Landelijke Werkgroep Onderwijs (LWO)

De Landelijke Werkgroep Onderwijs is een werkgroep van Pharos, ingesteld in opdracht van het Algemeen Bestuur om informatie over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te verzamelen, een landelijk netwerk op te bouwen ten behoeve van de Pharos leden. Tevens ondersteunt de werkgroep de regionale werkgroepen onderwijs (RWO’s). Uitgangspunt hierbij is in onze visie te streven naar een ononderbroken ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs.

Voor verdere informatie over de Landelijke Werkgroep Onderwijs  verwijzen we u door naar het Pharos Secretariaat op werkgroep.onderwijs@pharosnl.nu