Ik en hoogbegaafdheid

Ik en hoogbegaafdheid – Nathalie van Kordelaar

Uitgeverij SWP Amsterdam, ISBN: 978-90-8560-598-0

Dit boekje van Nathalie van Kordelaar wil kinderen meer inzicht geven in hun hoogbegaafdheid. De ondertitel is dan ook ‘Inzicht in jezelf’. De meeste hoogbegaafde kinderen ervaren dat ze ‘anders’ zijn. Kennisvergroting in combinatie met tips, voorbeelden en oefeningen kunnen helpen bij het vergroten van inzicht in zichzelf, de manier waarop hun hoogbegaafdheid tot uiting komt en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Het boek begint met uitleg over hoe je het kunt gebruiken.

Dan volgt het verhaal van Jurre, een jongen uit groep 8. Jurre voelt zich niet begrepen en buiten de groep staan. In het verhaal volgt een gebeurtenis die daar verandering in brengt.

Hierna komen 5 hoofdstukken ieder rond een onderwerp: hoogbegaafdheid, hoe is het om hoogbegaafd te zijn, hoogbegaafdheid op school, perfectionisme en faalangst.

Ieder hoofdstuk bestaat uit een deel informatie over het betreffende onderwerp. In het hoofdstuk komen groene blokken voor met vragen in de vorm van een stelling waarop met ja, nee of ongeveer geantwoord kan worden. Verder komen er opdrachten, voorbeelden, tips en ’om over na te denken’ voor die duidelijk zijn voorzien van een pictogram.

Het boek sluit af met een quiz en nodigt een kind verder uit tot het bedenken wat hij/zij nog meer zou willen weten en hoe hij/zij dan aan de informatie denkt te gaan komen. Ook kunnen kinderen als ze zelf tips hebben voor de schrijfster dit naar haar mailen.

Het is een helder, overzichtelijk boek. Er is veel ruimte om te schrijven of te tekenen.

Door de opbouw zullen kinderen nadenken over de informatie die er in staat maar ook over hun eigen ervaringen. Er wordt uitgebreid in gegaan op de invloed van hoogbegaafdheid op het functioneren van een kind. Bovendien krijgt een kind meer inzicht in wat er op school zou kunnen worden ingezet om school meer uitdagend te maken en wordt het kind aangemoedigd hierover ook zelf te praten met zijn/haar ouders en leerkracht.

Hoewel ik het verhaal waar het boek mee begint niet helemaal realistisch vind, geeft het wel duidelijk aan hoe een kind zich kan voelen. De strekking is duidelijk. De rest van de voorbeelden zullen veel herkenning oproepen.

Heel sterk vind ik de uitleg over anders denken . Het zet helder uiteen waarom je je als hoogbegaafd kind ook anders kan voelen.

Een ander sterk stuk gaat over talent en oefenen/werken. Het benadrukt het belang van oefenen/trainen/werken om je talent ook daadwerkelijk tot bloei te laten komen. Ook al is alles wellicht makkelijk voor je op de basisschool, je zult toch moeten leren leren.

Er wordt niet gezegd voor welke leeftijd dit boek geschikt is maar dat zal voor de bovenbouw van de basisschool zijn. Daarnaast is het een prettig en informatief boek voor alle andere lezers.

Ginny de Jong