Pharos Kinderboekenlijst 2012

Lijst van kinderboeken die hoogbegaafde kinderen iets te bieden hebben.

Voorwoord
Deze boekenlijst is samengesteld door twee oud-leden van Pharos regio Friesland. Een aantal jaren hebben zij de lijst jaarlijks bijgewerkt. Nu hebben zij aangegeven er mee te gaan stoppen. We zijn blij dat zij de lijst ter beschikking van het landelijk secretariaat van Pharos hebben gesteld zodat veel mensen hier gebruik van kunnen maken.

Deze lijst pretendeert geenszins volledig te zijn, maar is vooral bedoeld als leidraad bij het zoeken naar kinderboeken die onze hoogbegaafde kinderen iets meer te bieden hebben.

Bij de samenstelling ervan zijn wij uitgegaan van de volgende criteria:

  • onderwerpen waar onze kinderen mee te maken (kunnen) hebben: hoogbegaafd­heid, paranormale begaafdheid, anders zijn / eenzaamheid / pesten
  • “moeilijke” onderwer­pen waar hun belangstelling specifiek naar uit zou kunnen gaan omdat ze nou eenmaal verder doordenken: kinderboeken met een filosofi­sche inslag of over mythen en legenden
  • boeken die meer inlevingsver­mogen vragen: boeken over andere culturen en nieuwe werelden
  • boeken die een grotere leeserva­ring van een kind vragen: literaire boeken, die door hun thema, vorm, structuur, gelaagdheid, suggestie, stijl enz. meer van een lezer vragen

De rubriek ‘Boeken over eenzaamheid / anders zijn / pesten’ is bewust kort gehouden. Het anders zijn door het hebben van rood haar of het pesten van een kind dat bang is bijvoorbeeld, levert natuurlijk herkenbare emoties op, maar als we alle boeken noemen met deze thematiek, wordt de lijst te lang. De catalogus van elke bibliotheek levert meer titels op.

Alle titels van literaire auteurs zijn geschikt voor hoogbegaafde kinderen om te lezen. Ook hier dus een selectie om de lijst niet te lang te maken (zo mogelijk één recente titel per auteur). De meeste Nederlandstalige auteurs staan er (hopelijk) op, van de vertaalde auteurs een selectie (deze is tamelijk arbitrair: ik ken hen niet alle; suggesties zijn van harte wel­kom!).

Voornaamste bron: Boek en Jeugd. Gids voor jeugdlectuur, NBLC Uitgeverij. Verschijnt ieder jaar.

NB De gids Boek & Jeugd 4-12 jaar heeft een aparte rubriek ‘Lezen op aangepast niveau: als het lezen geen probleem is’. De gids Boek & Jeugd 12+ geeft d.m.v. sterretjes aan of een boek gemakkelijk of moeilijk te lezen is. Bij de korte omschrijvingen per boek kun je lezen of een boek wat meer leeservaring vraagt en ook de trefwoorden (bijvoorbeeld filosofische verhalen) maken het zoeken naar bepaalde boeken gemakkelijk. Achterin heeft de gids een register op onderwerp.

Alle leeftijdsaanduidingen zijn de “gewone” officiële aanduidingen!

Pharos secretariaat

In de volgende boeken komt hoogbegaafdheid als thema of zijde­lings aan de orde


Thea Beckman: Wonderkindere
Tom en Wijntje zijn allebei pas 10 als ze naar de brugklas gaan, want ze hebben twee keer een klas overgeslagen. Maar Tom mag van zijn ouders niet, zoals Wijntje, naar het gymnasium. Hij moet naar de l.t.s. en hij vindt het er verschrikkelijk. Samen verzinnen ze van alles om zijn ouders over te halen, maar niets helpt. Dan besluit hij in hongerstaking te gaan.

Een wat oppervlakkig maar herkenbaar verhaal over kinderen die jong naar de middelbare school gaan. (vanaf 9 jaar)

Caja Cazemier: De wereld van Ward
Edu(ard) verveelt zich in groep 8, alle leerstof heeft hij al gehad. Hij wil naar de middelbare school, meteen! Edu wil opnieuw beginnen, ergens bijhoren. Hij start vol goede moed, maar ook op zijn nieuwe school wordt hij niet geaccepteerd. Hij wil een daad stellen, anderen -en zichzelf- laten zien dat hij niet alleen een studiebol is. Edu wordt Ward en schept zijn eigen wereld, waar uiteindelijk alleen Tessa in kan doordringen.

Een boek dat de eenzaamheid van een hoogbegaafde jongen laat zien. (vanaf 10 jaar)

Roald Dahl: Matilda
Matilda kon praten als een volwassene toen ze anderhalf was, lezen met drie en al voor ze vijf was, las ze Dickens, Hemingway en Kipling en toch vinden haar ouders haar een lastpost. Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken en bedenkt slimme straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de school haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand kan. Een niet zo realistisch maar bijzonder boek. Vol humor en met een prachtig taalgebruik. (vanaf 8 jaar)

Yvonne Van Emmerik: Daniël
Het valt niet mee voor Daniël op school: hij is klein en sprietig, heeft eczeem, te weinig durf en haalt tienen. Thuis leeft hij zijn woede over al het gepest uit op zijn drumstel. Hij durft niks tegen de meester te zeggen, want dan ben je een klikspaan. Opa, buurmeisje Jantien en een gebeurtenis in het circus maken dat hij steeds wat meer voor zichzelf op durft te komen. Heel herkenbaar voor gepeste kinderen en pesters. (vanaf 9 jaar)

Irene Hardebol: Schat in Miëza
De 16-jarige Han zit op het gymnasium en is erg geïnteresseerd in de oude Grieken. Ze gaat met school naar Griekenland, waar ze een student archeologie ontmoet. Later keert ze terug en mag ze meedoen aan opgravingen, maar ze leert vooral over zichzelf, haar seksuele geaardheid en haar eetproblemen. (vanaf 13 jaar)

Eveline Hasler: De ruige kater Roderik
Roderik ervaart dat het accepteren van gewoon heel goede resultaten en daar niet al te veel over opscheppen veel leuker is. Bovendien levert dit nog vrienden op in tegenstelling tot zijn eerdere brallerig/perfectio­nistische houding. Conformeren lukt helemaal niet en is bovendien nog niet eens leuk ook.

Henk Hokke: Spierballen in je hoofd
Omdat Bas zoveel leest, weet hij bijna alles. De stoere Bulle pest hem daarmee. Maar als ze verdwalen in een verboden grot, is Bulle opeens niet zo stoer meer. En Bas, Bas gebruikt gewoon de spierballen in zijn hoofd. (vanaf 8 jaar)

Harm de Jonge: Het Peergeheim
Peer is een jongen die goed kan leren, prachtig saxofoon kan spelen en veel fantasie heeft. Samen met

Jonie, zijn beste vriend verzint hij Attalant, het paradijs. (vanaf 11 jaar)

Guus Kuijer: Het land van de neushoornvogel
De goede gymnasiumleerling Mark vindt op zolder de spul­len van zijn grootvader, die nooit uit “Indië” is terugge­keerd. Hij is gefascineerd door de voorwerpen uit Borneo en ook door Yvonne, die zelf van Indonesische afkomst is. Voordat Mark beseft wat er gebeurt, zit hij midden in een tropisch regenwoud. Op zoek naar zijn grootvader? Yvonnes cultuur?

Een kleurrijk, avontuurlijk verhaal, waarin Marks intelligen­tie een kleine rol speelt. (vanaf 12 jaar)

Gie Laenen: Een wonderkind
Een psychiater krijgt Jack P. op zijn spreekuur, een tien jaar oude jongen met een verbluffende intelligentie. Als Jack P., die Nobelprijswin­naar is, verdwijnt, gaat die psychiater naar hem op zoek. Een niet-realis­tisch verhaal, met een vol­wassene als hoofdpersoon en veel wetenschappelij­ke gesprek­ken. (vanaf 12 jaar)

Guurtje Leguijt: Winnen!
Friso is hoogbegaafd en verveelt zich op school. Hij heeft het idee dat hij anders is dan de rest van de klas. Als hij veel moet nadenken, gaat hij skaten. Jasper, die Friso pest omdat hij jaloers op hem is, denkt dat hij van Friso kan winnen als de school een skatewedstrijd organiseert. (vanaf 10 jaar)

M. Levoy: Drie vrienden
Twee meisjes en een jongen worden op school bestempeld als ‘geschift’ omdat ze anders zijn dan de anderen: Joshua kan erg goed schaken, Lori is tekent fantastisch goed en Karen is heel intelligent. Ze vinden steun en gezelligheid bij elkaar, maar raken verstrikt in heftige emoties die ze voor elkaar voelen (verliefdheid en jaloezie). Een van hen gaat er bijna aan onderdoor.

Een ontroerend, realistisch verhaal over ‘gewone’ gevoelens bij ‘unieke’ jongeren. (vanaf 12 jaar)

Sara Ryan: Fortuna, keizerin
Nicola gaat naar een zomerkamp voor hoogbegaafde jongeren. Ze wordt verliefd op een meisje, wat haar in de war brengt en onzeker maakt. Ze schrijft over haar gevoelens in haar dagboek. Die fragmenten worden afgewisseld met de belevenissen van de jongeren om haar heen. (vanaf 14 jaar)

Lydia Rood: Sprong in de leegte *)
De hoogbegaafde Cornélie wordt door haar ouders onder druk gezet om haar hersens te gebruiken. Maar Cornélie ziet niets in de dingen die ze op school leert. En met leeftijdgenoten heeft ze ook niet veel op. Moe van haar eigen gedachten en vooral om de verveling te verdrijven zoekt ze gevaar en sensatie op waar haar zusje Elsa, die nou net de enige is die haar accepteert zoals ze is, het slachtoffer van wordt. Dan ontmoet ze een oude man die zelf ook alles weet over schuld en spijt, en die haar dwingt haar leven op te schrijven. (vanaf 13 jaar)

Jürgen Seidel: De hoofdrekenares
De 16-jarige Han zit op het gymnasium en is erg geïnteresseerd in de oude Grieken. Ze gaat met school naar Griekenland, waar ze een student archeologie ontmoet. Later keert ze terug en mag ze meedoen aan opgravingen, maar ze leert vooral over zichzelf, haar seksuele geaardheid en haar eetproblemen. (vanaf 13 jaar)

Luc van Tolhuyzen: Slimoor
Felix is dyslectisch en moet naar het speciaal onderwijs. Hij vindt het er vreselijk. Het is een school voor maffe kinderen, echt een school voor dommeriken, vindt hij. Felix heeft nog een probleem: zijn zeer begaafde broer Gil. Ten opzichte van hem voelt Felix zich een nul, terwijl hij door zijn leeftijdgenoten op een vernederende manier wordt gepest. Langzamerhand beseft Felix dat hij helemaal niet dom is, maar een leerprobleem heeft en leert hij zichzelf en zijn school te accepteren. (vanaf 10 jaar)

Tips voor jonge, snelle lezers


Er zijn een paar series die geschikt zijn voor kinderen uit groep 3 en 4 die al gevorderd zijn met lezen:

* Bolleboos   
Bij Uitgeverij Zwijsen te Tilburg is voor jonge kinderen uit groep 3 en 4 die al gevorderd zijn met lezen de reeks Bolleboos ontwikkeld. De verhalen in Bolleboos zijn langer en in leestechnisch opzicht moeilijker van de meeste boeken voor beginnende lezers, maar sluiten inhoudelijk wel aan bij de belevingswereld voor jonge lezers. Ze hebben een omvang van 84 bladzijden.

