KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.

Ga hier naar het kwaliteitsregister: https://www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl/