Ingezonden stuk: Slimme kinderen in Voorburg ’40

De gemeente Voorburg kwam in 1940 met een verordening om zeer begaafde kinderen die verder wilden studeren, financieel tegemoet te komen. De vroede vaderen van Voorburg wilden proberen iedereen gelijke kansen te geven. Maar wie waren die zeer begaafde kinderen eigenlijk?

Uiteindelijk hebben een aantal leerlingen een beurs gekregen. Helaas werd in 1942 de verordening voor geld uit de gemeentekas voor begaafde leerlingen ingetrokken door de burgermeester. De eerder toegekende toezeggingen werden keurig uitbetaald.

Door F.J.A.M. van der Helm
In Het Krantje
20 januari 2021

Hopelijk is het krantenartikel zo te leden. Downloaden kan ook: