Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Campagne oprichting bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact

Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties en samenleving? Welke interventies zijn mogelijk om hoogintelligent talent (blijvend) te benutten? Het is nog nauwelijks onderzocht. Help die omissie te herstellen: steun de oprichting van de bijzondere leerstoel aan Tilburg University. 

Veelbelovende sporters worden begeleid en getraind om hun talent tot bloei te laten komen. Wat als dat ook zou kunnen met hoogintelligente denkers en doeners? Verrassend genoeg zijn er maar weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de ontplooiing van hoogbegaafd potentieel en het nut daarvan voor het individu en de samenleving in haar geheel. Dat moet anders. Daarom steunt Dick Swaab de campagne van het Mensa Fonds voor de oprichting van de bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact.

Uniek wetenschappelijk onderzoek
Wij willen wetenschappelijke antwoorden vinden op vragen als: Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties? Hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de overgang naar andere fasen in een mensenleven?? Wat is nodig om het potentieel van hoogintelligente mensen te ontwikkelen en te benutten?

Doneer hier!

(meer…)

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap