Gezocht: ex-hangmatjongeren!

Op het Gymnasium Celeanum in Zwolle merk ik als specialist hoogbegaafdheid dat leerlingen in klas 3 van het Gymnasium in de hangmat komen te liggen; ze gaan liever naar een saaie les, waar ze weinig tot niets leren, in plaats van wegblijven bij de les en interessante onderwerpen bestuderen.  Ze maken geen gebruik van compacten van lessen, terwijl de mogelijkheid er is. Als verrijking kunnen ze een interessant onderwerp kiezen om zelf mee aan de slag te gaan. Dit begeleiden we met docenten en we proberen de hogere denkordes van Bloom te laten gebruiken. Van sommige ouders horen we ook dat het kind emotioneel afvlakt, of dat de leerling vindt dat hij of zij ontzettend druk is met huiswerk. In werkelijkheid leest de leerling nog geen tien minuten in de leerboeken. Met de groep hoogbegaafde leerlingen hebben we dit gedrag ‘hangmatgedrag’ genoemd.

Voor deze groep leerlingen ben ik op zoek naar vrijwilligers die willen vertellen over hun ervaringen in de hangmat en hoe het gelukt is eruit te komen. Natuurlijk hoop ik en is mijn doel, dat leerlingen worden gemotiveerd toch uit de hangmat te komen en actief gaan worden.

Wie herkent de hangmat en kwam er ook weer uit? Wie wil me helpen door zijn verhaal aan mijn groep te vertellen?

reacties graag naar:

Agnes van der Beek

avanderbeek@celeanum.nl