Droomdenkers & beelddenkers 16 maart 2018

Droomdenkers & beelddenkers

Hoe denken jonge droomdenkers, beelddenkers en kinderen die hoogbegaafd zijn?
Welke uitdagingen kom je tegen als je kind hoogbegaafd is en hoe ga je om met een beeld- of droomdenker?
Auteur Suzanne Buis geeft op inspirerende wijze uitleg over de twijfels en emoties van hoogbegaafde kinderen. Ook presenteert zij haar nieuwste boek ‘De Droomdenker’, een lees- en werkboek over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken.

Het team van De Kinderboekwinkel geeft tips voor goede boeken, waar hoogbegaafde kinderen hun tanden eens lekker in kunnen zetten. Onder het genor van een drankje en bitterbal is er vervolgens volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

De toegang is gratis!

Wanneer: Vrijdag 16 maart 16:00-17:30 uur

Locatie:
Rozengracht 34
1016 NC Amsterdam
Tel.: 020 622 4761

Website: https://kinderboekwinkel.nl/

gratis infoavond passend onderwijs 12 maart 2018

Passend onderwijs – Wat is dat nou eigenlijk?

Binnenkort (weer) een gesprek op school?
Weet je niet wat je (nog) van school kan en mag verwachten?
Wil je hier wel eens met andere ouders over praten?

Kom dan op 12 maart 2018 naar de gratis bijeenkomst in Buurthuis Zijlkwartier in Leiderdorp. Om 19.30 bent u van harte welkom.

20.00 uur:  Presentatie rechten & plichten onderwijs
Na de pauze is er er tijd voor vragen en napraten.

Voor aanmelding en vragen mail naar: power4parents@gmail.com

(meer…)

Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Plusgroep kleuters Sanyu Onderwijs Haarlem 9 maart 2018

 

 

 

 

 

Plusgroep Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van 4 of 5 jaar

Doel
Kinderen via een thematisch verrijkingsaanbod aanspreken op het hogere denk vermogen en daarmee bijdragen aan een hoger leerplezier in een omgeving met peers.

Inhoud
De inhoud van het programma is aanvullend op het aanbod van de reguliere basisschool waar de kinderen alle basisvaardigheden aangeleerd krijgen. We willen het denken en het doen een impuls geven en de kinderen een brede blik in de wereld bieden.

In zes bijeenkomsten gaan we op reis met de kinderen en nemen ze mee door een wereldwijs aanbod (denk aan wetenschap, proefjes, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ontdekken en creëren) rondom in het thema Nederland in de wereld met als rode draad “Water in de Wereld”. Daarnaast volgen ze lesjes Spaans en hebben ze elke week een spelmoment met de andere kinderen.

(meer…)

Regionale themaconferenties ‘dubbel bijzonder’ 13, 15, 21 en 22 maart 2018

 

* U I T N O D I G I N G *

Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs?

Meld je dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 -21.00 uur.

Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties in Goes, Alkmaar, Bakkeveen en Amersfoort, met als thema ‘Dubbel bijzonder’ (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen).

(meer…)

Ga jij mee op Expeditie Moendoes? 16-03-2018

Week van de Hoogbegaafdheid

Op vrijdag 16 maart organiseert Bureau Talent, in het kader van de week van de hoogbegaafdheid, een middag voor leerlingen van 10 tot 12 jaar. We spelen het spel ‘Expeditie Moendoes’ waarbij je op een actieve manier onderzoek doet naar de fictieve planeet Moendoes en haar inwoners. Hoe zit het op deze planeet met de zwaartekracht en seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk?  En wat betekenen die gele driehoekjes… ?

(meer…)

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap