Hoogbegaafde pubers onderweg naar hun toekomst

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst – Janneke Reedijk en Noks Nauta

Uitgeverij Pearson, ISBN: 978 90 265 2254 3

Hoogbegaafde pubers is een boek voor hoogbegaafde jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar en hun ouders, maar ook leerkrachten, psychologen en andere mensen kunnen door dit boek deze jongeren sneller herkennen en beter met hun om gaan.

In 11 hoofdstukken worden 11 verhalen van 11 fictieve jongeren uiteengezet en aangevuld met relevante kennis en deskundigheid. De personen in de verhalen zijn fictief maar de verhalen zijn wel samengesteld uit verhalen die verschillende jongeren de auteurs hebben verteld. De hoofdstukken zijn afzonderlijk van elkaar te lezen al zijn er wel verwijzingen naar informatie in andere hoofdstukken.

De auteurs schrijven vanuit verschillende invalshoeken, zoals onderwijs, psychologie en gezondheid, over en voor hoogbegaafde jongeren. Het boek hoopt een wegwijzer te zijn op het pad dat iedere jongere zelf moet vinden.

Het voorwoord is geschreven door Ellen Sinot. Zij schreef samen met haar ouders het boek ‘IQ te koop’.

In de hoofdstukken komen onder andere  rechtvaardigheidsgevoel, dyslexie, faalangst, perfectionisme, slaap,  dubbele diagnose, ADHD, onderpresteren, depressie, onzekerheid, aanpassen, signalering, sociale vaardigheden, vriendschappen, hooggevoeligheid, vervroegd naar het VO, creativiteit, assertiviteit, pesten, motivatie, autonomie, leren leren,  leerstijlen en het syndroom van Asperger aan bod.

Er wordt veel informatie gegeven vanuit verschillende invalshoeken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met  relevante literatuur en websites zodat er verder gezocht zou kunnen worden naar informatie.

Ik vond het een bijzonder prettig boek om te lezen. Het is  fijn dat er een boek is over en voor hoogbegaafde jongeren. Ze kunnen hiermee zelf zoeken naar herkenning en relevante informatie, maar ook voor hun ouders is het een fijn boek om te lezen.

Ginny de Jong