‘Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf’ van Fleur Terpstra

Persbericht

Eigenlijk is het te gek voor woorden. Een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Elk kind heeft namelijk recht op onderwijs, passend onderwijs zelfs… Dat zoiets met een juridische wapenrusting afgedwongen moet worden is eigenlijk heel raar, maar ook gewoon de realiteit. 

Toch zijn we blij dat dit boek er komt. Want wat begon met de veelvoorkomende vraag naar ‘een lijstje met de belangrijkste wetgeving’ groeide uit tot het eerste juridische handboek voor ouders. Dat lijstje, daar heb je namelijk niet zoveel aan. Wetgeving heeft pas betekenis als je ook de context kent waarbinnen deze moet worden toegepast. En de praktijk is vaak erg weerbarstig. 

Met de verschijning van dit boek bereiken we een belangrijke mijlpaal in Nederland, omdat ouders zichzelf nu kunnen informeren over hun rechtspositie, en toegang krijgen tot praktische kennis die zij nodig hebben om passend onderwijs voor hun kind te kunnen vormgeven.

We kunnen wel heel lang stil blijven staan bij hoe het systeem niet werkt, en wat er allemaal anders zou moeten, maar daarmee vestigen we de hoop op iets buiten onszelf en geven we onze eigen kracht weg. Het is veel krachtiger als ouders zelf de regie terugnemen en hun energie steken in het onderzoeken en creëren van een oplossing. 

Dat hoeven zij trouwens niet alleen te doen, want natuurlijk kunnen ook anderen zoals schoolbestuurders, orthopedagogen, psychologen, leerplichtambtenaren en consulenten bij samenwerkingsverbanden kennisnemen van het boek en zich zo laten inspireren om daadwerkelijk passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen te realiseren.

Op 27 mei verscheen het boek Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf. Een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Bestellen kan via https://fleurterpstra.com