De naam Pharos

Pharos is een langwerpig eiland… en er stond een toren van witte stenen, heel vernuftig gebouwd, die vele verdiepingen telde en dezelfde naam als het eiland droeg. DE PHAROS VAN ALEXANDRIË was van oudsher het zevende wereldwonder.

Onderstaand filmpje laat zien hoe dit wereldwonder er ongeveer moet hebben uitgezien.

Het filmpje is van Games at School uit Assassin’s Creed Odyssey

Het was een vuurtoren die schepen veilig de haven van Alexandrië binnen moest loodsen. De bouw heeft naar verluid vijftien jaar geduurd en kostte het duizelingwekkende bedrag van 800 talenten. De toren werd gebouwd onder Ptolemaeus I en in 283 v. Chr. onder het bewind van Ptolemaeus II in werking gesteld. Het was het grootste gebouw ter wereld, op de piramiden van Gizeh na. De Pharos stond op een eilandje bij de ingang van de haven van Alexandrië, op de plek waar zich nu het middeleeuwse Arabische fort Qait Bey bevindt. De belangrijkste toren van het fort is waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van de Pharos en heeft daarom mogelijk dezelfde indeling en afmetingen. Een groot deel van de stenen van het fort is afkomstig van de Pharos. Toch is het bijzonder moeilijk om te bepalen hoe de vuurtoren er precies moet hebben uitgezien, al bestaan er munten met schematische voorstellingen en hebben klassieke en Arabische schrijvers beschrijvingen nagelaten. Waarschijnlijk heeft de Pharos ook als voorbeeld gediend voor een inmiddels vervallen toren in Abusir.

Meer was er niet bekend, tot een Egyptische duiker in de jaren zestig enorme stukken steen en beelden op de zeebodem rond het fort van Qait Bey ontdekte. Er wordt aangenomen dat deze afkomstig zijn van de verwoeste vuurtoren. De resten worden momenteel door een Frans team van duikers en archeologen onderzocht. De in drie lagen opgetrokken Pharos moest ongeveer 135 m hoog zijn geweest. De onderste laag was vierkant en bevatte de kamers van de permanente bemanning van de toren, hun vee en voorraden. De verhoogde ingang was te bereiken via een helling die naar de toren liep. In deze onderste, vierkante laag bevond zich een binnenmuur die de hogere delen van de vuurtoren ondersteunde; deze konden worden bereikt via een wentelbaan binnen in de toren. De middelste laag was achthoekig van vorm, en hierboven bevond zich een ronde laag die werd bekroond door een beeld van Zeus.