Signaal 66

In deze Signaal schrijft de stagiaire van ons redactielid Mayken de Roon over corona en onderwijs: een stand van zaken. Wat valt er te zeggen na ruim een jaar met corona en veel afstandsonderwijs?
Ilse Reijgwart schetst in het derde deel van haar serie artikelen over onderpresteren, school en Jeugdzorg de in grote lijnen wat er gedaan kan worden binnen de scholen, zoals ze nu zijn.
Marianne Rietveld beschrijft hoe sociaal en emotioneel twee heel verschillende zaken zijn. Ze zouden dus niet in een adem genoemd moeten worden. Dat ze elkaar beïnvloeden is een heel ander verhaal.
Femke Hovinga beschrijft een verhaal van een 7-jarige jongen uit haar praktijk. Wat gebeurt er Levie zich kan ontwikkelen als hij wordt gezien en lesstof op zijn tempo en zijn manier kan verwerken. Versnellen kan daar een onderdeel van zijn.

Floor recenseert voor ons 2 boeken. Het Toverballenparadijs nodigt uit tot bladeren, pakken en weer even wegleggen, reflecteren, denken, een momentje rust voor jezelf. De Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies gaat onder andere over hoogbegaafdheid in alle leeftijdsfases, ook die van senioren.

Voor de jeugdredactie maakt Mignon een puzzel over driehoeken. In de doe-opdrachten ontdek je iets verrassends..
Joséphine vertelt over de Science YouTube kanalen die ze heeft ontdekt. En wat nou handig is, je leert meteen goed Engels te luisteren.
Story Cubes is een spel met dobbelstenen met plaatjes. Eva legt uit wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt er ook schrijfopdrachten mee maken.
Antoinette Gerichhausen vertelt over Spaans leren. Wist je dat kinderen juist gemakkelijk een andere taal leren?

Karin van regio Tilburg schrijft in regionieuws over de Weerwolven van Wakkerdam, de online activiteit met kinderen dat heel succesvol is. In juli is er ook een.

Fabien van der Ham legt in haar stuk uit hoe je kunt filosoferen met kinderen. Hoe er interessante en boeiende gesprekken ontstaan waar gedachten alle kanten op kunnen gaan. Ik mocht haar laatste kinderboek Een Goudvis in de Zee recenseren. Over gebeurtenissen in het dagelijks leven die grote vragen en gedachten kunnen oproepen.

Babelle van ’t Hullenaar schrijft een stuk over angst bij hoogbegaafde kinderen. Aan de hand van een gratis cursus voor kinderen wordt onderzoek gedaan naar angst bij kinderen.

Heb jij of heeft jouw kind ook iets voor ons? Fijn! Stuur je bijdrage naar signaal.redactie@pharosnl.nu

De gevolgen van corona binnen het onderwijs: een stand van zaken

Na ruim een jaar is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Als gevolg van deze pandemie heeft het onderwijs binnen Nederland afgelopen jaar op een volledig andere wijze invulling gekregen. Het vraagt veel van iedereen binnen het onderwijs, van basisschool tot universiteit en van leerling/ student tot directeur, maar ook van jou als ouder van een hoogbegaafd kind.

Mijn naam is Anne Toet. Ik ben student, momenteel in het derde jaar van mijn HBO rechten opleiding in Nijmegen en loop op dit moment stage bij MRdeRoon. Voor mij veranderde het onderwijs in mijn tweede jaar ook volledig. Toen ik in maart 2020 te horen kreeg dat mijn tentamens werden uitgesteld vanwege een wereldwijde pandemie, moet ik toegeven dat ik allereerst een gevoel van rust kreeg. Ik stond aan de start van een drukke tentamenperiode en de stress die ik hiervan ervaarde, verdween na die eerste persconferentie op 12 maart in één klap.

Maar nu, ruim een jaar later, kan ik met zekerheid zeggen dat juist deze wereldwijde pandemie, de sluiting van scholen en het uitstel van mijn tentamens voor meer stress en onrust zorgt dan ooit gedacht. In mijn omgeving en bij mijn studiegenoten zijn de gevolgen dan ook duidelijk zichtbaar.

Om de gevolgen in kaart te brengen, heeft de onderwijsinspectie in haar rapport ‘inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19’ aan de hand van drie willekeurige en representatieve metingen een goed beeld weten te geven van de actuele staat van het onderwijs en de leerachterstanden die zijn opgelopen.

(meer…)

Pharos en het coronavirus

Pharos volgt vanzelfsprekend de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus op. Op dit moment is in Nederland weer langzaam meer mogelijk. We gaan natuurlijk door met de succesvolle online activiteiten.

Zorg goed voor elkaar!

Wil je de tips nog inzien die zijn verzameld tijdens de lockdown van maart 2020? Klik op de links hier beneden.

Over corona : corona
Over corona voor kinderen: voor kinderen
Cornona en onderwijs : onderwijs
Corona en thuisonderwijs: thuisonderwijs
Corona en thuis zijn: thuis
Corona en thuisactiviteiten: thuisactiviteiten
Cornona en online activiteiten: online
Corona en bewegen: bewegen
Corona en Facebook: Facebook
Corona en naar buiten: buitenspelen
Corona en acties van dienstverleners: acties

Oproep voor vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. En handen hebben we nodig om activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren. Dus geef je op bij het regioteam in je eigen regio, adressen: https://pharosnl.nl/regios/ , of bij het secretariaat van Pharos: secretariaat@pharosnl.nu.

Pharos is een vereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar worden de activiteiten voor kinderen en regelmatig ook voor ouders georganiseerd.

Tijdens een peercontactmiddag

Regioactiviteiten
De activiteiten in de regio worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij maken tijd vrij in hun eigen drukke bestaan van werk, huishouden, kinderen, sociale contacten en sport om de activiteiten op te zetten. Deze vrijwilligers hebben de ideeën en zetten zich hiervoor in.

(meer…)

Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.

Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u  hier algemene informatie van de Pharosregio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap