Actie ‘Aan de nieuwe onderwijsminister’ van Stichting Hoogbegaafd!

Met de actie ‘Aan de nieuwe onderwijsminister’ kunnen leerlingen en studenten van jong tot oud aangeven wat de nieuwe minister van onderwijs écht moet weten over hoogbegaafdheid, hoe zij leren en wat zij nodig hebben om succesvol onderwijs te kunnen volgen.

De formatie voor het nieuw kabinet lijkt te gaan lukken, er is een onderhandelaarsakkoord . Daarom zijn wij nu reacties aan het verzamelen, om deze te kunnen aanbieden aan de nieuwe minister van Onderwijs zodra dit bekend gemaakt wordt. En ook hierbij geldt: hoe meer reacties, hoe meer impact.

De Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! biedt kinderen en jongeren een platform om ook hun verhaal te kunnen delen. Er wordt vaak over leerlingen gepraat en maar weinig mét ze. Terwijl ze vaak prima weten en kunnen inschatten wat er misgaat en wat ze nodig hebben. Daarom grijpen wij deze kans aan om hun reacties te kunnen delen met de nieuwe minister van Onderwijs.

Een reactie achterlaten kan hierDeze reacties verwerken wij anoniem en publiceren wij hooguit geanonimiseerd. Wel zal de volledige reactie (zonder e-mailadres) worden aangeboden aan de nieuwe onderwijsminister.

Leerlingen en studenten die meer willen doen, die bijvoorbeeld ook publiekelijk politici en journalisten te woord willen staan, kunnen zich bij ons melden via Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd!