatie waar men het beste terecht kan met (opvoed)vragen rondom hoogbegaafdheid. Pharos werkte hier aan mee. Bernadet legt uit hoe de routekaart tot stand kwam. Welke gemeenten volgen?

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap