Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Welkom bij de regio Utrecht / Gooi-Eemland

Het regiobestuur Pharos Utrecht/ Gooi-Eemland is te bereiken via Arwen Kronemeijer-van Lopik (regio contactpersoon). Verder bestaat het bestuur uit Margriet van Rijssen en Ingrid van Batenburg.

We organiseren lezingen, workshops en (kinder-)activiteiten. We worden hierbij geholpen door onder andere Pharos-leden uit de regio.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden (M/V). Denk aan het bedenken en organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen, zodat zij zich vrij kunnen bewegen tussen alle andere hoogbegaafde kinderen en zich geen uitzondering hoeven te voelen.

Ook informatieve momenten, lezingen bijvoorbeeld, voor ouders organiseren of een samenzijn met andere ouders om herkenning te ervaren, ervaringen te delen en van elkaar te leren is mogelijk.

Wil je lid worden van het regiobestuur, dan horen we dit graag. Wil je alleen een handje helpen bij het organiseren van activiteiten, laat dit dan ook even weten. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via utrecht-gooi-eemland@pharosnl.nl

De regio Pharos Utrecht/Gooi-Eemland heeft verder een besloten Facebookgroep. Deze besloten groep is voor leden van Pharos, die in de regio Utrecht/Gooi-Eemland wonen. Of voor mensen die (nog) geen Pharoslid zijn, maar wel graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Pharos in deze regio, informatie willen delen over hoogbegaafdheid, vragen willen stellen of ervaringen willen delen.

Hartelijke groet,

Pharos regio Utrecht/Gooi- en Eemland

Binnenkort op de mat: Signaal 72

De zomereditie van Signaal is in de maak.

Onze redactie breidt zich uit met twee nieuwe leden. Anne Weber schrijft gedichten en korte verhalen en Mathijs Uittenbroek maakt cartoons met als onderwerp hoogbegaafdheid. En dat is nog niet alles. Onze jeugdredactie wordt uitgebreid met Mette en Emma. Welkom in ons team allemaal!

Helaas gaat Judith Ribbers ons bestuur verlaten. Dank je wel voor al je inzet, Judith! Dat betekent dat we weer op zoek zijn naar een nieuw algemeen bestuurslid. Lijkt het je wat? Lees de vacature in Signaal en meld je aan.

Ilse geeft 10 tips voor Latijn en Grieks in de onderbouw van het gymnasium. Ook heeft zij weer een mooi verhaal voor ons in de nieuwe serie ‘Het kan wel’. Dit keer het verhaal van Anne en haar zoon. Wat gebeurt er als de school wel durft!

Femke en Anita hebben een mooie speltip voor ons waarbij de executieve vaardigheden worden aangesproken. Betty vaart in haar column haar eigen koers. En Claudia en Lilian schrijven wat er kan gebeuren als je inmiddels kleuter naar school gaat.

Marianne schrijft over wat er nodig is om leertijdverkorting goed en gedegen voor te bereiden. En Floor heeft weer een mooie boekrecensie voor ons. Dit keer over het boek ‘Hoogbegaafdheid ont-wikkelt’. De auteur neemt je mee in de zoektocht naar haar identiteit.

Natasja en Miranda vertellen verder over beelddenken in het tweede deel van hun drieluik. Een beeldddenker is meer dan een visuele leerling.

Cees heeft een recensie over Metis voor ons. Door goed samen te werken en te communiceren runnen teams een eigen restaurant in dit online restaurantspel. Riannette vertelt over het Sanyu onderwijs. En Nicole schrijft over de kracht van de nieuwsgierigheid, een eigenschap die een grote rol speelt in het om kunnen gaan met veranderingen

We wensen je een fijne zomer en veel leesplezier!

Vacature voor een algemeen bestuurslid

Binnen de leden van onze vereniging zoekt Oudervereniging PHAROS enthousiaste bestuursleden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en 2 á 3 algemeen bestuursleden.

Momenteel zijn we op zoek naar algemeen bestuursleden.

De leden van het dagelijks bestuur:

  • zijn het centrale aanspreekpunt voor de regio’s binnen Pharos. De regio’s zijn de ruggengraat van de vereniging.
  • zijn verantwoordelijk voor een zodanige organisatie en informatievoorziening dat de regio’s naar behoren kunnen functioneren.
  • initiëren 1 à 2 keer per jaar overleg met vertegenwoordigers van de regio’s.
  • zorgen voor de coördinatie en/of uitvoering van de landelijke activiteiten (secretariaat, financiën, belangenbehartiging) en ondersteunen de redactie van Signaal, de telefoondienst en onderwijscommissie.
  • zijn verantwoording verschuldigd aan de leden van Pharos in het algemeen.
  • leggen éénmaal per jaar verantwoording af aan de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Het dagelijks bestuur vergadert minimaal eens per kwartaal, afwisselend fysiek en online. Bij een voltallig bestuur, vergen de bestuursactiviteiten van een algemeen bestuurslid circa 8 uur per maand.

Wij zoeken mensen die:

  • aantoonbare affiniteit hebben met en kennis van hoogbegaafdheid in het algemeen.
  • in staat zijn de bestuurlijke rol binnen Pharos te scheiden van de rol als ouder van een hb-kind.
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
  • als bindende factor willen fungeren tussen de regio’s en vrijwilligers, contacten initiëren, stimuleren en onderhouden.

Heb je vragen? Neem contact op met Jaco Kortekaas, penningmeester@pharosnl.nu

Wilt u zich graag kandidaat stellen voor deze belangrijke functie? U kunt zich richten tot het secretariaat van Pharos via secretariaat@pharosnl.nu

Signaal 71

Of je nu gelooft dat het leven aan elkaar hangt door toevalligheden of je gelooft dat toeval niet bestaat, deze keer kwamen er een paar artikelen wondermooi samen.

Ilse start een nieuwe rubriek succesverhalen. Deze keer gaat het over een meisje dat uiteindelijk helemaal op haar plekje zit op een kleine reguliere dorpsschool. En toen paste ze wel, schrijft haar moeder. Tegelijkertijd kwam ook het verhaal van Eline binnen. Het verhaal van Tim laat zien dat als alle neuzen dezelfde kant op staan ook een hoogbegaafd kind kan floreren op een openbare basisschool.

Om die neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen schrijft Marianne over de vragen van de leerkracht die een versneld kind in zijn of haar groep ontvangt, kan hebben. Ze geeft antwoord op een aantal van die onzekerheden.

Lilian en Claudia gaan in op de schoolkeuze die je moet maken als je kind nog zo jong is. Hoe stelt school zich op en welke vragen kun je stellen?

Natasja en Miranda schrijven een drieluik over beelddenken. Deel een gaat over het dominantieprofiel en hoe dat bepaalt hoe jij leert en hoe jij daar in de klas last of juist voordeel van kan hebben.

Floor heeft weer twee boekrecensies voor ons. In ‘Creatief communiceren met kinderen en jongeren’ willen de auteurs inspiratie geven voor hoe je op een kindvriendelijke manier kunt communiceren. En in ‘HB positief bekeken’ wil de auteur jongeren laten onderzoeken wat hoogbegaafdheid is en wat dat wel en niet over jou als persoon zegt.

De titel ‘Intens, authentiek en vrij’ en de ondertitel ‘Hoogbegaafd in deze wereld’ geven al een goede indruk van dit inspirende en complete handboek voor ouders en professionals.

De recensie van ‘De Operapiraat’ gaat over een muzikale doeboek met 25 liedjes om mee te zingen of zelf te spelen, thuis en in de klas.

Ilka heeft een artikel over spellen die een korte speelduur hebben. Leuk om te doen als er wat minder tijd is om spellen te spelen.

Betty heeft weer een mooie column voor ons. Wat valt die appel toch dicht bij de boom.

Regio Zuid-Holland is weer volop actief. Het nieuwe regioteam stelt zich aan je voor.

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap