Kieswijzer voor ouders


Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Onder de kiezers zijn veel mensen met kinderen. Voor hen is een speciale kieswijzer gemaakt. 

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er bij de komende verkiezingen ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Om ouders met kinderen onder de 18 jaar op die thema’s te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een kieswijzer speciaal voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders. Je vindt hem hier.

Kinderen interviewen politici
Wat is de ideale klassengrootte? Moet kinderopvang gratis zijn? En is er meer (betaald) verlof nodig voor ouders? Deze en andere vragen stelden vier kinderen uit groep 8 aan politici als Bente Becker (VVD), Rob Jetten (D66), Lilianne Ploumen (PvdA), Pieter Heerma (CDA), Lisa Westerveld (GL) en Renske Leijten (SP).

Over de initiatiefnemers

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs doet twee dingen: we helpen en vertegenwoordigen ouders. We helpen ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Daarvoor kunt u ons bellen of een e-mail sturen. We vertegenwoordigen ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via ons Landelijk Ouderpanel, waar meer dan 5000 ouders bij aangesloten zijn, weten we wat er onder ouders speelt en leeft.
www.oudersenonderwijs.nl

Stichting Voor Werkende Ouders lobbyt voor ouders en kinderen. Het runnen van een gezin is als het runnen van een bedrijf. En wij denken dat het makkelijker kan! Bijvoorbeeld door het systeem van werk, school en opvang beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierin speelt iedereen een rol: de politiek, de maatschappij, werkgevers, de media en ouders zelf. Door onze lobby en diverse campagnes laten wij de stem van ouders horen: in de politiek, de media en de maatschappij. Dit doen we samen met andere organisaties; vanuit de overtuiging dat we het samen beter kunnen maken. Doe je mee?
www.voorwerkendeouders.nl