In Kaart is gestart

In Kaart, het register voor kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen, is gestart. De eerste deelnemers zijn al binnen maar we zijn nog op zoek naar ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en hun ervaringen via een vragenlijst willen delen. De gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Samen weten we meer en bundelen we onze kennis voor onderwijs, zorg en samenleving. 

Omdat we weten dat hoogbegaafdheid in jonge jaren vaak voor zorgen bij de ouders kan zorgen en veel overeenkomsten heeft en soms ook samen voorkomt met autisme of ADHD zou het heel waardevol zijn als ook ouders van hoogbegaafde kinderen hieraan deel zouden willen nemen. We hebben een filmpje gemaakt waarin kort wordt uitgelegd wat het register inhoudt, dat is te vinden op onze website: www.inkaart.org

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Doe dan mee en deel uw ervaringen door het invullen van een vragenlijst. Hierdoor krijgen we samen meer kennis en begrip en dragen we bij aan oplossingen en goede ondersteuning. Dit is hard nodig want er is nog veel onbekend over de aanpak van ontwikkelingsproblemen in de zorg, op school, op het werk of in het gezin.

Meedoen? Schrijf je in via: https://formulieren.inkaart.org/meedoen/aanmelden-ouder-kind/

Meer weten? Ga naar www.inkaart.org