Kampen in 2021

Na 2020 begint ook 2021 met aanpassingen. Het kamp gepland voor april komt helaas ook te vervallen, in verband met de maatregelen rondom Corona. De eerstvolgende in de planning is juni, laten we hopen dat het dan weer kan. Hieronder de geplande kampdata, maar onder voorbehoud van…

Planning kampdata 2021 middelbare scholieren

Vrijdag 9 tot en met zaterdag 10 april 2021
Vrijdag 4 tot en met zaterdag 5 juni 2021
Vrijdag 17 tot en met zaterdag 18 september 2021
Vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 november 2021
(onder voorbehoud)

Kampdata 2021 basisscholieren (zie bij uitleg kamp minimum leeftijd)

zaterdag 10 tot en met zondag 11 april 2021
zaterdag 5 tot en met zondag 6 juni 2021
zaterdag 18 tot en met zondag 19 september 2021
zaterdag 27 tot en met zondag 28 november 2021
(onder voorbehoud)

Welkom bij het Pharoskamp Noord-Holland

Al naar schatting 25 jaar organiseren wij de Pharoskampen in de regio Amsterdam. De kampen zijn drukbezocht door kinderen van onze leden (en incidenteel ook enkele niet-leden) uit heel Nederland.

Pharoskampen nabij Amsterdam

Vijf weekeinden per jaar organiseren wij twee kampen, een voor de middelbaar scholieren, een voor de basisscholieren. De kampen veranderen mee met de tijd maar een ding staat altijd centraal: er is geen dichtgetimmerd programma. De deelnemers bepalen zelf, samen met de leiding, de activiteiten. En natuurlijk hebben we daarvoor een enorme hoeveelheid ervaring, spellen en spullen om dat te faciliteren.

We zijn alweer jaren te gast op het Fort bij Penningsveer in Haarlem (dicht bij de Ikea). Dit fort behoort tot de vestingwerken van de Stelling van Amsterdam en staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De mensen op het fort zijn betrokken met ons doel en ongelofelijk behulpzaam.

De kampen zijn voor kinderen vanaf zeven jaar (basisschool) tot grofweg een jaar of zestien (voortgezet onderwijs). Kinderen van zes jaar kunnen voor een dag komen.

Op de kampen komen kinderen uit alle regio’s van Pharos.

Kinderen van niet-leden zijn een eerste keer welkom zonder lidmaatschap. Wil je nog een keer komen (en dat is gebruikelijk) dan verwachten we dat je lid wordt.

Informatie over de kampen

Wat en voor wie

  • Het VO (voortgezet onderwijs) kamp is van vrijdag 18:00 uur tot zaterdag 19:00 uur en is voor middelbare scholieren.
  • Het BSO (basisschool) kamp is van zaterdag 11:00 uur tot zondag 14:30 uur voor kinderen vanaf 7 jaar.
  • Voor kinderen die eerst willen komen proberen op zaterdag, begint het kamp om 11:00 uur en het eindigt om 18:00 uur.
  • Voor kinderen van 6 jaar en voor nieuwe kinderen van 7 jaar oud is een heel weekend op kamp erg inspannend door de vele indrukken en prikkels. Daarom mogen deze kinderen een dagje komen op de zaterdag (mits voldoende plek). Na een dag vol indrukken is het wel zo fijn om daarna weer de rust van thuis te ervaren.

Kosten
De kosten inclusief overnachting bedragen € 30,- voor Pharos-leden en € 34,- voor niet-leden. De kosten voor de zaterdag zijn € 15,-.

Locatie
De kampen worden georganiseerd in het Buitenverblijf van Fort Penningsveer in Haarlemmerliede. Met de vo-kinderen gaan we op zaterdag naar de Poterne, ook op het Fort.

Procedure aanmelden basisschoolkamp
Vaak zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen voor het basisschoolkamp (bso-kamp). Om iedereen een gelijke kans te geven op een plek, werkt de inschrijving voor het bso-kamp als volgt: na het ontvangen van alle inschrijvingen bekijken we hoeveel dit er zijn. We hopen uiteraard iedere keer weer dat het past, maar als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, loten we. Mocht uw kind dan onverhoopt uitgeloot zijn, plaatsen we het op de reservelijst voor als een ander kind toch niet kan. Soms is er ook nog plek op alleen de zaterdag, dan zullen we deze plek aanbieden.

Uiterlijk een week voor het kamp maken we de indeling bekend aan de inschrijvers. Als er dan nog plaatsen beschikbaar zijn of komen, worden die op volgorde van aanmelding toegewezen.

Procedure aanmelden voortgezet-onderwijskamp
Indien ook hier meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, dan zal de procedure van het BSO-kamp gevolgd worden.

Begeleidende ouders
Deze kampen worden door vrijwillige ouders georganiseerd en begeleid. Zij zijn niet ieder kampweekend beschikbaar, daarom is een ruime poule van ouders noodzakelijk. Zonder voldoende ouders kunnen we het kamp helaas niet door laten gaan, dus geef je op via het inschrijvingsformulier!

Ouders van wie kinderen voor het eerst komen, kunnen niet meteen begeleiden. Dit is om de kinderen ‘vrij’ te laten wennen, contacten te laten leggen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat nieuwe kinderen minder vrij rondlopen als een van hun ouders er ook is. Een andere keer maken we graag gebruik van jullie aanbod te helpen in de begeleiding!

Wat wordt er tijdens het kamp georganiseerd?
Deze vraag komt vaak voorbij in de mailbox. Eigenlijk organiseren we vrijwel niets… De kinderen doen daarentegen wél heel veel, zoals spelletjes spelen met elkaar, kletsen, hutten bouwen, varen, knutselen, verkleden, noem het maar op.
Er zijn bij het basisschoolkamp geen georganiseerde activiteiten, tenzij deze door de kinderen zelf bedacht zijn. Bij het kamp voor het voortgezet onderwijs is er soms een activiteit op de zaterdag.
Verder wordt er vooral veel gelachen, gespeeld, gekletst én gegeten. Deze kampen zijn bedoeld om de kinderen samen te laten zijn en om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden via onderstaande link naar het formulier. Uw inschrijving wordt direct bevestigd. Dit betekent echter nog niet, dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst is. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen (zie bij ‘procedure’). De plaatsing wordt uiterlijk een week van tevoren bekend gemaakt.

Het septemberkamp gaat door! Zie het bovenste bericht voor de details en de link!

Vragen?

Als u vragen nog hebt over de kampen die in Haarlem georganiseerd worden, kunt u mailen naar: pharoskamp.noord-holland@pharosnl.nl

Als u vragen hebt over andere onderwerpen, kunt u mailen naar: amsterdam-kennemerland@pharosnl.nl

Data Pharoskampen 2021

Kampdata 2021 middelbare scholieren

Vrijdag 9 tot en met zaterdag 10 april 2021
Vrijdag 4 tot en met zaterdag 5 juni 2021
Vrijdag 17 tot en met zaterdag 18 september 2021
Vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 november 2021
(onder voorbehoud)

Kampdata 2021 basisscholieren (zie bij uitleg kamp minimum leeftijd)

zaterdag 10 tot en met zondag 11 april 2021
zaterdag 5 tot en met zondag 6 juni 2021
zaterdag 18 tot en met zondag 19 september 2021
zaterdag 27 tot en met zondag 28 november 2021
(onder voorbehoud)