* Bolleboos plus: AVI 8 en AVI 9

* Dolle Kervel   
Bij uitgeverij Kok Educatief te Kampen is deze serie verschenen, een doorlopende serie boeken voor kinderen uit de groepen 3,4 en 5 die snel het technische leesproces onder de knie hebbben. Het AVI-niveau ligt 2 à 3 niveaus hoger dan gebruikelijk. De keuze van onderwerpen en de belevingswereld zijn wel afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Het zijn positieve, warme verhalen, soms met een accent op spanning, soms met een accent op humor. Ze hebben een omvang wisselend van 32 tot 112 bladzijden.

* Zoeklicht: serie leesboeken verschenen bij uitgeverij Zwijsen die wel aanslui­ten op een technisch leesniveau (AVI 4,5 en 6), maar inhoudelijk niet zo kinderach­tig zijn. Voor kinderen die klagen dat de gewone leesboekjes zo “stom” zijn. Onderwerpen: dieren, sport, avonturen, vrienden & vriendinnen. (Ze zijn eigenlijk bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw die moeite hebben met lezen, maar andersom werkt het ook!)

Aanbevolen meegroeiseries:

AVI-leesserie (Van Holkema & Warendorf): groep 3 en 4

Bizon-boeken (Zwijsen): geel (groep 3), roze (groep 4) en blauw (groep 5)

Ik lees! (Zwijsen): AVI 1 t/m 3

VillA Alfabet (Maretak): een serie voor de betere lezer! De boeken hebben een hoger AVI- en leesLatniveau dan gebruikelijk. Leesplezier, genieten van taal is belangrijk. Met verdiepingsmateriaal. Oranje is voor groep 3 en 4, VillA Alfabet groen staat voor groep 5 en 6, rood voor groep 7 en 8.

Voor jonge, snelle lezers na Bolleboos en Bolleboos plus nu ook Bolleboos start!

Bij Uitgeverij Zwijsen te Tilburg is voor jonge kinderen uit groep 3 en 4 die al gevorderd zijn met lezen de reeks Bolleboos ontwikkeld. De verhalen in Bolleboos zijn langer en in leestechnisch opzicht moeilijker van de meeste boeken voor beginnende lezers, maar sluiten inhoudelijk wel aan bij de belevingswereld voor jonge lezers. Ze hebben een omvang van 84 bladzijden.

Bolleboos plus: AVI 8 en AVI 9

In Bolleboos start o.a. Leonie Kooiker: Opgesloten in school (AVI 6)

Truus van de Waarsenburg: Mag ik ook mee? (AVI 6)

Anke Kranendonk: Mi mono mijn aapje (AVI 6)

Samenleesboeken, o.a.:

Stijn Moekaars: Een flat vol kleuren *)
De bewoners van een mooi gekleurd flat krijgen met elkaar te maken: wat de een doet, heeft gevolgen voor de ander. (AVI 3 en 7)

Marja Mulder: Super *)
De hond Super loopt weg en komt allerlei mensen tegen die iets van plan zijn met hem. Maar Super loopt steeds opnieuw weg, tot hij zijn echte baasjes weer ontmoet. (AVI 3 en 7)

Strips voor beginnende lezers, uitgegeven bij Zwijsen o.a.:

Els van Egeraat: De pet van Jet *)
Jet verkoopt hoeden en petten tot een wervelwind ze wegblaast. Die komen dan bij verschillende personen terecht. (AVI 1)

Voorleesboeken, maar ook zelf te lezen, o.a.:

Carli Biessels: De meeste dingen gebeurden onverwachts *)
Terwijl Denny nog bezig is de dingen die gisteren gebeurden te verwerken, gebeurt er vandaag weer wat nieuws. Ook al zijn dat “gewone” gebeurtenissen, Denny kan het maar net bijbenen.

Mies Bouhuys: Pim en Pom blijven vriendjes *)
Pom is de rustige en de verstandige, Pim is de ongeremde, samen verkennen de poezen de grens tussen spel en werkelijkheid.

Gerda Dendooven: Soepkinders *)
Twee zusjes zijn op zoek naar een nieuwe moeder. Er zijn genoeg kandidaten, maar of ze zuiver zijn in hun bedoelingen? Gelukkig loopt alles goed af.

Imme Dros: Zuurstok is de mooiste kleur
Sofie zoekt haar zuurstok en kijkt ook in de porseleinkast, en breekt vervolgens het hele servies.

Hans Hagen: de Jubelientje boeken *)
Avonturen van een eigenwijs meisje en haar oma.

Harm de Jonge: Het vliegfeest *)
Mees en Duif organiseren een vliegfeest. En omdat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, presteert iedereen op zijn eigen manier. Er kunnen dus geen verliezers zijn, maar er is wel een groot feest na!

Geert De Kockere: De roos
Een jongen geeft zijn moeder een roos en dat wordt een soort doorgeefverhaal.

Hanna Kraan: Lang leve de boze heks.
Verschillende boeken rond de dieren van het bos en de onvoorspelbare luimen van de boze heks.

Toon Tellegen: Pikkuhenki *)
Pikkuhenki is een klein en onzichtbaar heksje, dat veel macht heeft. Ze kan namelijk op haar bezemsteeltje de gedachten van mensen en dieren invliegen.

Annemarie Bon: Schiet eens op!
Bas en zijn moeder ’s ochtends vroeg: dat levert twee verschillende verhalen op, in 2 kleuren inkt. (AVI 2)

Mireille Geus: Gevlogen *)
Ze kan vliegen, zegt Reina tijdens het kamp tegen de veel grotere pestkop Olga. Als Olga’s zusje verdwijnt moet ze helpen zoeken. Gevlogen of niet, ze wordt hierna tenminste geaccepteerd. (AVI 7)

Hans Hagen: De kat en de adelaar *)
Farid werkt op de bus van zijn vader om het geld van de passagiers te innen. Steeds als hij een zwarte kat ziet, denkt hij dat het zijn zieke moeder is. (vanaf 7 jaar)

Hans Hagen: Zwaantje en Lolly Londen
Zwaantje krijgt een hondje op haar verjaardag, maar moet er eerst nog lang op wachten. (2e helft gr 4)

Sylvia Vanden Heede: Vos en Haas
Verschillende leesboeken over Vos en Haas (AVI 1 t/m 4)

Mieke van Hooft: De lachende kat *)
Met de logeerpoes Toetie doen Pepita en haar vader mee aan een kattenwedstrijd. (AVI 4)

Harm de Jonge: Bo
Verhalen die opklimmen in moeilijkheidsgraad over de geadopteerde Bo en oude Kraai Ka. (AVI 1 t/m 4)

Wouter Kersbergen: Een draak in de kelder *)
In de kelder staat de lawaaierige verwarmingsketel. Wims vader tekent een ridder op de muur, die met de ‘draak’ kan vechten. De volgende ochtend staan zijn gedroomde avonturen op de muur. (AVI 5)

Rindert Kromhout: Een fiets voor twee *)
Bil en Wil zitten op een tandem. Bil vindt het heerlijk, Wil vindt het maar niets. Die heeft liever een fiets voor één. (AVI 3)

Rindert Kromhout: Wat een billen! *)
Bil vertelt Wil het familieverhaal waarom alle jongens Bil werden genoemd. Allemaal Billen dus. (AVI 3)

Rindert Kromhout: de verhalen van Ellie en Nellie *)
Verhalen over de tweeling die schattig lijkt, maar heel vreselijk kan zijn. (AVI 4)

Joke van Leeuwen: Sus en Jum
Jum kan al lezen en Sus vindt dat kijken alleen ook prima is. Samen gaan ze op stap. Gedrukt met grote  (tekst van Sus) en kleine (tekst van Jum) letters.

Joke van Leeuwen: Sontjeland
Sontje en zijn juf Jens worden tijdens een storm mét een stuk eiland weggevoerd en moeten dat avontuur samen overleven. (AVI 6)

Ted van Lieshout: Goochelaar! *)
Met de geërfde goochelaarskist gaat de hoofdpersoon aan het goochelen, maar de eerste truc mislukt al: hij heeft zijn vader doorgezaagd, maar kan hem niet meer heel maken… (vanaf 7 jaar)

Ann Lootens: Hoog en laag / Plus en min

De heksjes Pipa en Mima krijgen vliegles en moeten tien opdrachten uitvoeren. (AVI 3)

An Lootens: Opa zoekt familie *)
Ibrahim, Marthe en Roos maken een buurtkrant. Ze interviewen buurtbewoners, onder wie een oude man die geen familie meer heeft. De kinderen gaan op zoek naar nieuwe familie. (vanaf 7 jaar)

Koos Meinderts: Keizer en de knikkervis
Er gebeuren dingen die vervelend zijn voor Keizer. Gelukkig heeft hij een heel bijzondere knikker (AVI 7)

Tosca Menten: Vieze Lieze *)
Lieze spaart nagels en die plakt ze in een boek. Ze krijgt zelfs die van de knappe prins Willem! (AVI 3)

Els Rooijers: Pareltje en de cadeautjesroof *)
Roversdochter Pareltje leeft samen met de andere rovers. Haar moeder, die een beroemde zangeres is, zal thuis komen en nu moet Pareltje voor cadeautjes zorgen. Maar de schatkist is leeggeroofd. (AVI 8)

Dr. Seuss: Er zit een knak in mijn zak*)
Een boek zonder verhaal, want het gaat vooral om de opsommingen van fantasiedieren en -dingen in het huis van de hoofdpersoon. Aan de lezer wordt steeds gevraagd: ‘Heb jij dat ook wel eens?’ (vanaf 6 jaar)

