Sanyu Onderwijs start 10 november plusgroep voor kleuters in Haarlem

Op vrijdag 10 november start Sanyu Onderwijs (www.sanyu-onderwijs.nl) met een plusgroep voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kleuters van vier, vijf of zes jaar.

Doel van de plusgroep is de kinderen via een thematisch verrijkingsgaanbod aan te spreken op het hogere denk vermogen en daarmee bij te dragen aan een hoger leerplezier op de reguliere school. De inhoud van het programma is aanvullend op het aanbod van de reguliere basisschool waar de kinderen alle basisvaardigheden aangeleerd krijgen.

In November en December 2017 werken we ons thematische onderwijs uit in “de wereld van de cultuur en religie” met als de rode draad in onze activiteiten het thema “licht”.

De kinderen zijn gedurende zes weken één of twee ochtenden in de week van 9.00-11.45 uur welkom en gaan dan niet naar hun eigen school. Het programma sluit aan bij het Wereldwijs onderwijs dat de reguliere kinderen op Sanyu ontvangen. Kijk op de website of stuur een mail voor meer persoonlijke informatie of aanmelding naar info@sanyu-onderwijs.nl.

Speeldag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen – 10 maart 2018 in Schiedam – Stedelijk Lyceum

In 2016 werd de SpeelDagHB voor het eerst gehouden in Amersfoort. Marjolijn Peters en Nina Frerichs, beiden moeder van hoogbegaafde kinderen, liepen tegen het gebrek van gelijkgestemden aan voor hun kinderen en besloten om deze reden, zelf een middag vol spelletjes en leuke workshops te organiseren. Deze allereerste SpeelDagHB werd zo enthousiast ontvangen door kinderen en ouders, dat een vervolg onvermijdelijk was. Inmiddels is de SpeelDagHB te vinden in verschillende steden, waaronder in het voorjaar van 2018, voor het eerst in Schiedam, waarbij het organisatorische team is uitgebreid met hoogbegaafdheids-expert Marion van Kapel van Iqoke.

De SpeelDagHB kenmerkt zich door een zeer gevarieerd programma aan te bieden voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 en hun ouders. De dag staat bol van activiteiten, informatie, ervaring, uitwisseling, experimenteren en beleven.

Kinderen kunnen uitleg krijgen over verschillende uitdagende bordspellen, er zijn workshops rondom HSP, filosofie, denksleutels, beelddenken en studievaardigheden maar ook kan men bij verschillende inloop-activiteiten aanhaken. Voor creatievelingen is genoeg te doen en ook de jongere kinderen worden niet vergeten; zo zal er een speeltheater zijn en kunnen er toffe knikkerbanen gebouwd worden. Coöperatieve spellen en activiteiten maken eveneens deel uit van het programma. Heb je even een moment rust nodig? Geen probleem, er is ook een stilte-lokaal. Kom je langs? Ontzettend leuk!
Let op! Er zijn beperkt kaartjes te koop, vol is dus echt vol. Leuk als je komt!

Tijd: 10.00-16.00 uur

Aanmelden kan via www.speeldaghb.nl

Entree: 5 Euro (bij vooraf aanmelden!)

Entree aan de deur: 7,50 Euro

Ouders en kinderen onder de 3 jaar mogen gratis naar binnen.

Mail bij vragen met nina@speeldaghb.nl of marjolijn@speeldag.nl

Facebook; Speeldaghb Twitter: @speeldaghb 

Wie helpt Michelle bij haar profielwerkstuk: prestatieverschil tussen excellente leerlingen en hoogbegaafde leerlingen

Goedemiddag,

Ik ben Michelle en zit op dit moment in zes vwo van het Zaanlands Lyceum. Met mijn profielwerkstuk onderzoek ik waarom er een prestatieverschil tussen excellente leerlingen en hoogbegaafde leerlingen zit. Met deze verzamelde gegevens wil ik graag kijken of er verbeteringen zijn voor de hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. Dit onderzoek doe ik door middel van een enquête. De enquête duurt naar schatting ongeveer vijf minuten en is volledig anoniem. Via onderstaande link kunt u de enquête invullen. De eerste vraag is of je een hoogbegaafde leerling of een excellente leerling bent. Een hoogbegaafde leerling bent u als u een hoogbegaafdheidstest heeft gemaakt en deze positief is uitgewezen. Een excellente leerling bent u als u deel uit maakt van een plusklas, Tom-traject of een andere manier van uitdagend onderwijs volgt. Als u verder nog hoogbegaafde leerlingen of excellente leerlingen kent, vraag ik u om de link aan de desbetreffende leerling door te sturen. Het maakt niet uit of deze leerling op de basisschool zit of al op de middelbare school. Het is ook niet van belang op welke middelbare/basis school deze leerling zit. Wel raad ik aan om bij kinderen van de basisschool er een persoon naast te zetten om de vragen nader toe te lichten. Het taalgebruik kan voor deze kinderen een belemmering vormen.

