Peergroep voor ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, Krommenie

Bij Orthopedagogiekpraktijk Alana is een peergroep voor peuters en kleuters (vanaf ongeveer 3 tot 6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoedens van) hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak ‘anders’ door hun unieke denkvermogen en interesses. Ongeveer 2-3% van de mensen is hoogbegaafd, dit is dus ook een kleine groep. Het is voor deze kinderen belangrijk dat zij ook gelijkgestemde ontmoeten. In een peergroep kunnen ze zich begrepen voelen en uitgedaagd worden op een niveau die past bij hun ontwikkelingsniveau. Ze kunnen nieuwe vaardigheden leren en hierdoor hun potentieel bereiken. Ze kunnen leren, experimenteren en groeien zonder dat ze zich hoeven aan te passen aan het tempo van anderen. Ze kunnen zichzelf zijn en hun unieke talenten worden gewaardeerd en gestimuleerd. Het contact met peers kan kinderen hun zelfvertrouwen versterken. 

In de bijeenkomsten gaan we in een kleine groep peers werken met wisselende thema-activiteiten (binnen en buiten), die passen bij de interesses van de kinderen.

Praktisch:
Vrijdagmiddag 15-17 uur (geef het vooral door als een andere moment beter uitkomt, dan kan ik kijken wat mogelijk is)
Huiselijke sfeer
In Krommenie
Wekelijkse bijeenkomsten (niet in de vakanties)
Vanaf 200 euro, 5-10 bijeenkomsten inclusief een verslagje na elke bijeenkomst
Maximaal 6 kinderen in één groep
Geen intelligentietest vereist, deelname kan bij vermoedens van (testen is wel mogelijk bij Orthopedagogiekpraktijk Alana)

Meer info over Alana: https://www.orthopedagogiekalana.nl/