Koepel Hoogbegaafdheid

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland, Pharos, HINT Nederland en Choochem. Ieder op zich zijn de verschillende verenigingen bezig met het invullen van bovenstaande doelstellingen op hun specifieke terrein.

De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties.

De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Voor meer informatie: http://www.koepelhb.nl/