Hendrikje Spoor: Thijs en de kluizenaar *)
Thijs verveelt zich op de camping, dus zoekt én verzint hij zijn eigen avontuur. (AVI 4)

Harmen van Straaten: De schat *)
Tom schuilt voor de regen in een verlaten kasteel. En dan komen de schilderijen tot leven en mag Tom een wens doen. Hij wenst een schat om de restauratie van het kasteel te kunnen betalen. (AVI 4)

Anna Woltz: Het geheim van ons vuur *)
Sjoerd wordt opgenomen in het ziekenhuis omdat hij leukemie heeft en de ouders, erg bezig met hun eigen verdriet en zorgen, houden zijn zusjes overal buiten. (vanaf 8 jaar)

Edward van de Vendel: Pup en Kit

Belevenissen van poes Kit en hond Pup die als kat en hond in één huis leven. (AVI 2)

Kinderboeken met een filosofische inslag


Armando: Dierenpraat
In elk verhaal praat de hoofdpersoon met een dier: bizarre conversaties zijn het, prettig gestoord en taalinventief. Met onverwachte kijk op wat gezegd wordt. (vanaf 11 jaar)

Natalie Babbitt: Eeuwig en altijd Tuck )
Het eeuwige leven, wie droomt daar niet van. De familie Tuck heeft het eeuwige leven, maar Winnie komt erachter dat dat ook problemen oplevert. (vanaf 12 jaar)

Carli Biessels: Op doortocht *)
Enkele dieren ondernemen een zoektocht en leren daarbij zichzelf kennen. (vanaf 9 jaar)

Jean-Claude Carrière: Einstein, vertel eens *)
Een studente gaat op bezoek bij Einstein. Hij opent deuren in zijn werkkamer, en zo krijgt zij een blik op zijn verleden en antwoorden op vragen, van hem én andere geleerden. (vanaf 14 jaar)

Catherine Clément: De reis van Theo
roman over de geschiedenis van de theologie

De doodzieke Theo maakt met zijn tante een reis (het avonturengedeelte) langs alle bronnen van de wereldgodsdiensten (het informatieve gedeelte). (vanaf 15 jaar).

Iny Driessen: Schaakmat
Joris spaart schaakspelen en heeft zijn zinnen gezet op een zwevend schaakspel. Dat brengt hem in contact met jonkvrouw Ysabel uit de middeleeuwse roman Walewein. (vanaf 9 jaar)

Hans Magnus Enzensberger: De telduivel
Door het gegoochel met getallen blijkt wiskunde een spannend en grappig spel. Dat ondervindt Robert die twaalf nachten be­zoek krijgt van de telduivel.

Karel Eykman: Als er een God is
Verhalenbundel met portretten van bijbelse figuren uit het Oude en Nieuwe Testament die terugkijken op hun leven, soms in hun tijd, soms verplaatst naar deze tijd. (vanaf 11 jaar)

Henny Fortuin: De dromenzaaier
Umbrië, 16e eeuw: het hulpje van de marionettenspeler verkoopt zijn ziel aan de duivel. In zijn dodencel kijkt hij terug op zijn leven (vanaf 11 jaar)

Jostein Gaarder: Hallo is daar iemand?
Mika valt uit zijn ruimteschip en ontmoet Joachim. Ze praten met elkaar over de verschillen tussen de planeten aarde en Eljo en over het ontstaan van het leven. (vanaf 8 jaar)

Jostein Gaarder: De wereld van Sofie
Zit niet elke opgroeiende jongere met vragen waar eigenlijk geen antwoord op zijn? Sofie krijgt een cursus filosofie van een geheimzinnige leraar. (vanaf 14 jaar)

Jostein Gaarder: Het sinaasappelmeisje 
Georg krijgt een brief van zijn overleden vader over de ontmoeting met zijn moeder. Hij vraagt: als je weet dat je dood gaat, zou je dan zelf voor het leven kiezen? (12 jaar)

Barrie Heesen: Klein maar dapper
Korte verhaaltjes met een thematische uitwerking, vragen en opdrachten, met thema’s als bv. praten over denken, gelukkig zijn, taalgebruik, wat is leren? (voor basisschoolkinderen)

Berrie Heesen: Klein maar dapper en De vliegende papa’s *)
Verhaaltjes en vragen over de kleine en grote dingen van het leven. (vanaf 5 jaar)

Berrie Heesen: Durft Marie in de ton? *)
Een ontmoeting met de Griekse filosoof Diogenes. (vanaf 7 jaar)

Harm de Jonge: De peperdans van Panzibas *)
Op een avond zit Manne bij de plas pepermuntjes te eten. Hij denkt aan het meisje uit Zanzibar waar hij verliefd op is en ontmoet de dieren waarover hij in een werkstuk heeft geschreven. (vanaf 9 jaar)

Lama Karta & Dirk Nielandt: het leven van de Boeddha
Beschrijving van het leven van prins Siddharta tot zijn sterven als Boeddha, aangevuld met reacties van omstanders en de leer die uit zijn levenswijze ontstond. (vanaf 9 jaar)

Sjoerd Kuyper: Robin en God
Robin ziet een grote en heldere ster en hij weet zeker dat God daar woont. Mama en papa geloven niet in God, maar opa gelooft wel, hij weet er veel van. (vanaf 7 jaar, als voorleesboek veel jonger)

B. Labbé en M. Pueck: Philo & Sophia, de kleine filosofen.
De serie bestaat uit de volgende titels: Wat je weet en wat je niet weet; Goed en slecht; Jongens en meisjes; Leven en dood. *)              
Voor kinderen die gericht willen nadenken over allerlei zaken. Om ideeën te vormen en na te denken over belangrijke vragen. Kleine verhaaltjes worden afgewisseld met uitleg, vragen en commentaar. (vanaf 10 jaar)

Esmé Lammers: Lang leve de koningin
Sara ontmoet een jongen en zijn schaakspel. Van hem leert ze schaken, maar ze ontmoet ook de Koningin, die haar man van oorlog voeren wil afhouden door een spannend spel. (vanaf 9 jaar)

Stephen Law: Het geheim van de filosoof
Onthutsende en verbazingwekkende gedachten en vragen die zo oud zijn als de wereld en zo actueel als de dag van vandaag. (vanaf 10 jaar)

Menno Lievers: Dat is waar. Een leesboek voor wie denkt dat hij niet denken kan *)
Een schrijvende filosoof wordt gestoord door 2 kinderen die vragen stellen. Ze praten over o.a. tijdreizen, machines en de werkelijkheid om je heen zoals je die ziet – of denkt te zien. (vanaf 10 jaar)

Linda van Mieghem: Socrates en de Stenen
De 9-jarige Socrates doet iets heel doms: hij gaat naar de woestijn waar niemand ooit weer uit komt. Daar praat hij met de Stenen over verdriet, vriendschap en liefde. (vanaf 9 jaar)

Bart Moeyaert: De Schepping
Al direct bij het eerste begin van de schepping van het licht en het donker, de maan en de sterren, het water en al het leven is de ik-figuur er al. Hij ziet toe en geeft commentaar. (vanaf 6 jaar)

Stijn Moekaars: Beer & Bij maken muziek
Dertig verhalen met licht filosofisch getinte gesprekjes tussen de vrienden Bij en Beer over allerlei dagelijkse zaken als verdrietig voelen of verdwalen. (vanaf 6 jaar)

Lecta de Noord: De zoon van  Socrates
Als Rik op zijn computer een opstel schrijft over Socrates, komt hij in contact met diens oudste zoon. Dwars door de tijd heen raken ze bevriend en zijn ze elkaar tot steun. (vanaf 13 jaar)

Uri Orlev: De drakenkroon
De strijd tussen goed en kwaad verbeeld in de ontvoering van de kroonprinses van het Oostrijk (het goede rijk) door de koning van het Westrijk. (vanaf 12 jaar)

Els Pelgrom: Het loterijbriefje
Stella, Lowietje zijn erg arm, maar dat verandert als hun hond de loterij heeft gewonnen. Die hond gaat dan ook meteen de baas spelen! De rijkdom brengt geen beter leven. (vanaf 8 jaar)

Jürg Schubiger: Vader, moeder, ik en zij
De ‘ik’ schrijft zijn naïeve observaties en filosofische gedachten op in een schrift: verslagen van voorvallen in het gezin. De werkelijkheid is anders dan hij doet voorkomen. (vanaf 10 jaar)

Toon Tellegen: Toen niemand iets te doen had
Herdruk van oude verhalen: dieren praten over wat gebeurt en welke emoties ze hebben. (vanaf 10 jaar)

Toon Tellegen: Brieven aan Doornroosje
De prins is op weg naar Doornroosje. Over een jaar moet hij haar wakker kussen. Elke dag schrijft hij haar een brief met daarin zijn gevoelens en allerlei bespiegelingen. (vanaf 14 jaar)

Toon Tellegen: Middenin de nacht *)
Elk verhaal begint met die woorden: het is het moment dat de dieren in het bos wakker worden. (vanaf 9 jaar)

Klaas Verplancke: Wortels of de tijd die wachten heet
Een boom vertelt verhalen aan een heuvelwachter over omgaan met elkaar, kunst en natuur.

