Signaal 57 is uit!

Het thema is mis- en dubbeldiagnoses. Onze redactieleden Marianne Rietveld, Milou van Rooij – de Vries en Femke Hovinga schrijven hierover, elk vanuit hun veld van expertise. De 10 tips bij thuiszitten van Ilse Reijgwart sluit hierbij mooi aan.

We hebben een paar mooie bijdragen van leden! En daar zijn we heel blij mee.
Felice Manshanden vertelt over jezelf zijn. Wat is dat nu eigenlijk, jezelf zijn? Hoe word je jezelf? Staat nu wel zo vast wie we zijn?
Eward Moerman schrijft voor Signaal over een mooi initiatief in Rotterdam. Dit keer deel 1, hoe het allemaal begon.
Sandra Vrijsen schrijft heel openhartig over het verhaal van haar zoon en hoe passend onderwijs hier faalde. Dit keer het eerste deel van 2 delen.
En Daphne Dekker stuurde ons haar gedicht ‘Wijzer’.
Dank jullie allemaal voor jullie bijdrage!

Bij de jeugdredactie vertelt Sarah over haar hobby klimmen. Wat komt daar bij kijken? Hoe helpt het je grenzen te verleggen?
Lucas zorgt voor de vrolijke noot met zijn stripje.
En onze reizende reporters Lars en Nick nemen ons weer mee op hun wereldreis, dit keer over China en Vietnam. Hun ouders vertellen iets over: hoe doe je dat nou, op wereldreis met kinderen. Volg hen op www.hekiepower.nl!

De redactie wenst je veel leesplezier en natuurlijk een heel fijne zomervakantie!

De volgende uiterste inzenddatum is 1 oktober 2018. Heb je een bijdrage voor ons? Dat kan zijn in de vorm van een ervaringsverhaal al dan niet anoniem, een gedicht, een informatief stuk vanuit je expertise en/of ervaring. We horen heel graag van je! En ook van kinderen en jongeren. Iedere vorm van bijdrage van hen is van harte welkom; een verslag van de vakantie, een stuk over een hobby, goed boek, spectaculair of gewoon interessant uitje, een overpeinzing, een interview met de juf of opa of de buren, een tekening of schilderij, een gedicht, of vertel over je favoriete game, app of website!

Het thema voor de volgende keer is nogmaals mis-en dubbeldiagnoses. Maar andere bijdragen zijn ook meer dan welkom.

Stuur je bijdrage naar signaal.redactie@pharosnl.nu

 

Pharoslezing ‘Als passend onderwijs niet past…’, 15 oktober 2018, Noord-Oost

Over rechten en plichten van ouders en scholen

Door mr. Fleur Terpstra, onderwijsjurist

Helaas blijkt dat passend onderwijs niet altijd passend is. Regelmatig krijgen we verhalen te horen over kinderen die dreigen vast te lopen in het onderwijs of zelfs thuis komen te zitten. Daarbij zijn veel hoogbegaafde kinderen. Wat zijn eigenlijk de rechten en plichten van ouders en scholen als er zo’n situatie ontstaat? Onderwijsjurist Fleur Terpstra staat o.a. ouders bij waarvan de kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs en geeft, aan de hand van een aantal casussen, uitleg.

Tijdstip: Maandag 15 oktober 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Gorechthuis, Hortuslaan 1 Haren

Kosten: leden gratis – niet-leden € 8,50 inclusief een consumptie.

Aanmelding en betaling vóór 8 oktober:
Leden: Via e-mailadres noord-oost@pharosnl.nl o.v.v. lidnummer.

Niet leden: Via e-mailadres noord-oost@pharosnl.nl.
Uw aanmelding wordt definitief door het verschuldigde bedrag uiterlijk 8 oktober bij te schrijven op onze rekening: NL30ABNA 0537 1582 78 t.n.v. Pharos Noord-Oost o.v.v. uw naam.
Na betaling ontvangt u de door u voldane factuur als bevestiging.
Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 2 weken voor de lezing rekenen wij 20% annuleringsvergoeding. Bij annulering in de laatste 2 weken is er geen terugbetaling mogelijk

Lezing Suzanne Buis en ALV 26 mei 2018

Je bent van harte uitgenodigd om op 26 mei dit jaar aanwezig te zijn bij een inspirerende lezing van Suzanne Buis, schrijver van boeken als de ‘Droomdenker’ en natuurlijk ‘Mijn hb-kind en ik’.

De lezing is gratis voor leden en niet-leden.

Voorafgaand vindt de ALV 2018 plaats. Als lid ben je dus ook van harte uitgenodigd om daarbij aan te schuiven. Pharosleden die naar de lezing én de ALV komen, kunnen gezellig kosteloos met ons mee lunchen.

Lees verder en meld je aan: https://pharosnl.nl/events/alv-26-mei-2018-en-lezing-suzanne-buis/

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap