Slim 2.0

verschillende auteurs

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van hoogbegaafdheid. Slim zijn, een eerdere uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid kwam in 2011 uit. Hoog tijd voor een nieuw boek. Sommige hoofdstukken werden herschreven, aangevuld of aangepast en er kwamen nieuwe onderwerpen bij. Het resultaat: Slim 2.0.

Het boek is bedoeld voor ouders, docenten in het primair en voortgezet onderwijs en iedereen die al dan niet beroepsmatig met hoogbegaafde kinderen werkt. Het laat veel facetten van hoogbegaafdheid zien in compacte hoofdstukken. Achter in het boek vindt u een uitgebreide literatuurlijst voor meer informatie.

De eerste hoofdstukken geven algemene informatie over hoogbegaafdheid en een nieuwe definitie, vroegtijdig signaleren en over misdiagnoses. Er is een overzicht van profielen van hoogbegaafden die het signaleren kunnen vergemakkelijken. De sociale- en emotionele ontwikkeling komt aan bod, evenals schoolkeuze, motivatie en onderpresteren. Daarna vindt u informatie over onder andere versnellen, compacten en verrijken, methoden die echt passend onderwijs mogelijk kunnen maken.

Slim 2.0 probeert een antwoord te geven op de vraag: ‘Met welke aanpak en met welke leermethoden kunnen deze kinderen zich optimaal ontwikkelen?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *