IQ

Het IQ, wat is dat eigenlijk? Het Intelligentie Quotiënt oftewel kortweg IQ is de gangbare maatvoering om intelligentie aan te duiden. De scores komen tot stand door gestandaardiseerde IQ tests af te nemen.

Deze IQ tests zijn bedoeld om de algemene intelligentie te meten van mensen met gemiddelde capaciteiten. De normering en standaardisering is dus op deze groep gebaseerd. Bij kinderen, waar intelligentie nog sterk in ontwikkeling is, gebeurt dit meten in relatie tot de gemiddelde intelligentie van haar of zijn leeftijdsgroep.  Onderstaande Gauss curve laat zien hoe de verdeling is van de IQ scores.

De grootste groep, 68%, scoort een IQ score tussen de 85 en 115 punten, dit noemt men het gemiddelde, de normgroep ligt op een IQ score van rond de 100 punten. De groep die tussen de 115 en 130 punten scoort op een IQ test is bovengemiddeld intelligent, begaafd. Bij een IQ score boven de 130 punten spreekt men van hoogbegaafdheid.