Oproep hoogbegaafde jongeren van 15 t/m 25 jaar voor onderzoek naar psychische problemen

Help de wetenschap!

Binnen mijn werk als orthopedagoog tref ik met name met hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun ouders. De beschikbare methoden die ik ooit geleerd heb toe te passen blijken bij deze doelgroep veelal kortdurend, of maar weinig effect te hebben.

De komende jaren ga ik in samenwerking met de universiteit Utrecht diverse onderzoeken uitrollen. Binnen deze onderzoeken gaan we kijken welke vormen van therapie nu het meest effectief zijn voor hoogbegaafde jongeren/ jong volwassenen.

Voor het eerstvolgende onderzoek zijn we op zoek naar hoogbegaafde jongeren in de leeftijd 15 t/m 25, die kampen met verschillende psychische problemen (waaronder angststoornissen, depressieve stoornissen, gedragsproblemen, etc.) Mail voor meer informatie naar chantal.berens@gmail.com

Samenvatting onderzoek

Onderzoek laat zien dat psychische problemen meer voorkomen bij jongeren en jong volwassenen van 15 tot 25 jaar dan bij adolescenten (onder de 15 jaar) en bij volwassenen (boven de 25 jaar). De leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar is een kwetsbare groep om psychische problemen te ontwikkelen vanwege de vele veranderingen die dan plaatsvinden. Deze psychische problemen duren vaak door tot in de volwassenheid, veroorzaken andere psychische problemen en zorgen voor veel negatieve consequenties. Een effectieve behandeling voor deze groep lijkt dus echt hard nodig.

Er zijn echter maar weinig behandelingen specifiek ontwikkeld voor deze jongeren en jong volwassenen. In deze studie wordt ACT your way onderzocht, een behandeling specifiek voor deze doelgroep. ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Het doel van ACT is het verhogen van psychologische flexibiliteit: het vermogen om flexibel om te gaan met problemen die worden tegen gekomen in het leven (acceptance), terwijl er actie wordt ondernomen op basis van de waarden van de cliënt (commitment). De focus ligt dus niet op het verminderen van de klachten, maar op gezonde coping en het bevorderen van welzijn en kwaliteit van het leven.

ACT your way is een nieuwe interventie die specifiek gericht is op jongeren/jong volwassenen (15 tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling of psychische klachten hebben. In dit onderzoek wordt een gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd waarin ACT your way wordt vergeleken met reguliere zorg bij 134 jongeren/jong volwassenen met verschillende psychische problemen waaronder angststoornissen, depressieve stoornissen, gedragsproblemen, etc. We verwachten dat ACT your way effectiever is dan reguliere zorg en dat er een betere therapeut-cliënt relatie (alliantie), minder uitval en meer tevredenheid met de behandeling is.

Wat is het onderzoeksdesign?

Het onderzoek betreft een onderzoek met twee condities:

1. De ACT your way behandeling. Deze behandeling bestaat uit 12 wekelijkse sessies in Zevenaar, die zowel individueel als in groepsverband kunnen worden gegeven. Elke sessie duurt twee (groepsbehandeling) of één (individuele behandeling) uur. (Tijdstip en data in overleg vanaf januari 2022 in te plannen, in het weekend is ook mogelijk.)

2. Reguliere zorg

In totaal zullen er 134 jongeren/jong volwassenen aan het onderzoek deelnemen. Er zullen een voormeting, drie (korte) tussenmetingen, een nameting en een follow-up meting na 6 maanden plaatsvinden met zowel interviews als vragenlijsten bij de jongere/jong volwassene en ouders.

Mail voor meer informatie naar chantal.berens@gmail.com