Petitie passend voltijd onderwijs voor HB-kinderen

De samenwerkende directeuren van scholen met voltijd HB-onderwijs hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een brandbrief opgesteld en aan de betrokken ministers en Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer toegezonden. In deze brief kun je meer lezen over de problematiek die zij als directeuren signaleren. Deze brief vind je hier.

Zij hebben Loek Zonnenberg opdracht gegeven een situatieanalyse voltijd HB-onderwijs in Nederland op te stellen. Deze is als bijlage bij de brandbrief gevoegd. In het rapport en het onderzoek dat Zonnenberg heeft uitgevoerd, wordt onomstotelijk aangetoond dat Voltijd HB-onderwijs bestaansrecht heeft en noodzakelijk is. Zij nodigen je van harte uit dit rapport te lezen! De samenvatting en de volledige versie van het rapport vind je hier.

Op 30 maart 2022 debatteert de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer over passend onderwijs. De directeuren van scholen met voltijd HB-onderwijs willen bereiken dat de inhoud van hun brandbrief wordt besproken in dit debat. Via hun website houden zij je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor meer informatie ga je naar hun website: https://hbscholen.nl/

Ben jij ook voor erkenning en structurele ondersteuning van voltijd HB-onderwijs? En wil je hun brandbrief steunen? Dat kan! Je kunt de steunpetitie voor de brandbrief ondertekenen die door ouders is opgestart. Deze petitie vind je hier.

De steun van jouw (HB-)school is belangrijk. Schrijf in via de knop op de website op de lijst van scholen die de brandbrief steunen. Deze lijst wordt eind maart aangeboden aan de Tweede Kamer. Inschrijven kan hier.

Zo wordt de oproep om structurele financiering voor voltijd HB-onderwijs nog krachtiger!