‘De Schrijvende Reiziger in Nederland’ zoekt gezin met HB kind(eren) in Friesland

Voor een boekproject wil ik u graag vragen om medewerking:

In het boek ga ik per trein op reis door Nederland en doe 100
bestemmingen aan. Aan elke bestemming wordt een onderwerp gekoppeld.
In totaal zijn er 99 onderwerpen (onderverdeeld in 33 thema’s; 3
onderwerpen per thema) en gaat het openingsverhaal over Amsterdam, waardoor het totaal op 100 komt. Al die bestemmingen en onderwerpen samen vormen een nationaal portret van Nederland. Hieronder staat het project wat grondiger beschreven.

Bestemming: Nader te bepalen treinstation Friesland

Thema: “Anders-zijn”

Onderwerp: Hoogbegaafdheid

Het boek besteedt niet alleen aandacht aan instellingen en bedrijven,
maar juist ook aan persoonlijke verhalen – de inwoners maken een
land. Voor het onderwerp hoogbegaafdheid wil ik graag in contact 
komen met een gezin waarvan bij één of meerdere kinderen hoogbegaafdheid
is vastgesteld. Mijn doel is om hun verhaal op te tekenen en
hoogbegaafdheid op een heel toegankelijke manier uit te leggen. Door
het verhaal te horen vanuit zowel de belevingswereld van een jeugdige
(die immers aansluiting zoekt bij leeftijdgenootjes) als van de 
ouders die ermee moeten (leren) omgaan, hoop ik een complete leerervaring te
bieden aan de lezer.

Ik wil voorop stellen dat ik uiterst integer en discreet om zal gaan
met de personen die hieraan willen meewerken. Ook hoop ik dat zij
woonachtig zijn (of in de buurt wonen) van een treinstation, omdat
het reisgedeelte immers draait om het spoornetwerk.

Tijdens het bezoek zal gebruik worden gemaakt van een digitale
geluidsrecorder, digitale camera en pen en papier. Met het verkregen
materiaal zal een essay worden geschreven rond de bestemming en het
onderwerp. Alle mensen die actief eraan hebben meegewerkt kunnen
desgewenst een digitale kopie (PDF) ontvangen van het essay voor
publicatie.

Hieronder volgt wat achtergrondinformatie.

HET PROJECT

Het schrijfproject betreft een boek dat gebaseerd is op twee pijlers:
ten eerste is het een reisboek waarin er 100 (hoofd)stations van
Nederland worden aangedaan; ten tweede worden die bestemmingen
gekoppeld aan allerlei thema’s en onderwerpen. Zo is de bestemming
Nijmegen gekoppeld aan het thema ‘monumenten’ en het onderwerp
‘oudste gebouw van Nederland’ en gaat het essay eerst over de
aankomst in Nijmegen, de eerste indrukken, enkele regels algemene
stadsgeschiedenis, enz, en daarna gaat het al snel over op het bezoek
aan dat oudste gebouw. Alle essays worden op die manier vormgegeven,
waardoor er een heel breed en heel divers portret over Nederland
ontstaat.

Gemiddeld krijgen de essays een lengte van 500 tot 2000 woorden.

Voor véél meer informatie over _In Nederland_ kijk op:
https://deschrijvendereiziger.com/in-nederland/ [1]

Bij belangstelling kunt u zich aanmelden bij:

jeroenvogel@hotmail.com