Hieronder vindt u de link naar de enquête.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8xAymC7w-5zGE_3LsYIwGZ3KAJ2iFucoObBOUMSXwkyPziw/viewform?usp=sf_link

Ik hoop veel reactie te krijgen en alvast bedankt!

Groetjes,

Michelle Elemans

‘De Schrijvende Reiziger in Nederland’ zoekt gezin met HB kind(eren) in Friesland

Voor een boekproject wil ik u graag vragen om medewerking:

In het boek ga ik per trein op reis door Nederland en doe 100
bestemmingen aan. Aan elke bestemming wordt een onderwerp gekoppeld.
In totaal zijn er 99 onderwerpen (onderverdeeld in 33 thema’s; 3
onderwerpen per thema) en gaat het openingsverhaal over Amsterdam, waardoor het totaal op 100 komt. Al die bestemmingen en onderwerpen samen vormen een nationaal portret van Nederland. Hieronder staat het project wat grondiger beschreven.

Bestemming: Nader te bepalen treinstation Friesland

Thema: “Anders-zijn”

Onderwerp: Hoogbegaafdheid

Het boek besteedt niet alleen aandacht aan instellingen en bedrijven,
maar juist ook aan persoonlijke verhalen – de inwoners maken een
land. Voor het onderwerp hoogbegaafdheid wil ik graag in contact 
komen met een gezin waarvan bij één of meerdere kinderen hoogbegaafdheid
is vastgesteld. Mijn doel is om hun verhaal op te tekenen en
hoogbegaafdheid op een heel toegankelijke manier uit te leggen. Door
het verhaal te horen vanuit zowel de belevingswereld van een jeugdige
(die immers aansluiting zoekt bij leeftijdgenootjes) als van de 
ouders die ermee moeten (leren) omgaan, hoop ik een complete leerervaring te
bieden aan de lezer.

Ik wil voorop stellen dat ik uiterst integer en discreet om zal gaan
met de personen die hieraan willen meewerken. Ook hoop ik dat zij
woonachtig zijn (of in de buurt wonen) van een treinstation, omdat
het reisgedeelte immers draait om het spoornetwerk.

Tijdens het bezoek zal gebruik worden gemaakt van een digitale
geluidsrecorder, digitale camera en pen en papier. Met het verkregen
materiaal zal een essay worden geschreven rond de bestemming en het
onderwerp. Alle mensen die actief eraan hebben meegewerkt kunnen
desgewenst een digitale kopie (PDF) ontvangen van het essay voor
publicatie.

Hieronder volgt wat achtergrondinformatie.

HET PROJECT

Het schrijfproject betreft een boek dat gebaseerd is op twee pijlers:
ten eerste is het een reisboek waarin er 100 (hoofd)stations van
Nederland worden aangedaan; ten tweede worden die bestemmingen
gekoppeld aan allerlei thema’s en onderwerpen. Zo is de bestemming
Nijmegen gekoppeld aan het thema ‘monumenten’ en het onderwerp
‘oudste gebouw van Nederland’ en gaat het essay eerst over de
aankomst in Nijmegen, de eerste indrukken, enkele regels algemene
stadsgeschiedenis, enz, en daarna gaat het al snel over op het bezoek
aan dat oudste gebouw. Alle essays worden op die manier vormgegeven,
waardoor er een heel breed en heel divers portret over Nederland
ontstaat.

Gemiddeld krijgen de essays een lengte van 500 tot 2000 woorden.

