Oproep: Rathenau Instituut zoekt 3 ouders van hoogebgaafde kinderen en 3 jongeren voor deelname aan project

Draag bij aan onderzoek en verbeter het onderwijs voor hoogbegaafden!

Pharos gaat samenwerken met onderwijsonderzoekers, leraren en onderwijsadviseurs om de onderwijspraktijk voor hoogbegaafden te verbeteren. Dit project is een initiatief van het Rathenau Instituut.

Wij nodigen ouders van hoogbegaafde kinderen en jongeren, en hoogbegaafde jongeren zelf, van harte uit om deel te nemen aan dit bijzondere project!

Onderzoek naar publieke betrokkenheid bij de wetenschap

Het Rathenau Instituut doet onder andere onderzoek naar de betrokkenheid van de samenleving bij wetenschappelijk onderzoek. Het is namelijk belangrijk dat de samenleving een stem heeft in onderzoek en er de vruchten van kan plukken.

Dit project gaat over hoe we mensen van buiten de wetenschap kunnen betrekken bij onderwijsonderzoek naar hoogbegaafdheid. In een participatief actieonderzoek brengen we onderzoekers, ouders, leerlingen, docenten en onderwijsprofessionals bij elkaar om: i) samen te komen tot een onderzoeksagenda, en/of ii) gezamenlijk uitvoering te geven aan onderzoek, en/of iii) samen onderzoeksresultaten te vertalen naar de onderwijspraktijk.

Met dit project verbeteren we de aansluiting van het hoogbegaafdheidsonderzoek op de praktijk. Daarnaast doen we ervaringen op die in het algemeen de publieke betrokkenheid bij de wetenschap kunnen verbeteren.

Wat betekent deelname?

Wij zijn op zoek naar 3 ouders van hoogbegaafde kinderen, en 3 hoogbegaafde jongeren (vanaf 16 jaar), die graag willen bijdragen aan dit project. Het project loopt maximaal 1 jaar. Tussentijds stoppen vinden we jammer, maar mag uiteraard altijd. Voorafgaand aan het project houden we met alle deelnemers individuele interviews. Met de verzamelde input faciliteren we een kennismakingsgesprek waarin we samen de werkwijze van het project invullen. Vervolgens gaan alle deelnemers in drie werksessies aan de slag met onderwijsonderzoek naar hoogbegaafdheid. Tussentijds is er misschien enige voorbereiding nodig, uiteraard in overleg. We sluiten het project af met evaluerende interviews. Het opgebouwde netwerk kan daarna natuurlijk op eigen kracht blijven bestaan.

In totaal verwachten we dat deelnemers ca. 20 uur kwijt zijn aan het project. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar voor alle bijeenkomsten.

Spreekt dit project je aan, stuur dan een mail naar l.vangrootel@rathenau.nl. Leonie van Grootel neemt dan contact op.