Campagne oprichting bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact

Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties en samenleving? Welke interventies zijn mogelijk om hoogintelligent talent (blijvend) te benutten? Het is nog nauwelijks onderzocht. Help die omissie te herstellen: steun de oprichting van de bijzondere leerstoel aan Tilburg University. 

Veelbelovende sporters worden begeleid en getraind om hun talent tot bloei te laten komen. Wat als dat ook zou kunnen met hoogintelligente denkers en doeners? Verrassend genoeg zijn er maar weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de ontplooiing van hoogbegaafd potentieel en het nut daarvan voor het individu en de samenleving in haar geheel. Dat moet anders. Daarom steunt Dick Swaab de campagne van het Mensa Fonds voor de oprichting van de bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact.

Uniek wetenschappelijk onderzoek
Wij willen wetenschappelijke antwoorden vinden op vragen als: Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties? Hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de overgang naar andere fasen in een mensenleven?? Wat is nodig om het potentieel van hoogintelligente mensen te ontwikkelen en te benutten?

Doneer hier!

De baten
Het doel van deze leerstoel zal zijn: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid over de gehele levensloop, binnen diverse levens- en professionele domeinen. Net als ieder ander hebben hoogbegaafden de behoefte aan zinvolle werkzaamheden en activiteiten en het volledig benutten van wie zij zijn en wat ze kunnen. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor mensen van iedere leeftijd, in alle fasen van het leven. Hoogbegaafdheid duurt immers een leven lang.

Deze bijzondere leerstoel is uniek in de wereld. Wij hopen dat het onderzoek aan Tilburg University een aanjager wordt voor meer internationaal onderzoek naar hoogbegaafden en hoe hun potentieel positief kan bijdragen aan de samenleving. Er zijn nog een hoop wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven, tools en leermiddelen te ontwikkelen en te delen.

De kosten
De analytische en creatieve kwaliteiten die hoogbegaafden meebrengen zijn juist in deze veranderende tijden en arbeidsmarkt van groot belang. Hoogbegaafden hebben behoefte aan de zinvolle arbeid, aan het volledig benutten van hun potentieel. De bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ aan Tilburg University is een belangrijke stap in de richting van beter benutten van hoogbegaafdheid.

De bijzondere leerstoel wordt niet betaald uit het universitaire onderwijsbudget, maar uit speciale fondsen, legaten of door stichtingen of bedrijven. Een bijzondere leerstoel is tijdelijk, in ons geval vijf jaar. Om in januari 2023 te kunnen starten is € 46.000,- nodig. Mocht onze campagne ongekend succesvol zijn, dan kunnen er ook promovendi bij deze hoogleraar aan de slag.

Maak mede mogelijk
Maak deze leerstoel de komende 5 jaar met ons werkelijkheid. Zet jezelf aan het begin van het traject voor meer wetenschappelijke antwoorden over het benutten van hoogbegaafd talent. Schrijf ‘mede mogelijk gemaakt door mij’ op je conto. Help jezelf, de (klein-)kinderen, de samenleving: steun ons met een donatie. 

Doneer hier!

Lees meer op www.mensafonds.nl/hoogbegaafdheid-wetenschappelijk-onderzoek

Contact: info@mensafonds.nl