Jonger naar VO: Ervaringen

Het kleintje
De verandering van school bij het begin van het voortgezet onderwijs was heel positief. De school was ingelicht over het probleem. Johan was de enige jongen in het eerste jaar met tien meisjes als medeleerlingen. Al heel snel ontdekten de meisjes dat hij jonger was. Enkelen maakten van zijn naam een verkleinwoord, en zij behandelden hem als ‘het kleintje’. Dit waren de meisjes die zich gedragen alsof ze achttien zijn voor wat betreft jongens, kleding en muziek. Met de andere leerlingen zijn er geen problemen.

Groeien
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat er elk jaar problemen zijn geweest met Imke: problemen met medeleerlingen, met sommige leerkrachten en zeker met cijfers. Problemen die dikwijls ontstaan, doordat mensen niet op de hoogte zijn van Imke’s situatie. Toch waren er steeds mensen, groot en klein, die in Imke geloofden. Zij hebben geholpen haar volwassener en gelukkiger te maken en beter te laten functioneren. Zij is gegroeid, maar er blijven moeilijke dagen.

Positief
Onze ervaringen met het onderwijs zijn, in tegenstelling tot vele verhalen, positief! Natuurlijk hebben wij, net als ieder ander, onze zorgen gehad, maar dankzij de positieve houding van de basis- en middelbare school konden we hier altijd met elkaar een goede oplossing voor bedenken. Op ons verzoek heeft de begeleider van de eerstejaars niet direct aan de docenten verteld dat Tom zo jong was. Hij heeft dit pas bij de besprekingen van het eerste rapport vermeld. De meeste leerkrachten hadden het absoluut niet in de gaten gehad.

Hechtere band
Intussen zitten in zijn klas leerlingen die één of zelfs twee jaar over hebben gedaan. Juist met deze leerlingen heeft Simon een hechtere band. Waarom? Zijn zij volwassener? Komt het doordat zij ook problemen hebben? Zijn zij ook hoogbegaafd en vastgelopen in het schoolsysteem? Het is Simon die zijn oudere vrienden steunt bij problemen en raad geeft bij liefdesverdriet.

Geen issue
Tinus is nu tien jaar, zit in de tweede klas van het gymnasium en volgt een versneld programma voor Engels. Hij mocht in groep 7 als achtjarige al drie keer in de week naar een middelbare school om er Engels te volgen en werd daar zo enthousiast dat hij er zelf voor koos om groep 8 over te slaan. Zo belandde hij als negenjarige in een brugklas atheneum/gymnasium. Aansluiting bij klasgenoten is geen enkel probleem geweest. Zoals wij het nu ervaren is zijn leeftijd zelfs helemaal geen issue in de klas. Onze eigen twijffels bij deze grote stap werden door de middelbare school, die hem al een jaar kende van de Engelse lessen, weggewuifd. Zij gaven aan dat zij jonger ogende brugklassers dan Tinus meemaakten. De basischool was blij dat hij voor het eerst eens echt ergens voor gemotiveerd was, en verwachtte dat als hij nog een jaar op de basischool bleef, dit weer teniet zou worden gedaan.