Rita Verschuur: Moeder en God en ik *)
Rita heeft heidense grootouders, een katholiek vriendje en een protestantse stiefmoeder. Ze worstelt met haat geloof. (vanaf 10 jaar)

Dolf Verroen: Karel en de kindermoordenaar
Karel ontmoet de dood, maar door de overdrijving krijgt de dood een absurd jasje. (van 8 jaar)

Kinderboeken met mythen en legenden


Philip Ardagh: Afrikaanse / Noord-Amerikaanse / Zuid-Amerikaanse / Keltische Mythen & legenden
Een aantal authentieke mythen en legenden naverteld. Ook geschikt om voor te lezen. (vanaf 11 jaar)

T.A. Barron: Merlijn: hoe alles begon *)
Eerste van de vijf delen over de jeugdjaren van de oude tovenaar Merlijn, bekend uit de Arthur-verhalen (vanaf 12 jaar)

Paul Biegel: Anderland; een Brandaan mythe
Hervertelling van ‘De reis van Sinte Brandaan’, een oud Iers verhaal over de avontu­ren van een monnik die vermoedelijk via IJsland naar Amerika voer. (vanaf 12 jaar)

Paul Biegel: De zwerftochten van Aeneas
Eigentijdse, boeiende en vlot leesbare navertelling in proza. (vanaf 13 jaar)

Kevin Crossley-Holland: De Arthur trilogie: De zienersteen / In het tussenland / Koning van de Middenmark *)
Vertelling over het leven van koning Arthur en zijn ridders. (vanaf 11 jaar)

Lida Dijkstra: Wachten op Apollo
Om de wachttijd te doden bij het orakel van Delphi luistert een herdersjongen naar de verhalen die een kraai (vroeger een prinses) vertelt over de Griekse goden. (vanaf 11 jaar)

Imme Dros: Odysseus, een man van verhalen
Op een heel eigen wijze zijn hier de verhalen over Odysseus’ omzwer­vingen en zijn thuiskomst naverteld: vanuit de goden gezien, in steeds een eigen stijl. (vanaf 12 jaar)

NB Imme Dros heeft meer mythen naverteld voor kinderen. Bijv. Held van het labyrint

Hans Hagen: Koning Gilgamesj
Bewerking van het oude epos uit Irak: een heldenverhaal. (vanaf 12 jaar)

Evert Hartman: De vloek van Polyfemos
Bewerking van Homerus’ Odyssee, d.w.z. vanaf boek 9, waar Odysseus de cycloop Polyfemos met een list blind maakt. Voor jongeren toegankelijker dan de bewerking van Imme Dros, maar die van Imme Dros is meer literair. (vanaf 12 jaar)

Simone Kramer: De tocht van de Argonauten
Bekende en minder bekende verhalen uit de Griekse mythologie. (vanaf 11 jaar)

Simone Kramer: Mensen, draken en dolfijnen In de Griekse mythen wemelt het van de fabelwezens: centauren, nimfen, monsters en sirenen. Maar ook mensen en goden spelen mee. (vanaf 9 jaar)

Simone Kramer: De strijd om Troje *) Het verhaal rond het beleg van Troje. (vanaf 11 jaar)

Simone Kramer: De strijd van de Titanen *) Verhalen over het ontstaan van de wereld. (vanaf 10 jaar)

Margaret Mayo: Mythische dieren uit alle windstreken

Geraldine McCaughrean: Sterrenverhalen uit alle windstreken

Geraldine McCaughrean: Liefdesverhalen uit alle windstreken

Jane Ray: Scheppingsverhalen uit alle windstreken (alle vanaf 10 jaar)

Willy Schuyemans: Antigone’s keuze
Tegen de wil van koning Kreon in begraaft Antigone haar broer die gesneuveld is. Daarmee tekent zij haar eigen doodvonnis. De goden nemen wraak. (vanaf 13 jaar)

Karel Verleyen en Frank Leys: De paarden van Heraion: Griekse verhalen
Een selectie van Griekse verhalen. Ook verschenen: Het oog van de zon: Egyptische verhalen. (vanaf 13 jaar)

Klassieke verhalen uit de volwassen literatuur voor kinderen hertaald


Paul Biegel: Reinaart de Vos
De satirische fabel uit de Middeleeuwen over de vos die iedereen te slim af is. Met nieuwe illustraties.

Miguel de Cervantes: De heldendaden van Don Quichot
Een selectie van de wonderlijke belevenissen van de dolende ridder. Met veel verouderde woorden. Uit het Engels vertaald door James Reeves, uitgegeven bij Ploegsma. (vanaf 10 jaar)

Henri van Daele: Tijl Uilenspiegel
Herdruk van de bewerking van Charles de Costers klassieker uit 1867 ter gelegenheid van het Keizer Karel jaar. (vanaf 11 jaar)

Ed Franck: Salome
Navertelling van het bijbelverhaal van Salome en Johannes de Doper.

Behorend bij Altiora Averbode ‘Valentijnreeks’; andere titels: Beatrijs, Aeneas en Dido, Romeo en Julia, Medea. (vanaf 14 jaar)

Ed Franck: Hou van mij *)
Zes verschillende klassieke liefdesverhalen in één bundel, o.a. Carmen, Tristan en Isolde, Medea.

Peter van Gestel: Mariken
Mariken is een heel jong meisje dat in afzondering is opgevoed. Ze verlaat het bos en leert een totaal nieuwe wereld kennen. Het verhaal speelt lang geleden – in een tijd met trotse kastelen en machtige gravinnen. (gebaseerd op de Middel­eeuwse Mariale­gen­de Mariken van Nimweghen) (vanaf 10 jaar)

Agave Kruijssen: Het lied van heer Halewijn / Elegast / Het ros Beyaart / Het Vrouwtje van Stavoren / Reinout van Montalbaan / Lancelot / De vliegende Hollander / Walewein / Vrije val *)
Bewerkingen van oude Middeleeuwse verhalen naverteld voor kinderen vanaf 10 jaar.

Hans Petermeijer: Als de vos de passie preekt *)
Navertelling van het middeleeuwse Reinaert-verhaal, die dicht bij het originele verhaal zit. (vanaf 14 jaar)

Anne Provoost: De Roos en het Zwijn
Verhaal gebaseerd op het aloude sprookje De Schone en het Beest, het speelt zich af in het Antwerpen van de Middeleeuwen. (vanaf 14 jaar)

Anne Provoost: De arkvaarders *)
Re Jana trekt met haar ouders naar de woestijn waar een grote ark wordt gebouwd. Dankzij haar liefde voor Cham, zoon van de bouwer, overleeft ze de zondvloed. (vanaf 15 jaar)

Michael Rosen: Shakespeare’s Romeo en Julia
Navertelling van dit bekende toneelstuk over een onmogelijke liefde. (vanaf 12 jaar)

Edward van de Vendel: Gijsbrecht van Aemstel
Bewerking voor kinderen van Vondels toneelstuk ‘Gijsbrecht van Aemstel’ over de verovering van Amsterdam in de veertiende eeuw. (vanaf 12 jaar)

Karel Verleyen en Jan Verbanck: Heer Halewijn
Het middeleeuwse verhaal over de vrouwenverleider en moordenaar Halewijn. Psychologisch verhaal; in het nawoord wordt verband gelegd met de verdwijning en moord op jonge meisjes in België. (vanaf 14 jr)

Kinderboeken over paranormale begaafdheid / magische verhalen


David Almond: Tijgerhart
Joe is een kind apart in de achterbuurt waar hij opgroeit en dus wordt hij gepest. Hij leeft in zijn eigen wereld en ziet dingen die voor anderen niet zichtbaar zijn. (vanaf 12 jaar)

William Bell: Stenen
Een jongen en een meisje lossen met behulp van hun bovennatuurlijke gaven een moord uit het verleden op. (vanaf 14 jaar)

Holly Black: Het geheime boek / De toversteen (de Spiderwickkronieken) *)
Eerste delen over 2 tweelingbroers en hun oudere zus die in een oud huis wonen waar verborgen deuren en geheime kamers zijn met geheimzinnige bewoners als elfen, dwergen en gruzels. (vanaf 9 jaar)

Christel van Bourgondië: Jara en de magische tol
Met een tussenpoos van drie eeuwen ontdekken twee meisjes dat ze helderziend zijn (vanaf 11 jaar)

Rosa Bromet: Emma en de onzichtbare erfenis / Emma en de man in het duister
De 13-jarige Emma beschikt over paranormale gaven. Nu weet ze dingen die in een andere tijd en op een andere plaats spelen. (vanaf 12 jaar)

Judith Clarke: Vijf vadem diep
Jess’ moeder praat niet meer, Jess’ zus zit vol schuldgevoelens en de geest van hun verdronken broer Chem kan geen afscheid van zijn familie nemen. (vanaf 13 jaar)

Lida  Dijkstra: Geeske en de cirkel van drie *)
Geeske gaat op zoek naar haar opa en ontmoet op haar tocht allerlei fantasiewezens. Ze woont een tijdje bij de witte juffers en daar ontdekt ze haar paranormale gaven. (vanaf  9 jaar)

Tonke Dragt: De blauwe maansteen *)
In drie delen wordt het verhaal verteld van de strijd tegen de macht van “Magoggeltje” (zo genoemd naar het opzegversje).  Drie kinderen helpen prins I-an zich te bevrijden (vanaf 9 jaar)

Nancy Farmer: Leerling van de kraai *)
Jack en Lucy worden door de Noormannen ontvoerd. De lessen die Jack van de bard kreeg om zijn magische krachten te ontwikkelen komen goed van pas. (vanaf 12 jaar)

Anna Fienberg: De kracht
Robert wordt naar Italië gestuurd om er te ontdekken dat veel van zijn familieleden over dezelfde gave beschikken als hijzelf. (vanaf 14 jaar)

Monica Furlog: Heksenkind / Juniper / Colman *)
Trilogie over Juniper en Leana, die zijn ontsnapt aan een heksenproces. Nu gaan ze naar Cornwall, waar Junipers broer gevangen zit. Ze bevrijden hem en redden zo de onderdrukte bevolking. (vanaf 12 jaar)

Evert Hartman: Het onzichtbare licht
Onderweg naar huis ziet Leny boven een vijver een hand met een mes. Haar ouders geloven haar niet. Samen met de meester komt ze erachter dat ze paranormaal is. (vanaf 12 jaar)

Marian van der Heiden: Het vervloekte huis
Hoofdpersoon is Clara: ze is heldervoelend. Voor haar omgeving niet gemakkelijk, maar gelukkig steunt haar moeder haar. (vanaf 11 jaar)

V.M. Jones: De slangen van Zin *)
Eerste deel van vierluik: Het Budaan-kwartet. Adam doet mee aan een wedstrijd rond een computerspel. De winnaars mogen een kijkje nemen in het land waarin het spel zich afspeelt. Een spannend avontuur vol magie. (vanaf 11 jaar)

J.K. Rowling: alle Harry Potter boeken

Akiko Sueyoshi: De geest op het dak *)
Yuka logeert met haar vader in een hotel, waar ze de huisgeest Chachamaru ontmoet. Ze helpt hem een onvervulde opdracht af te maken. Zo keert ze terug in de tijd. (vanaf 10 jaar)

Peter Vervloed: Onzichtbare krachten *)
Erik bezoekt zijn familie in Java en ontdekt de kracht van de kris. Hij krijgt er ruzie door met zijn vader, die de kris in Nederland wil verkopen. (vanaf 10 jaar)

Wilma Verweij: Westervenster
Dylan en Lucy verhuizen naar een onbewoond eiland. Merlijn, vriend en magiër van koning Arthur, zou daar al eeuwen worden vastgehouden. Er gebeuren vreemde dingen. (vanaf 10 jaar)

Anne West: De aardmagiër *)
De 16-jarige Cyanes, die op de vlucht slaat voor een gedwongen huwelijk, zal het magische zwaard moeten hanteren om te gaan strijden tegen de zwarte magie. (vanaf 11 jaar)

Serie van vier delen, de andere heten: De watermagiër, De vuurmagiër, De zwarte magiër.

Welwyn Wilton Katz: Zonnegod & Maanheks
Thorny raakt tijdens de logeerpartij bij haar tante betrokken bij de strijd tussen de Zonnegod en de Maanheks. Zo ontdekt ze haar eigen magische krachten. (vanaf 11 jaar)

Diana Wynne Jones: De negen levens / De twaalf werelden / Heksenweek  / De tovenaars van Caprona  / Het wisselkasteel *)
Vijf delen die gaan over de magische wereld van de grote tovenaar Chrestomanci. Met als menselijke hoofdpersonen heksenkinderen en tovenaarsfamilies. (van 10 jaar)

Kinderboeken die gaan over andere tijden, culturen en werelden


Sanne de Bakker: De kleine Mozart op wereldreis *)
Het muzikale wonderkind reist jarenlang door Europa. Het muzikale talent blijkt ook erg kinderlijk. (9 jaar)

Thea Beckman: alle historische en toekomstverhalen (vanaf 12 jaar)

Dirk Brakke: Henna op je huid *)
Touria is een meisje tussen twee culturen. Omdat zij islamitische is, mag ze geen leuke kleren dragen, naar het café en verkering. Haar vader is streng, haar broers roepen haar ter verantwoording. Touria kiest voor haar vrijheid, maar komt dan wel in de problemen. (vanaf 12 jaar)

Eoin Colfer: Artemis Fowl / De Russische connectie / De eeuwige code / Het bedrog van Opal *)
Artemis Fowl is een crimineel meesterbrein en hij gaat de strijd aan met sprookjesachtige figuren, op zoek naar het elfengoud, zijn vader of zijn gestolen supercomputer. In deel vier is hij zelf de dief.

Hiernaast verscheen De Artemis Fowl files, met achtergrondinformatie. (vanaf 12 jaar)

Ann Downer: De drakenkaart *)
De draak van tovenaar Gideon kruipt door een tijdgat. Gideon gaat hem zoeken en belandt van de 13e in de 21e eeuw. Hij legt zijn kaarten maar de belangrijkste kaart blijkt weg. Die wordt gevonden door het meisje Dorine, precies de kaart die nog aan haar verzameling magic cards ontbrak! (vanaf 9 jaar)

Tonke Dragt: alle historische en toekomstverhalen (10 jaar en ouder)
En vooral het boek dat de Griffel der Griffels kreeg: De brief voor de koning

Thea Dubelaar: De held van Oer en In het Rijk van Schijn
Justin komt terecht in de wereld van elfen, dwergen, feeën en andere sprookjesachtige wezens uit het land van Oer. Maar er dreigt gevaar. Een spannende reddingsoperatie begint. In het vervolg komt Uuvv opnieuw naar de mensenwereld. Justin moet zijn vriendje gaan redden. (vanaf 10 jaar)

Michael Ende: Het oneindige verhaal
De eenzame, angstige Bastiaan belandt via een oud boek in Fantasië, waar hij vele avonturen beleeft. Het verhaal speelt zich op twee niveaus af: werkelijkheid en fantasie. (vanaf 11 jaar)

Catherine Fisher: Het orakel *)
Een mythologisch verhaal over een zoektocht naar de waarheid in een land dat lijkt op het oude Griekenland of Egypte. Mirany moet een einde aan het bedrog van de priesteres maken. (vanaf 12 jaar)

Cornelia Funke: Thomas en de laatste draken *)
De draken moeten weg uit het dal en zoeken een nieuwe plek om te wonen. Thomas sluit zich bij hen aan. Maar ze moeten oppassen voor de Gouden Draak en er blijkt ook een spion te zijn. (vanaf 10 jaar)

Cornelia Funke: Hart van Inkt *)
De vader van Meggie restaureert oude boeken. Hij leest zó mooi voor uit het boek ‘Hart van Inkt’ dat de personages tot leven worden gewekt! Maar dan verdwijnt de moeder van Meggie plotseling ín het verhaal. Dan moeten Meggie en haar vader vluchten. (vanaf 11 jaar) Het vervolg heet Web van inkt.

Gijs Goverde: Het bloed van de verraders *)
Julius is de zoon van een god en de hoogste priesteres, maar dat behoedt hem niet voor strijd en moeilijkheden. Een verhaal rond de geschiedenis van Nijmegen, 2000 jaar geleden. (vanaf 11 jaar)

Hans Hagen: De dans van de drummers
Midden in de nacht in Ghana staan zes trommels klaar, waaruit zes kinderen moeten kiezen. Alleen als ze de juiste kiezen, krijgen ze les. (vanaf 9 jaar)

Marian van der Heiden: Het rijk van de wolf *)
Lance krijgt een ongeluk. Drie keer wordt hij wakker op dezelfde plek in het bos met een meisje naast zich dat hem vraagt haar thuis te brengen. Maar Lance wordt elke keer afgeleid, door telkens andere mensen en avonturen. En steeds kruist een geheimzinnige wolvenman zijn pad. (vanaf 11 jaar)

Mary Hoffman: Stravaganza: Stad van maskers / Stad van de sterren / Stad van bloemen *)
Trilogie over Talia, een land in een andere tijd in een ander universum. Verschillende tijdreizigers (stravaganti) reizen heen en weer tussen hun eigen wereld en Talia. (vanaf 13 jaar)

Theo Hoogstraten: De Satansketting *)
Een aantal personages van het tapijt van Bayeux spelen een rol op de achtergrond in het leven van het Normandische boerenmeisje Aya,dat gedwongen wordt op het kasteel van de heer van Pontieu te werken. Zij komt echter in de problemen en moet vluchten. (vanaf 11 jaar)

Isabel Hoving: De gevleugelde kat
Jasje en Bors moeten voor een handelsonderneming spullen verkopen in droomwerelden en andere tijden. Ze hebben al hun creativiteit nodig om de gevaren het hoofd te bieden. (vanaf 12 jaar)

Rudyard Kipling: Mowgli’s verhaal *)
Bewerking van het Jungle book. (vanaf 9 jaar)

Marco Kunst: Gewist
Toekomstverhaal waarin de wereld één grote tevreden stad is, gestuurd door een centrale computer. Maar Sig komt op de vuilnisbelt terecht, waar hij het leven leert kennen. (vanaf 12 jaar)

Sjoerd Kuyper: Het hart en het mes
Het is 1799. Jakob vindt een gewonde soldaat, die verwant is aan het Houtvolk. Jakob komt terecht in een bijzonder avontuur en daarmee wordt de profetie vervuld. (vanaf 11 jaar)

C.S. Lewis: De leeuw, de heks en de kleerkast *)
Herdruk van het eerste deel van de Narniakronieken, nadat de verfilming een succes was. Vier geëvacueerde kinderen ontdekken via de kleerkast een andere wereld. (vanaf 9 jaar)

Rom Molemaker: De ruiters van Glaas / Sterre van de zee / De toppen van Ravijn
Trilogie over de gefantaseerde wereld waarin Maks terecht komt als hij de deur doorgaat naar Zuyderland. Steeds moet hij de helpende hand bieden, zo leert hij moedig te zijn.

Mirjam Oldenhave: Klem! *)
Op de nieuwe school van Rik zitten alleen maar kinderen die dol zijn op staartdelingen, topo, priemgetallen en astronomie. Worden ze gehersenspoeld? Niemand gelooft Rik: wat is er mis met leergierige kinderen? (vanaf 10 jaar)

Christopher Paolini: Eragon / Oudste *)
Eerste twee delen van de trilogie Het erfgoed, waarin Eragon een drakenrijder blijkt te zijn. Hij krijgt een opleiding en trekt ten strijde tegen de kwade heerser Galbatorix, daarbij geholpen én tegengewerkt door verschillende personen en volken van het rijk. Het derde deel moet nog verschijnen.

Michelle Paver: Torak en wolf *)
In de tijd dat mensen jagers en verzamelaars waren, moet de12-jarigeTorak alleen zien te overleven. Als enige gezelschap heeft hij Wolf, een wolvenjong dat ook ouderloos is. Torak heeft een opdracht gekregen van zijn vader en moet het Kwaad zien te stoppen. (vanaf 10 jaar)

De volgende delen heten: Torak, de zielzwerver, Torak en Wolf – Avonturen in het hoge noorden.

Anne Provoost: De arkvaarders
Een verhaal gebaseerd op de zondvloed. Re Jana mag vanwege haar liefde voor Cham mee op de ark die in de woestijn wordt gebouwd. (vanaf 15 jaar)

Eva Raaff: De Taragon trilogie. Deel 1: Het groene vuur *)
Matthias heeft zich nooit thuis gevoeld in zijn dorp. Op een dag krijgt hij de kans weg te trekken en mee te reizen met een vriend van zijn ouders. Hij weet dan nog niet dat hij de sleutelfiguur in een eeuwenoude voorspelling is. Met zijn geboorte is de strijd begonnen. (vanaf 10 jaar)

Lydia Rood en Mohammed Sahli: Zoon van de souk *) (het vervolg op Brief uit Hollanda)
Karima doet samen met haar zieke moeder het huishouden, haar vader woont en werkt in Holland, haar broer doet alles wat verboden is en verdwijnt uiteindelijk. Pas na lange tijd is er bericht. (vanaf 11 jaar)

Darren Shan: alle verhalen uit de serie ‘De wereld van Darren Shan.’ Deze wereld wordt bewoond door vampiers en andere monsters. (vanaf 11 jaar)

Annejoke Smids: Bella Donna *)
Op de vlucht voor haar verleden belandt Marietta in het Venetië van 1750. Haar kennis over geneeskrachtige kruiden komt haar goed van pas, maar brengt ook moeilijkheden mee. (vanaf 11 jaar)

Jan Terlouw: De koning van Katoren
Om koning (van een fantasieland) te worden moet Stach zeven onuitvoerbare opdrachten tot een goed einde brengen. Maatschappijkritiek verpakt in een spannend verhaal. (vanaf 11 jaar)

Ellen Tijsinger: Aurora / Magisch kruid *)
Aurora is afstammelinge van een Indianenstam uit Nicaragua. Zij moet de herinneringen van de voorvaderen verzamelen en reist door het land, op zoek naar de oude indianenverhalen.

