Workshop onderpresteren Hilversum

Datum/Tijd
woensdag 12 oktober 2022
20:00 - 22:00 uur

Categorieën


Workshop Onderpresteren

Woensdag 12 oktober 2022 van 20-22 uur (inloop vanaf 19.30 uur) te Hilversum.

Toegang: € 10,– voor leden, € 15,– voor niet-leden:

Onderpresteren is minder laten zien dan je eigenlijk kunt en bent. Het ontstaat vaak al in de kleuterklas. Een kind verbergt zijn gevoelens, behoeften, interesses en talenten, omdat het denkt dat die niet worden geaccepteerd. Onderpresteren is psychisch funest. Het liefst willen we het voorkomen – ingrijpen voor het te laat is.

In deze workshop behandelt Lars Coté onderpresteren: de oorzaken en de oplossingen. Na ruim vijf jaar houdt Wijkunnenmeer er een eigenzinnige visie op na op dit onderwerp. Eén ‘oorzaak’ van onderpresteren licht Lars er extra uit: creatief begaafd.

Creatief begaafden leren op een andere manier dan school verwacht. Door een mismatch tussen kind en school, kan er vanaf het allereerste begin van alles misgaan. Aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden laat Lars zien waar de schoen wringt – en wat je eraan kunt doen.

Wijkunnenmeer helpt bij onderpresteren, maar dan heel concreet: ‘Hoe overleef ik school?’ Veel onderpresteerders hebben geen goed beeld van waarom ze op school zitten; ze weten niet wat school van ze wil, en als ze het wel weten, weten ze niet hoe ze dat kunnen bieden.

Wijkunnenmeer leert onderpresteerders een methode die werkt, via duidelijke stappenplannen voor leren leren (executieve functies).

Lars is sinds 5 jaar werkzaam als talentbegeleider (coach) bij Wijkunnenmeer. Hij heeft ondertussen al heel wat onderpresteerders door de school geholpen. Hij is bij Wijkunnenmeer de ‘maatwerkspecialist’: Lars haalt veel plezier uit het ontdekken en formuleren van de behoefte(n) van de jongeren met wie hij werkt.

Graag aanmelden  via:https://forms.gle/v851osnDg3mXEH5r7