‘De Schrijvende Reiziger in Nederland’ zoekt gezin met HB kind(eren) in Friesland

Voor een boekproject wil ik u graag vragen om medewerking:

In het boek ga ik per trein op reis door Nederland en doe 100
bestemmingen aan. Aan elke bestemming wordt een onderwerp gekoppeld.
In totaal zijn er 99 onderwerpen (onderverdeeld in 33 thema’s; 3
onderwerpen per thema) en gaat het openingsverhaal over Amsterdam, waardoor het totaal op 100 komt. Al die bestemmingen en onderwerpen samen vormen een nationaal portret van Nederland. Hieronder staat het project wat grondiger beschreven.

Bestemming: Nader te bepalen treinstation Friesland

Thema: “Anders-zijn”

Onderwerp: Hoogbegaafdheid

Het boek besteedt niet alleen aandacht aan instellingen en bedrijven,
maar juist ook aan persoonlijke verhalen – de inwoners maken een
land. Voor het onderwerp hoogbegaafdheid wil ik graag in contact 
komen met een gezin waarvan bij één of meerdere kinderen hoogbegaafdheid
is vastgesteld. Mijn doel is om hun verhaal op te tekenen en
hoogbegaafdheid op een heel toegankelijke manier uit te leggen. Door
het verhaal te horen vanuit zowel de belevingswereld van een jeugdige
(die immers aansluiting zoekt bij leeftijdgenootjes) als van de 
ouders die ermee moeten (leren) omgaan, hoop ik een complete leerervaring te
bieden aan de lezer.

Ik wil voorop stellen dat ik uiterst integer en discreet om zal gaan
met de personen die hieraan willen meewerken. Ook hoop ik dat zij
woonachtig zijn (of in de buurt wonen) van een treinstation, omdat
het reisgedeelte immers draait om het spoornetwerk.

Tijdens het bezoek zal gebruik worden gemaakt van een digitale
geluidsrecorder, digitale camera en pen en papier. Met het verkregen
materiaal zal een essay worden geschreven rond de bestemming en het
onderwerp. Alle mensen die actief eraan hebben meegewerkt kunnen
desgewenst een digitale kopie (PDF) ontvangen van het essay voor
publicatie.

Hieronder volgt wat achtergrondinformatie.

HET PROJECT

Het schrijfproject betreft een boek dat gebaseerd is op twee pijlers:
ten eerste is het een reisboek waarin er 100 (hoofd)stations van
Nederland worden aangedaan; ten tweede worden die bestemmingen
gekoppeld aan allerlei thema’s en onderwerpen. Zo is de bestemming
Nijmegen gekoppeld aan het thema ‘monumenten’ en het onderwerp
‘oudste gebouw van Nederland’ en gaat het essay eerst over de
aankomst in Nijmegen, de eerste indrukken, enkele regels algemene
stadsgeschiedenis, enz, en daarna gaat het al snel over op het bezoek
aan dat oudste gebouw. Alle essays worden op die manier vormgegeven,
waardoor er een heel breed en heel divers portret over Nederland
ontstaat.

Gemiddeld krijgen de essays een lengte van 500 tot 2000 woorden.

Voor véél meer informatie over _In Nederland_ kijk op:
https://deschrijvendereiziger.com/in-nederland/ [1]

Bij belangstelling kunt u zich aanmelden bij:

jeroenvogel@hotmail.com

 

Inloopdata Regio Nijmegen bekend

Afgelopen weken kregen we regelmatig de vraag wanneer de volgende activiteiten van de regio Nijmegen zouden zijn. We maken onze planning per schooljaar, en hadden daarom nog geen data bij het verschijnen van de laatste Signaal. Maar de data zijn nu (onder voorbehoud) bekend en te vinden op deze site. Details over de thema’s voor de kinderactiviteiten en de kringgesprekken volgen later deze maand. Hou hiervoor deze site en de nieuwsbrief in de gaten.

Wie helpt Emmeline bij masteronderzoek Orthopedagogiek?

Beste ouders,

Heeft u kinderen die hoogbegaafd zijn? Dan ben ik naar uw gezin op zoek voor mijn masteronderzoek voor de opleiding Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In mijn onderzoek kijk ik naar de sibling relatie, de competentiebeleving en de zelfwaardering van hoogbegaafde kinderen en de broers/zussen. Dit onderzoek ik door middel van een vragenlijst voor kinderen. De doelgroep voor mijn onderzoek zijn hoogbegaafde kinderen en hun broers/zussen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw middelbare school. Zowel gezinnen waarbij een van de siblings hoogbegaafd is als gezinnen waarbij meerdere siblings hoogbegaafd zijn, zijn welkom om te deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst staat online en is anoniem in te vullen door beide siblings. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0qy0OYo3sq6Dckl

Kent u meer ouders van hoogbegaafde kinderen via school, verenigingen of andere clubs, dan zou het heel fijn zijn als u deze link met hen wilt delen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via het emailadres: 400759eb@student.eur.nl. Alvast bedankt voor uw deelname. Groetjes Emmeline

Wie helpt Blansefloer bij bachelorproef?

Beste lezer van dit berichtje,

Mijn naam is Blansefloer en ik ben een student uit de lerarenopleiding in Vives, Brugge (België). Ik studeer dit jaar af, en ben daarom bezig met het schrijven van mijn bachelorproef. Het onderwerp daarvan is hoogbegaafdheid en ik ben bezig met het opstellen van een praktische gids met tips, tricks en methodes die alle leerkrachten in de klas kunnen toepassen om hoogbegaafde leerlingen beter te kunnen ondersteunen.

Om mijn proef te kunnen toetsen aan de werkelijkheid ben ik op zoek naar hoogbegaafde leerlingen én hun ouders die bereid zouden zijn een aantal vragen te beantwoorden over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren. Vooral de verschillende methodes die in het onderwijs worden gebruikt voor hoogbegaafde leerlingen zijn voor mij heel interessant. Ik heb zoveel mogelijk mensen nodig van alle verschillende leeftijden; hoe groter mijn publiek, hoe beter mijn onderzoek. Wie bereid zou zijn mee te werken kan mij een mailtje sturen via onderstaand adres. In ruil voor de medewerking krijgen jullie mijn praktische gids toegestuurd én mijn eeuwige dankbaarheid.

Wie zelf methodes heeft die worden gebruikt voor hoogbegaafde leerlingen (vb.: Een website met oefeningen, een bepaalde reken-of leesmethode, extra lesmateriaal) mag die ook zeker doorsturen. Ik verzamel alle methodes in mijn gids mits toestemming natuurlijk van diegene die de methodes doorstuurde.

Hopelijk tot horens!

Blansefloer

Email: blansefloer.coudenys@student.vives.be of blansefloer.coudenys@gmail.com

 

Ouderlezing ‘hoogbegaafdheid en de misdiagnose autisme’, 5 april, Bibliotheek Barneveld

Op woensdagavond 5 april verzorgt Simon Anemaet de ouderlezing ‘hoogbegaafdheid en de misdiagnose autisme’ in de bibliotheek van Barneveld.

Aansluitend worden in mei en juni 2017 in Barneveld twee praktische oudercursussen hoogbegaafdheid gegeven:

1 – Voorbereiding op de middelbare school  

2 – Omgaan met hoogbegaafdheid

Deze cursussen hebben een unieke, persoonlijk aanpak waarin de eigen situatie optimaal wordt meegenomen.

Simon Anemaet van Yonah Talent is bekend als coördinator hoogbegaafdheid en Talentbegeleider op het JFC in Barneveld. Hij verzorgt de trainingen en de lezing.

Poster ouders (hoog)begaafde kinderen

Workshop algemene geologie , 9 april, ergens in Drenthe…

Je leert wat je nodig hebt om stenen te zoeken. Je kunt een krasproef, een zoutzuurproef en de vuurproef doen. En je leert leuke weetjes; want wie heeft er wel eens een dinosaurus gegeten?

Deze middag wordt verzorgt door Dhr. Tap van GEA Drenthe.
In de pauze is er met ranja en iets lekkers ….

Terwijl de kinderen de workshop volgen is er een oudercontactmiddag in hetzelfde gebouw.
Praten met andere ouders over hoogbegaafdheid en kinderen; ervaringen uitwisselen en tips van andere ouders horen.
Er is plaats voor 25 kinderen, vol = vol

Datum:                  Zondag 9 april  –  vanaf 13.30 uur
Locatie:                 volgt na aanmelding
Leeftijdsgroep:     7 – 11 jaar
Kosten:                  gratis voor leden, niet leden € 5,00 per gezin
Aanmelden:           noord-oost@pharosnl.nl graag voor 5 april o.v.v. vermelding aantal deelnemers

 

Oudertraining Handen uit het Haar, een positieve gebruiksaanwijzing. April/mei 2017 Baarn

Oudertraining Handen uit het haar Een positieve gebruiksaanwijzing

 

Had jij ook graag een gebruiksaanwijzing willen krijgen bij de geboorte van je kind?

Opvoeden is een kunst maar we moeten het allemaal al doende leren. Het opvoeden van hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen brengt extra vragen met zich mee. Vind je het moeilijk om de hypergevoeligheid van je kind te volgen? Ontstaan er soms enorme scenes om schijnbare kleinigheden?  Word je wel eens stapelgek van al die vragen, telkens dat weerwoord en de eeuwige discussies met je kind? Zit je regelmatig met de handen in het haar?

 

Dan is de training Handen uit het haar voor jou geschreven!

 

Marrigje de Bok (hb-deskundige) en Maïa van de Meer (hsp-deskundige) bieden je kennis en inzichten om enerzijds de valkuilen te gaan herkennen en anderzijds de mooie kanten van hoogbegaafdheid tot hun recht te kunnen laten komen. In vier bijeenkomsten krijg je veel praktische handvatten voor een positievere sfeer in jullie gezin, meer rust in huis en een effectieve aanpak van probleemsituaties.

De geboden toepassingen en theorie komen uit de Positieve Psychologie van Seligman, uit Positive discipline van Jane Nelsen en diverse andere (opvoed)methodes en stromingen.

 

Interessant? Bel of mail voor meer informatie of meld je direct aan voor de training

Handen uit het haar

 

Contact via Marrigje de Bok: 06-40218266 of mjmbaeke@telfort.nl

Data van de training: zondag 9 en 23 april, zondag 7 mei en zaterdag 20 mei

Tijd: 13:00 – 16:00, plus napraten/borrel tot 17:00

Plaats: vanhnaarb, Leestraat 12, 3743 EJ Baarn

Kosten: 60,00 euro per keer, partner 30,00 euro

 

De training Handen uit het haar is ontwikkeld en wordt gegeven door:

Marrigje de Bok – vanhnaarb

Maïa van der Meer – Meer Coaching en Advies