In het vervolgdeel gaat ze in de leer bij een heks. (vanaf 11 jaar)

Ida Vos: Wie niet weg is, is gezien *)
Ida Vos was een van de eerste schrijvers die vanuit eigen ervaring aan kinderen vertelde hoe het voelde een joods kind te zijn in de Tweede Wereldoorlog. De nieuwste druk is uitgebreid met een persoonlijk voorwoord en foto’s: het is allemaal echt gebeurd. (vanaf 11 jaar)

Dick Walda: Het mysterie van de Nachtwacht *)
Wiggert is het hulpje van de schilder Rembrandt in de periode dat hij de Nachtwacht schildert. (vanaf 12 jaar)

Diana Wynne Jones: De Daalmarkboeken
Daalmark is gesplitst in het vrije Noorden en het onderdrukte Zuiden. Op de grens zijn vele spionnen en smokkelaars en er gebeuren geheimzinnige dingen. Er zijn vier titels: De onbekende reiziger / De Weg van de Wind / De magische mantels / De kroon van Daalmark. (vanaf 11 jaar)

Anna Woltz en Wout Woltz: Post uit de oorlog *)
1945: Willem gaat op zoek naar eten. In de ijzige kou fietsen hij en zijn zusje Amsterdam uit. Het is al bijna vijf jaar oorlog en hongerwinter.

2005: Danja verhuist tegen haar zin naar Amsterdam. Ook de nieuwe school bevalt slecht. Maar dan krijgt ze post uit de oorlog. Willem wordt haar eerste vriend. Ze moet hem redden!

Floortje Zwigtman: Schijnbewegingen / Tegenspel *)
Londen, 1890-1900. Fictieve en historische personages (o.a. Oscar Wilde) lopen dooreen in het verhaal over de 16-jarige Adrian die in het Victoriaanse Londen als schildersmodel en prostitué werkt. Een van de kunstschilders wordt zijn grote liefde. Eerste 2 delen van de trilogie Een groene Bloem. (vanaf 15 jaar)

Boeken over eenzaamheid / anders zijn / pesten


Marc de Bel: Hippo
Bobolle is te dik voor ballet, maar tekenen kan ze wel en fantaseren ook! Zo kan ze haar pestkop Sander te lijf gaan. (vanaf 8 jaar)

Raymond van den Berg: Ik wil niet op werkweek
Sander wil niet mee op werkweek (groep 8) omdat hij in zijn bed plast. Met achter in het boek verwerkingssuggesties. (vanaf 10 jaar)

Greet Beukenkamp: Al het water van de zee
Via hoofdstukken waarin telkens een andere scholier de hoofdpersoon is, brengt de auteur een klas tot leven waarin tijdens een schoolkamp het pesten tot een climax komt. (vanaf 13 jaar)

Imme Dros: De jongen met de kip
Vanaf het moment dat Matt die wonderlijke kip in huis heeft aange­troffen, komen al zijn wensen uit. Een uitkomst om al die pestkoppen op school eens terug te pakken. (vanaf 10 jaar)

Mireille Geus: Big *)
Lizzy is anders dan andere kinderen en gaat naar een speciale school. Daardoor ligt ze eruit bij de kinderen van het dorp. Maar dan is dat nieuwe meisje er ineens, dat vrienden worden met Lizzy.

Maar Big is ook wel erg dwingend en Lizzy kan niet anders dan met haar meegaan. (vanaf 10 jaar)

Els de Groen: Een Hollandse Chinees
Koen is een lief, bleek jongetje dat zich op de kop laat zitten, thuis door zijn grote zus en op school door een groep plaaggeesten. Er komt echter een dag waarop Koen veranderen gaat. (vanaf 6 jaar)

Koen D’Haene: Valsspeler
De 14-jarige Jens vertelt over pestkoppen, meelopers, angsthazen die niets zeggen en doen en de schoolleiding die faalt. (vanaf 13 jaar) 

Anneriek van Heugten: De brillenman *)
Alex wordt met zijn bril gepest. Maar de kinderen uit zijn klas bedenken een plan om het te stoppen.  (vanaf 8 jaar)

Wim Hofman: Het vlot
Een jongen wil net als Huckleberry Finn het liefst op een vlot wegvaren van het gepest in de naoorlogse jaren. (vanaf 12 jaar)

Irina Korchunow: Twee bolle bozen
Koen vond het heerlijk om naar school te gaan, maar zijn klasgenoten plagen hem vaak omdat hij te dik is. Niets lukt dan meer. Door een fantasievriendje vindt Koen zijn zelfvertrouwen terug. (vanaf  6 jaar)

Rindert Kromhout: Super Duck valt aan
David is een bangerik en wordt op school gepest. Een gefantaseerde eend is zijn enige vriend (v.a. 7 jr) 

Joke van Leeuwen: Kukel
Kukel denkt dat hij de Verloren Zoon van de koningin is, in plaats van de broer van zijn zussen. En hij gaat naar haar toe ook! (vanaf 9 jaar)

Ann Lootens: Ikke? Raar?
Drie gepeste kinderen richten de Club van Rare kinderen op. Al snel is iedereen lid, behalve de grootste pestkop. (vanaf 7 jaar)

Tosca Menten: Operatie Zeer Ernstige Ramp *)
Sam Veterklep is een vervelende pester. Hij kan pas worden gestopt door Nona, als die zijn zwakke plek weet te vinden. (vanaf 10 jaar)

Bart Moeyaert: Het beest heet Mona
Derde groepers worden gepest door de 10-jarige Mona. (vanaf 6 jaar, AVI 3)

Per Nilsson: Ik ben op Milena
David voelt zich anders dan anderen (zou hij wel normaal zijn?) en hij is verliefd op Milena. Een hoop dus om je zorgen over te maken. (vanaf 10 jaar)

Per Nilsson: 15 *)
Jonatan wordt gepest en voelt zich een buitenstaander. Om te overleven creëert hij een fantasiewereld die Gerechtigheid Overwint heet. Zijn andere medicijn is een meisje. (vanaf 14 jaar) 

Han Nolan: Dansen langs de rand
Miracle is eenzaam en ongelukkig. Na een zelfmoordpoging leert ze zichzelf en haar verleden te begrijpen en te accepteren. (Vanaf 14 jaar)

Anne Provoost: De wekker en het mes
Felix plast nog in bed. Hij durft hierdoor niet mee op schoolreis te gaan, uit angst ’s nachts nat te worden. De dokter komt met een oplossing. (vanaf 8 jaar)

Karlijn Stoffels: Koningsdochter, zeemanslief *)
Als Bennik zingt bij rampen en begrafenissen, voelen mensen zich getroost. Als Mitoe danst, wordt iedereen blij. Maar wat hebben ze aan elkaar? (vanaf 13 jaar)

Peter van Straaten: Een jongen en zijn boom
De ‘stadse’ Jan wordt gepest op de nieuwe dorpsschool. Niemand grijpt in, zijn ouders niet, de meester niet, de andere kinderen niet. Zijn enige vriend is een reusachtige, eeuwenoude den. (vanaf 10 jaar)

Toon Tellegen: Teunis
Teunis is de enige olifant in zijn klas van mensenkinderen en dat heeft zijn nadelen. Liever zou hij niet anders zijn, maar aan mens-zijn kleven ook bezwaren. (vanaf 8 jaar)

Toon Tellegen: De eenzaaamheid van de egel *)
De egel voelt zich eenzaam en zijn pogingen dat te doorbreken, lopen op niets uit. (vanaf 12 jaar)

Gerard Tonen: De jongen die nooit meer uit zijn hol wilde komen
Barre wordt op school gepest en Sofie loopt weg voor haar altijd ruziënde ouders. Ze gaan in een ondergronds hol wonen. (vanaf 9 jaar)

Gode-Liva Uleners: De feen van Niks
In het bos Nowal duikt plotseling de feen op, die anders is dan de dieren die er al wonen. Ze voelen zich door hem bedreigd en  willen hem weg hebben. (vanaf 7 jaar, AVI 3)

Dolf Verroen: Liever zwart
Anne is als enige van haar klas blank en ze wil niet anders zijn! (vanaf 7 jaar, AVI 4)

Literaire auteurs


Els Beerten: Lopen voor je leven
Acht jaar geleden kwam een vriendinnetje om het leven en daarover voelt Noor zich nog altijd schuldig. Tijdens het lopen van de marathon denkt ze eraan terug. (vanaf 14 jaar)

Paul Biegel: De roep van de kinkhoorn *)
Maaikes vader komt niet terug als hij uit vissen is geweest. Ze roept de vier Winden op met de kinkhoorn, die haar helpen haar vader op te sporen. Maar nu moeten ze hem nog thuis te zien krijgen. (vanaf 9 jaar)

Corien Botman: Schaduwspits*)                                                
Milan is een talentvolle voetballer die droomt van een profcarrière en zijn buurmeisje Freke wil journaliste worden. Beiden staan in de schaduw van een ander. (vanaf 12 jaar)

Lieneke Dijkzeul: Aan de bal *)                                                                     
Drie Afrikaanse dorpsjongens zijn gescout en mogen in de stad komen spelen. Rahmane mag stage lopen in Nederland. Maar dit betekent dat hij zijn dorp en familie achter moet laten. (vanaf 12 jaar)

Ed Franck: Zie ik je nog eens terug?
Sara heeft een probleem. De oude Nestor ziet het meisje in zijn speelgoedmuseum en met behulp van het speelgoed probeert hij erachter te komen wat er aan de hand is. (vanaf 10 jaar)

Peter van Gestel: Nikki *)
Nikki (11) doet auditie voor een film, waar ze ineens geen zin meer in heeft. Ze ontmoet er Sem en haar moeder moet juist die dag (te vroeg) bevallen. Een chaotische dag. (vanaf 11 jaar)

Mireille Geus: Virenzo en ik
De Surinaamde Virenzo en de Nederlandse Jan zijn vrienden. Elke zaterdag zeilen ze samen, behalve die dag dat ze ruzie hebben en het stormt, dan vertrekt Virenzo alleen. (vanaf 10 jaar)

Els de Groen: Witte raven, zwarte schapen
Na de echtscheiding van haar ouders verhuist Iris naar een achterstandswijk en op de nieuwe ‘zwarte’ school maakt ze kennis met vandalisme, geweld, multiculturaliteit en uitzichtloosheid. (vanaf 13 jaar)

Veronica Hazelhoff: Kat en Jong
Lucas praat met Kat (één van de zielige katten van zijn moeder) over de scheiding van zijn ouders (vanaf 10 jaar) 

Sylvia Vanden Heede: Sporen / Takkeling
Sandrien ontwart de geheimzinnigheden rond de dood van haar moeder. In het zelfstandig te lezen vervolg is Sandrien een poos alleen in het vakantiehuis. Ze wordt verliefd.  (vanaf 14 jaar)

