Pharos en het coronavirus

Conform de richtlijnen van het RIVM wordt er op dit moment gekeken of en zo ja hoe we weer activiteiten kunnen gaan ontplooien in de regio’s, de verwachting is dat dit na de zomervakantie weer voorzichtig zal worden opgestart.

Wil je de tips nog inzien die zijn verzameld tijdens de lockdown? Klik op de links hier beneden.

Over corona : corona
Over corona voor kinderen: voor kinderen
Cornona en onderwijs : onderwijs
Corona en thuisonderwijs: thuisonderwijs
Corona en thuis zijn: thuis
Corona en thuisactiviteiten: thuisactiviteiten
Cornona en online activiteiten: online
Corona en bewegen: bewegen
Corona en Facebook: Facebook
Corona en naar buiten: buitenspelen
Corona en acties van dienstverleners: acties