Staat van de Ouder 2022

Ieder jaar onderzoekt Ouders & Onderwijs hoe ouders denken over het onderwijs in Nederland. De resultaten worden in april openbaar gemaakt in een (online) rapportage: De Staat van de Ouder.

De Staat van de Ouder 2022: Naar het voortgezet onderwijs

Alle ouders en leerlingen krijgen ermee te maken. De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is een moment, waarop ouders en hun kinderen tegen praktische vragen en problemen aanlopen. Ouders & Onderwijs vroeg ouders naar hun mening. En wat blijkt? Er is nog behoorlijk wat te verbeteren als het gaat om het schooladvies en de eindtoets. Daarnaast ervaren veel ouders dat er te weinig keuze is voor de middelbare school. Tot slot zijn ze geen voorstander van driejarige brede brugklassen, waarin kinderen samenkomen die op alle verschillende niveaus les krijgen. Meer lees je in het rapport De Staat van de Ouder 2022.

lees de online versie of download de pdf hier!

Wat vinden ouders van het onderwijs?

Ouders praten écht mee

Met het Landelijk Ouderpanel brengt Ouders & Onderwijs de mening en ervaringen van ouders over het huidige onderwijs in kaart. De resultaten nemen we mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. En ze verbeteren de beschikbare informatie over opvoeden en onderwijs. Ze zijn dan ook erg benieuwd welke vragen je als ouders hebt en welke overige informatie belangrijk voor je is. Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs.

Meld u aan!

Heb je kinderen en wil je meepraten? Of wil je weten welke vragen, ervaringen en meningen andere ouders hebben over opvoeden en onderwijs? Dan ben je bij het Landelijk Ouderpanel aan het juiste adres. De onderzoeken zijn online, afgestemd op je persoonlijke situatie en makkelijk en snel in te vullen.

Meer informatie of meld je hier aan

De profielen van hoogbegaafde leerlingen van Betts & Neihart

 

In 1988 stelden Betts & Neihart op basis van hun ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek zes profielen op van begaafde leerlingen. In 2010 werden deze profielen bijgewerkt. De zes profielen zijn een theoretisch concept waar vanuit inzicht verschaft kan worden.
Voor alle profielen geldt dat deze niet statisch zijn. Ook kunnen leerlingen zich afhankelijk van o.a. de omgeving anders profileren in verschillende situaties. Bovendien kan een leerling bijvoorbeeld door goede begeleiding of juist het uitblijven daarvan van het ene profiel naar het andere profiel verschuiven. Hierna worden de zes profielen kort besproken. Het volledige schema van Betts & Neihart (2010) staat onderaan dit artikel met dank aan het Talentenlab.

Lees meer

Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen

Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen |  Talentstimuleren.nl

De Nederlandse vertaling van ‘Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen van de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’.

Elk principe wordt besproken en is voorzien van relevante literatuur en uitleg over de relevantie ervan voor het begaafdheidsonderwijs.

Deze Nederlandse versie is tot stand gebracht in samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de POINT-onderwijsonderzoekswerkplaats. 


De gevolgen van corona binnen het onderwijs: een stand van zaken (voorjaar 2021)

Na ruim een jaar is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Als gevolg van deze pandemie heeft het onderwijs binnen Nederland afgelopen jaar op een volledig andere wijze invulling gekregen. Het vraagt veel van iedereen binnen het onderwijs, van basisschool tot universiteit en van leerling/ student tot directeur, maar ook van jou als ouder van een hoogbegaafd kind.

Mijn naam is Anne Toet. Ik ben student, momenteel in het derde jaar van mijn HBO rechten opleiding in Nijmegen en loop op dit moment stage bij MRdeRoon. Voor mij veranderde het onderwijs in mijn tweede jaar ook volledig. Toen ik in maart 2020 te horen kreeg dat mijn tentamens werden uitgesteld vanwege een wereldwijde pandemie, moet ik toegeven dat ik allereerst een gevoel van rust kreeg. Ik stond aan de start van een drukke tentamenperiode en de stress die ik hiervan ervaarde, verdween na die eerste persconferentie op 12 maart in één klap.

Maar nu, ruim een jaar later, kan ik met zekerheid zeggen dat juist deze wereldwijde pandemie, de sluiting van scholen en het uitstel van mijn tentamens voor meer stress en onrust zorgt dan ooit gedacht. In mijn omgeving en bij mijn studiegenoten zijn de gevolgen dan ook duidelijk zichtbaar.

Om de gevolgen in kaart te brengen, heeft de onderwijsinspectie in haar rapport ‘inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19’ aan de hand van drie willekeurige en representatieve metingen een goed beeld weten te geven van de actuele staat van het onderwijs en de leerachterstanden die zijn opgelopen.

Lees meer

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw creatief begaafde kind

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw creatief begaafde kind! Ik heb mijn informatie over sterke en zwakke kanten van creatief begaafden plus hun leerbehoeften uit de vorige blogs samengevat in een OPP: dat is de afkorting voor ontwikkelingsperspectief. Cadeautje voor eenieder die er wat aan heeft!
Het OPP is de vervanger van het vroegere handelingsplan. Een OPP is een document dat een centrale plaats inneemt binnen Passend Onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs is er een hele pagina aan gewijd. Onder andere staat daar: ‘voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, moet het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.’
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/ 

Lees meer

Onderwijsconcept voor kwetsbare leerlingen – Willem Wind

Dit artikel is eerder verschenen in Zorg Primair, het onderwijsvakblad van CNV Onderwijs. Onderaan het artikel kun je het oorspronkelijke artikel in pdf downloaden.

Top-down Onderwijs uitgelegd

In het onderwijs is het gewoon om bottom-up les te geven. Van een afstandje bezien is het de enige vorm van onderwijs die we kennen. Dit werkt voor de meeste leerlingen goed, het is overzichtelijk en prima te managen. Het is ook een vorm van onderwijs die goed werkt in klassikaal verband en met het jaarklassensysteem.

Maar er zijn wat leerlingen die hierin verdwalen. Compleet vastlopen in de stapjes en geen grip krijgen op de leerstof. Dit zijn leerlingen die een andere vorm van onderwijs nodig hebben. Omdat ze anders uitvallen of thuiszitter worden. Het zijn die leerlingen waarvan een leerkracht kan zeggen: ‘Het zit er wel in maar het komt er niet uit’. De leerling die steeds vaker uit het raam staart of steeds minder meedoet met de klas. De leerling waarop je als leerkracht steeds minder grip krijgt. Dit soort leerlingen heeft baat bij top-down onderwijs. En dat is niet makkelijk uit te leggen want dat bestaat nog niet. In geen enkele leeromgeving voor zover ik weet.

Lees meer

Onderpresteren, misère aan alle kanten

Tien pedagogische tips om onderpresteerders weer te laten stralen – Ilse Reijgwart

Onderpresteren is het schrikbeeld van alle ouders van hoogbegaafden. En terecht. Het is narigheid aan alle kanten, vaak pure misère: in de eerste plaats voor het kind zelf. En dan voor de ouders, die hun zoon of dochter zien worstelen met zichzelf en met school. Daarnaast leidt het maar al te vaak tot communicatieproblemen tussen ouders en school. Je zakt met zijn allen al gauw weg in een moeras van woede, conflicten, machteloosheid, angst en verdriet. Lees meer