Op zoek naar ervaringsverhalen over passend onderwijs

Het Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs roept de overheid op te voorzien in passend – specialistisch – onderwijs voor elk hoogbegaafd kind. Hiertoe is het Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld, welke binnenkort ter ondertekening online komt. Dat niet slechts enkele maar vele kinderen vastlopen, zal op de website door ervaringsverhalen geïllustreerd worden.

Passend onderwijs. Een mooi streven maar geen realiteit voor het merendeel van de hoogbegaafde kinderen in Nederland. Er is de laatste jaren weliswaar meer aandacht gekomen voor hoogbegaafdheid maar de hiervoor opgerichte voorzieningen zijn schaars en slechts voor een beperkte groep passend. Het gevolg is dat psychisch gezonde kinderen – kinderen die als onbezorgde, positieve en hoopvolle kleuters hun schoolcarrière begonnen – reeds in hun vroege basisschooljaren door het schoolsysteem zeer ernstig beschadigd raken.

Verandering is noodzakelijk en wel NU! Het Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs bouwt momenteel aan een website ter ondertekening van een Manifest Hoogbegaafdenonderwijs en wil op deze site de noodzaak van onmiddellijke actie illustreren aan de hand van schrijnende ervaringsverhalen.

Deel jij ook jouw verhaal? Als we samen laten zien wie we zijn en met hoeveel we zijn dan kan de overheid niet meer om ons heen. Samen staan we sterk!

Je verhaal inzenden kan middels dit invulformulier op Google Forms.

Het Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs is te vinden op Facebook en LinkedIn.