Voor véél meer informatie over _In Nederland_ kijk op:
https://deschrijvendereiziger.com/in-nederland/ [1]

Bij belangstelling kunt u zich aanmelden bij:

jeroenvogel@hotmail.com

 

Inloopdata Regio Nijmegen bekend

Afgelopen weken kregen we regelmatig de vraag wanneer de volgende activiteiten van de regio Nijmegen zouden zijn. We maken onze planning per schooljaar, en hadden daarom nog geen data bij het verschijnen van de laatste Signaal. Maar de data zijn nu (onder voorbehoud) bekend en te vinden op deze site. Details over de thema’s voor de kinderactiviteiten en de kringgesprekken volgen later deze maand. Hou hiervoor deze site en de nieuwsbrief in de gaten.

Wie helpt Emmeline bij masteronderzoek Orthopedagogiek?

Beste ouders,

Heeft u kinderen die hoogbegaafd zijn? Dan ben ik naar uw gezin op zoek voor mijn masteronderzoek voor de opleiding Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In mijn onderzoek kijk ik naar de sibling relatie, de competentiebeleving en de zelfwaardering van hoogbegaafde kinderen en de broers/zussen. Dit onderzoek ik door middel van een vragenlijst voor kinderen. De doelgroep voor mijn onderzoek zijn hoogbegaafde kinderen en hun broers/zussen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw middelbare school. Zowel gezinnen waarbij een van de siblings hoogbegaafd is als gezinnen waarbij meerdere siblings hoogbegaafd zijn, zijn welkom om te deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst staat online en is anoniem in te vullen door beide siblings. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0qy0OYo3sq6Dckl

Kent u meer ouders van hoogbegaafde kinderen via school, verenigingen of andere clubs, dan zou het heel fijn zijn als u deze link met hen wilt delen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via het emailadres: 400759eb@student.eur.nl. Alvast bedankt voor uw deelname. Groetjes Emmeline

Wie helpt Blansefloer bij bachelorproef?

Beste lezer van dit berichtje,

Mijn naam is Blansefloer en ik ben een student uit de lerarenopleiding in Vives, Brugge (België). Ik studeer dit jaar af, en ben daarom bezig met het schrijven van mijn bachelorproef. Het onderwerp daarvan is hoogbegaafdheid en ik ben bezig met het opstellen van een praktische gids met tips, tricks en methodes die alle leerkrachten in de klas kunnen toepassen om hoogbegaafde leerlingen beter te kunnen ondersteunen.

Om mijn proef te kunnen toetsen aan de werkelijkheid ben ik op zoek naar hoogbegaafde leerlingen én hun ouders die bereid zouden zijn een aantal vragen te beantwoorden over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren. Vooral de verschillende methodes die in het onderwijs worden gebruikt voor hoogbegaafde leerlingen zijn voor mij heel interessant. Ik heb zoveel mogelijk mensen nodig van alle verschillende leeftijden; hoe groter mijn publiek, hoe beter mijn onderzoek. Wie bereid zou zijn mee te werken kan mij een mailtje sturen via onderstaand adres. In ruil voor de medewerking krijgen jullie mijn praktische gids toegestuurd én mijn eeuwige dankbaarheid.

Wie zelf methodes heeft die worden gebruikt voor hoogbegaafde leerlingen (vb.: Een website met oefeningen, een bepaalde reken-of leesmethode, extra lesmateriaal) mag die ook zeker doorsturen. Ik verzamel alle methodes in mijn gids mits toestemming natuurlijk van diegene die de methodes doorstuurde.

Hopelijk tot horens!

Blansefloer

Email: blansefloer.coudenys@student.vives.be of blansefloer.coudenys@gmail.com

 

Ouderlezing ‘hoogbegaafdheid en de misdiagnose autisme’, 5 april, Bibliotheek Barneveld

Op woensdagavond 5 april verzorgt Simon Anemaet de ouderlezing ‘hoogbegaafdheid en de misdiagnose autisme’ in de bibliotheek van Barneveld.

Aansluitend worden in mei en juni 2017 in Barneveld twee praktische oudercursussen hoogbegaafdheid gegeven:

1 – Voorbereiding op de middelbare school  

2 – Omgaan met hoogbegaafdheid

Deze cursussen hebben een unieke, persoonlijk aanpak waarin de eigen situatie optimaal wordt meegenomen.

Simon Anemaet van Yonah Talent is bekend als coördinator hoogbegaafdheid en Talentbegeleider op het JFC in Barneveld. Hij verzorgt de trainingen en de lezing.

Poster ouders (hoog)begaafde kinderen