Martha Heesen: Maandag heeft vleugels
Klaar en het gansje Maandag hebben allebei geen moeder. Dus speelt Klaar voor zijn moeder. Zelf zou ze ook wel een moeder willen, maar als een kandidaat zich aandient, is dat ook eng. (vanaf 9 jaar)

Margriet Heymans: De wezen van Woesteland
Sprookjesachtig verhaal met een verhaal (over vijf wezen) in een verhaal (dat van juf Muizenval die een verhaal over vijf wezen vertelt aan drie kinderen) in een verhaal (de “realiteit”). (vanaf 9 jaar)

Hanneke de Jong: Sterke schouders *)
Wat er vroeger met de vader van Willem en hun gezin gebeurd is, drukt nog steeds zwaar op zijn schouders.  Uiteindelijk leer hij het verleden onder ogen te zien én te accepteren. (vanaf 13 jaar)

Harm de Jonge: Josja Pruis *)
Homme en Ada kijken terug op de tijd dat Josja bij hen in de klas zat. Die schreef in zijn dagboek en gaf dat aan Homme, die het nu samen met Ada leest. Krijgt hij nu antwoorden op zijn vragen? (vanaf 11 jaar)

Mariken Jongman: Rits *)
De 13-jarige Rits (Maurits) staat er alleen voor, en doet dapper zijn best er iets van te maken. Gelukkig ontmoet Rits Rietje en haar bijzondere familieleden. En zijn schrijfboek, waarin hij op een droge, soms komische manier verslag doet van zijn belevenissen. (vanaf 11 jaar)

Anton van der Kolk: Het huis van oma *)
Het huis van oma moet worden leeg gehaald en de spullen moeten worden verkocht. Marloes en haar vader hebben elk heel andere herinneringen aan dat huis. (vanaf 10 jaar)

Rindert Kromhout: Het geheim van de verdwenen muntjes *)
Francesco ziet hoe Marta door de fontein waadt en de muntjes van de toeristen eruit haalt.

Maar op een avond liggen er geen muntjes in de fontein. Wat is er gebeurd? (vanaf 8 jaar)

Guus Kuijer: de Polleke-boeken
Humoristische verhalen over het meisje Polleke. Ze heeft het niet gemakkelijk, maar weet zich denkend en dichtend erdoorheen te slaan. (vanaf 10 jaar)

Guus Kuijer: Florian Knol *)
Bij Florian landt een mus op zijn hoofd. Daardoor maakt hij indruk op zijn klasgenootje Katja. Met zijn drieën bekommeren ze zich om de verwarde oude mevrouw Raaphorst. (vanaf 10 jaar)

Sjoerd Kuyper: Het boek van Josje
Poëtisch, sprookjesachtig verhaal over het leven van Josje, waarin grote thema’s aan de orde worden gesteld. (vanaf 7 jaar)

Joke van Leeuwen: Slopie *)
Slopies vader is sloper en haar moeder heeft een winkeltje in tweedehands spullen. Daar staat een woedende man, die op wraak uit is omdat zijn theater is gesloopt. (vanaf 9 jaar)

Benny Lindelauf: Negen open armen
Drie zusjes verhuizen voor de zoveelste keer met hun vader en oma en vier broers. Ze komen in een verwaarloosd huis terecht waar geheimzinnige dingen gebeuren (vanaf 13 jaar)

Annie Makkink: De kist met het hangslot
Het dagelijks leven van twee families die op de steppe leven. (vanaf 9 jaar)

Koos Meinderts: Keizer en de schelpenzanger *)
Keizer is veel alleen, hij heeft geen moeder en zijn vader is veel te verdrietig om veel met hem te doen. Maar hij zou ook niet over alles willen praten, zoals over de geheimzinnige man die op het strand woont. Drieluik, waarvan andere titels: Keizer en de verhalenvader, Keizer en de knikkervis (vanaf 8 jaar)

Bart Moeyaert: Dani Bennoni: lang zal hij leven *)
Bing wil dat Dani Bennoni hem voetbaltraining geeft, maar die voelt er niet zoveel voor. Maar Bing weet iets van Dani om hem te kunnen chanteren. (vanaf 15 jaar)

Els Pelgrom: Kleine Sofie en Lange Wapper
Heruitgave van dit mooie boek over de zieke Sofie die maar vragen blijft stellen over het leven en de dood. (vanaf 10 jaar)

Daan Remmerts de Vries: De Noordenwindheks *)
Mori en Rifka liggen in het ziekenhuis. Ze liggen naast elkaar, gescheiden door het gordijn tussen hun bedden. Ze vertellen elkaar verhalen. Zoals de levens van Mori en Rifka in elkaar grijpen, grijpen hun verhalen ook in elkaar. Een omkeerboek. (vanaf 9 jaar)

Marita de Sterck: Het woordenboek of hoe Jasper zijn woorden vond
Jasper bladert in het woordenboek dat hij voor zijn verjaardag kreeg en beleeft allerlei avonturen die worden opgeroepen door de vreemde woorden uit het woordenboek. (vanaf 9 jaar)

Karlijn Stoffels: Een-nul voor de autisten
Loes is contactgestoord en heeft autistische trekken. Als ze een zelfmoordpoging heeft gedaan, wordt ze opgenomen in een psychiatrische kliniek. Loes vertelt haar verhaal. (vanaf 14 jaar)

Gerard Tonen: Bloedbroeders en Koningen van het Verdreven Volk
Poentie is kaal en weet veel over het Verdreven Volk van de Indiaanse Maya’s. Maarten en hij worden bloedbroeders. Poentie moet vaak naar het ziekenhuis. Wat is er aan de hand? (vanaf 11 jaar)

Rita Törnqvist-Verschuur: De pianomeester
De moeders van Natasja en Koen zeggen de pianomeester wat er geleerd moet worden. Dat werkt niet. Liever doet hij het op zijn eigen manier. Maar dan wordt Natasja van les gehaald. (vanaf 10 jaar)

Tsjibbe Veldkamp: De lachaanval
Twee vrienden vertellen absurde grappen. De 15-jarige ik-verteller wil ook Sybille aan het lachen maken. Maar dan keren de grappen zich tegen hem. (vanaf 14 jaar)

Edward van de Vendel: Ons derde lichaam *)
Vervolg op De dagen van de Bluegrassliefde. Tycho doet met zijn huisgenoten mee aan het Songfestival. De leugens reizen met hem mee. Ook probeert hij zijn Noorse liefde Oliver te vergeten. (vanaf 15 jaar)

Tanneke Wigersma: Acht dagen met Engel
Het nieuwe meisje Engel zoekt contact met Silke, maar ze mag niet te dichtbij komen, want Silke heeft een geheim, dat ze niet durft te vertellen, een geheim van Silke en haar vader alleen. (vanaf  10 jaar)

Enkele buitenlandse auteurs:


David Almond: De vuurvreter *)
In de koude-oorlogsjaren voelt Bobby zich klem zitten tussen zijn vrienden uit het vissersdorp en zijn nieuwe intellectuele vriend op de middelbare school. En zijn vader is ernstig ziek. (vanaf 12 jaar)

Aidan Chambers: Niets is wat het lijkt
De grootvader van Jacob vocht bij Arnhem. Jacob gaat naar een herdenking van de Engelse slachtoffers en ontdekt een geheim. Wat te doen? (vanaf 15 jaar)

Roald Dahl: De GVR  (alles van Roald Dahl)
Het weesmeisje Sofie wordt door een reus uit haar bed getild, hij blijkt een Grote Vriendelijke Reus met een merkwaardig taalgebruik. (vanaf 9 jaar)

Mikael Engström: Tobbe *)
Verhalen over de bewoners (en de bijbehorende vechtpartijen) van een buitenwijk in Zweden opgetekend en van commentaar voorzien door Tobbe, die ook veel met zijn overleden moeder praat. (vanaf 13 jaar)

Cornelia Funke: De dievenbende van Scipio *)
Twee broertjes, op de vlucht voor hun oom en tante, sluiten zich aan bij een dievenbende in Venetië. Ze moeten een magisch voorwerp stelen. (vanaf 9 jaar)

Astrid Lindgren: diverse titels in de Astrid Lindgren bibliotheek, opnieuw uitgegeven. (vanaf 9 jaar)
o.a. Ronja de Roversdochter, Samen op het eiland Zeekraai, De gebroeders Leeuwenhart, De bende van de witte Roos

Michael Morpurgo: Het magische zwaard *)
Mark heeft een verhaal geschreven over zijn blindheid. Dit combineert hij met een verhaal over het vinden van het zwaard van koning Arthur. (vanaf 10 jaar)

Per Nilsson: 17 *)
Jonathan is 17 en dronken  Hij slaapt zijn roes uit in het ziekenhuis. Verschillende personen bezoeken hem daar en vertellen hun (levens)verhalen, die niet met elkaar in overeenstemming zijn. (vanaf 14 jaar)

Peter Pohl: Ik mis je, ik mis je!
Kort voor hun 14e verjaardag verongelukt Cilla, het ééneiigetwee­lingzusje van Tina. Zij voelt zich schuldig over haar dood, evenals de klas die haar afwees. (vanaf 12 jaar)

Mirjam Pressler: Malka Mai *)
Het joodse meisje Malka wordt doodziek achtergelaten tijdens de vlucht uit Polen naar Hongarije en ze komen haar niet ophalen. Een verhaal over onwil en onmacht.  (vanaf 14 jaar)

Philip Pulmann: De vogelverschrikker en zijn knecht *)
Tim ontmoet ‘Baron Vogelschrik’, een tot leven gekomen vogelverschrikker. Samen trekken ze naar het Beekdal en onderweg beleven ze van alles. (vanaf 10 jaar)

Diverse onderwerpen


Gedichtenbundels, van diverse auteurs
O.a. van Remco Ekkers,  Ed Franck,  Eva Gerlach, Hans & Monique Hagen, Johanna Kruit, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Erik van Os, Bas Rompa,  André Sollie, Toon Tellegen, Edward van de Vendel, Willem Wilmink, Leendert Witvliet

Bas Haring: Kaas en de evolutietheorie
Op een leuke en duidelijke manier wordt Darwins evolutietheorie uitgelegd. Ook wordt op een grappige manier uitgelegd hoe de evolutietheorie ingrijpt in alledaagse gebeurtenissen.

Karen Hesse: Juut
Juut heeft dyslexie. Ze probeert het te verbergen, maar leert dat iedereen zichzelf mag zijn. (vanaf 9 jaar)

Gerrie Huiberts: Niks aan de hand, piloot
Niels (8) is dyslectisch. Dmv een pop probeert hij grip te krijgen op de wereld om hem heen. (v.a. 8 jaar)

Joke van Leeuwen: Waarom een buitenboordmotor eenzaam is
En waarom je Jansen heet als je Jansen heet en waarom we geen zeventigduizend letters hebben. Een boek vol weetjes over taal op een grappige manier verteld (vanaf 10 jaar)

Mirjam Mous: Alle Dagen Hartstikke Druk
Indy heeft ADHD, en dat is niet gemakkelijk. Voor zijn moeder niet, voor zijn zusje niet en ook niet voor de meester. Maar Indy zelf heeft het er ook moeilijk mee, ook vanwege de nieuwe school. (vanaf 9 jaar)

Mirjam Oldenhave en Jacques Vriens: PS Ik ben uw dochter
Tien jaar heeft de 13-jarige Sonia haar vader niet meer gezien. En nu schrijft ze hem een brief. En hij schrijft terug. Voorzichtig leren ze elkaar opnieuw kennen. Een brievenboek.

Jenny Pausacker: Het vroege werk van Rhett Foley . Een schrijfdossier.
Rhett verwerkt zijn belevenissen in zijn ‘schrijfdossier’, een eindexamenopdracht creatief schrijven. Bij de vertaling zit een extra boekje toegevoegd: dertien lessen voor beginnende schrijvers!

Nikolaus Piper: Felix en het grote geld: Roman over rijk worden & andere belangrijke zaken
Felix, Peter en Gianna willen rijk worden. Ze verdienen geld, gaan beleggen en worden opgelicht. Veel informatie over geld en markteconomie in een spannend verhaal verpakt.

K. Schippers: Sok of sprei: vijftig kindervoorstellingen
Grappige en vaak absurde korte verhalen bij tekeningen en foto’s van o.a. beeldende kunst. Schippers laat je op een andere manier naar de dingen kijken.

Joan Steiner: Je gelooft je ogen niet
Geen tekst, maar alleen gefotografeerde illustraties van bv een winkel, een kamer, een station waarbij niets is wat het lijkt. Om te kijken en te ontdekken en je te verwonderen. (vanaf 8 jaar)

Rita Verschuur: Jubeltenen
Bespiegelingen over kunst verwerkt in een verhaal over een tekening over twee jaar vrede (het is 1947). (vanaf 11 jaar)

Peter Vervloed: Ik win altijd!
Naast het gewone verhaal worden sociaal-emotionele thema’s als tegen je verlies kunnen aangesneden.

Aanvulling kinderboekenlijst.

Deze aanvulling bevat naast nieuwe boeken ook boeken die al veel eerder zijn uitgegeven.

Marion Bataille: ABC3D
Grafisch prentenboek waarin de letters van het alfabet op kunstzinnige wijze een pop-up vormen. Vanaf ca. 6 jaar.

Pseudonimus Bosch: De naam van dit boek is geheim
Cassandra wil de wereld redden. Samen met Max-Ernst gaat ze op zoek naar het geheim van een overleden goochelaar, nadat ze in aanraking zijn gekomen met een geheimzinnige geurensymfonie.

Vanaf ca. 10 jaar.

Oscar Brenifier: Wat is goed, wat is kwaad
Aan de hand van vragen over o.a. gehoorzaamheid, vrijheid en goedheid, word je aangezet om over goed en kwaad na te denken. Onder begeleiding vanaf ca. 7-12 jaar.

Oscar Brenifier: Waarom leef ik?
Aan de hand van vragen over o.a. gelukkig zijn, leven en dood word je aangezet om over (de zin van) het leven na te denken Onder begeleiding vanaf ca. 7-12 jaar.

Rufus Butler Seder: Galop! Een scanimation prentenboek
Kun jij galopperen als een paard? Kun jij stappen als een haan? Prentenboek met illustraties van verschillende dieren in moiré-effect. Vanaf ca. 4 jaar.

Martin Cohen: 101 filosofische problemen
Beknopt inleidend overzicht van 101 logische, ethische en andere breinbrekers uit de geschiedenis van de filosofie.

Els Deckers: Alle Dagen Dromen
Een beeldverhaal over jezelf “anders” voelen dan de rest. In prachtig gekleurde tekeningen en aangrijpende anekdotes zet de schrijfster uiteen hoe ze als kind dagdroomt over haar eigen wereldje en tegelijkertijd tussen haar leeftijdsgenootjes probeert te passen. En dat is nog een hele opgave zonder jezelf anders voor te moeten doen dan je bent!

Jostein Gaarder: Het geheim van de kaarten
Een jongen reist met zijn vader door Europa op zoek naar zijn verdwenen moeder. Onderweg krijgt hij een merkwaardig boekje met een verhaal over een eiland waar levende speelkaarten rondlopen.

Ingeborg Hendriks: De wereld in een kiezelsteen
Filosofie voor en met kinderen aan de hand van fragmenten uit de jeugdliteratuur.

Een getekend mannetje voert ons langs 3 vragen: “Wie ben ik”, “Zicht op de wereld”, “Achter de dingen”.

Ulrich Janssen: Kinderuniversiteit: antwoord op de moeilijkste vragen van de wereld
Zeer uitgebreid geven professoren antwoorden op vragen die kinderen stelden.

o.a. Waarom gaan mensen dood, waarom zijn er rijke en arme mensen en waarom spuwen vulkanen vuur.

Jos Kessels: Geluk en wijsheid voor beginners
Inleiding in de filosofie. Vanaf ca. 12 jaar.

Wendy Lammers van Toorenburg: Hoogbegaafd, nou èn?
Ontdekboek over hoogbegaafdheid. Allerlei aspecten van hoogbegaafdheid komen aan de orde. Vanaf ca. 10 jaar.

Joke van Leeuwen: Een halve hond heel denken. Een boek over kijken
Hoe kijken wij en is het wel echt wat we zien? Hoe beïnvloeden beelden ons?

Met behulp van onder meer schilderijen, reclamefolders en de computer wordt antwoord gegeven op deze vragen. Vanaf ca. 10 jaar

John Marsden: Morgen toen de oorlog begon
Zeven jongeren ontdekken na hun kampeervakantie in Australië dat er in hun land een oorlog is uitgebroken. Samen proberen ze te overleven en terug te vechten.

Dit is het eerste deel van een serie die intussen bestaat uit 7 boeken. Een aanrader voor jongeren vanaf ca. 12 jaar .

K. Nora: Het meisje en de filosoof
De briefwisseling tussen een 11-jarig meisje en een filosoof. De 11-jarige Nora K. stelt in haar brieven aan een bevriende hoogleraar filosofie allerlei vragen over gedachten die haar bezighouden.

Francine Oomen: Lena Lijstje
Marleen vindt het moeilijk om keuzes te maken en daarom maakt ze voor alles een lijstje. Als haar ouders gaan scheiden, merkt ze dat ze hoe dan ook moet kiezen. Intussen zijn er verschillende delen uitgegeven die afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen worden. Vanaf ca. 10 jaar.

Kate Patty: Wereldwonder, een ontdekkingsreis langs hemel en aarde
Allerlei wetenswaardigheden over het zonnestelsel, landen en de tijd.

Cynthia Pratt Nicolson: Baa! Het meest leuke boek over genen en klonen
Aan de hand van wetenschappelijke ontdekkingen en voorbeelden uit de praktijk wordt informatie gegeven over genen en de mogelijkheden van klonen. Vanaf ca. 11 jaar. Dit boek is onderdeel van de “Je geheime zelf-reeks”.

Trudee Romanek: Achoo! Het meest spannende boek over ziektekiemen
Aan de hand van wetenschappelijke ontdekkingen en voorbeelden uit de praktijk wordt informatie gegeven over ziek zijn en ziektekiemen. Vanaf ca. 11 jaar. Dit boek is onderdeel van de “Je geheime zelf-reeks”.

Trudee Romanek: Aha! Het meest verrassende boek over intelligentie
Aan de hand van wetenschappelijke ontdekkingen en voorbeelden uit de praktijk wordt informatie gegeven over intelligentie. Vanaf ca. 11 jaar. Dit boek is onderdeel van de “Je geheime zelf-reeks”.

Thecla Rondhuis: Jong en wijs
Weergave van gesprekken met kinderen over filosofische onderwerpen

Lydia Rood: Marikes vijfde geheim.
Marike probeert vrienden te maken in de brugklas, maar ook al is ze bijzonder slim, ze moet veel onzekerheden overwinnen voor het zover is. Vanaf ca. 12 jaar.

Russel Stannaard: Met Sterre op reis door ruimte en tijd
Een spannend boek voor iedereen van 9-99 die alles wil weten over e=mc2.

Sterre heeft een bijzondere oom: hij legt haar uit hoe ruimte, tijd en materialen werken.

Diane Swanson: Burp! Het meest nuttige boek over eten.
Aan de hand van wetenschappelijke ontdekkingen en voorbeelden uit de praktijk wordt informatie gegeven over voedsel. Vanaf ca. 11 jaar. Dit boek is onderdeel van de “Je geheime zelf-reeks”.

Angela de Vrede: Wat zie je dan?
Schaduwspel en spiegelingen. Met hulp van gekleurde tekeningen wordt uitgelegd hoe schaduwen en spiegelbeelden ontstaan. Vanaf ca. 10 jaar.

De serie “Waanzinnig om te weten” heeft over heel veel onderwerpen erg leuk geschreven boeken met fantastische titels! Bijvoorbeeld “Je spetterende spijsvertering” , “Muziek van Mozart tot megaster”, “Mega mooie minimonsters”.

Anna Woltz: Tien dagen in een gestolen auto
Camilla (11 jaar) is niet blij als ze naar Zweden wordt gestuurd voor een logeerpartij. Daar aangekomen wordt ze opgehaald door twee broers in een blauwe Saab. Dat is het begin van een spannende vakantie.

Vanaf ca. 10 jaar.

Marga van Zundert: Hoe voelt dat?
Wat je wilt weten over emoties.

Aan de hand van allerlei voorbeelden worden emoties als angst, woede en blijdschap uitgebreid besproken. Met weetjes, af en toe een quiz en veel kleurenillustraties.

Vanaf ca. 10 jaar.

Uitgave in samenwerking met de Kinderuniversiteit van Tilburg.

Marga van Zundert: Mag dat?!
Wat je wilt weten over recht en rechtvaardigheid

Uitgave in samenwerking met de Kinderuniversiteit van Tilburg

Allerlei vragen op het gebied van onder meer discriminatie, leerplicht, privacy, de rechten van een slachtoffer en wapens op school worden beantwoord

Vanaf ca. 10-13 jaar.

Pharos secretariaat