Plusgroep kleuters Sanyu Onderwijs Haarlem 9 maart 2018

 

 

 

 

 

Plusgroep Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van 4 of 5 jaar

Doel
Kinderen via een thematisch verrijkingsaanbod aanspreken op het hogere denk vermogen en daarmee bijdragen aan een hoger leerplezier in een omgeving met peers.

Inhoud
De inhoud van het programma is aanvullend op het aanbod van de reguliere basisschool waar de kinderen alle basisvaardigheden aangeleerd krijgen. We willen het denken en het doen een impuls geven en de kinderen een brede blik in de wereld bieden.

In zes bijeenkomsten gaan we op reis met de kinderen en nemen ze mee door een wereldwijs aanbod (denk aan wetenschap, proefjes, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ontdekken en creëren) rondom in het thema Nederland in de wereld met als rode draad “Water in de Wereld”. Daarnaast volgen ze lesjes Spaans en hebben ze elke week een spelmoment met de andere kinderen.

Praktisch
De kinderen zijn op vrijdagochtend welkom van 9.00-12.30 uur. Ze gaan dan niet naar hun eigen school, maar volgen onderwijs bij Sanyu. De ouders regelen zonodig zelf met de huidige school dat de school akkoord is met deelname aan de Plusgroep bij Sanyu Onderwijs.

Er is plaats voor maximaal tien kinderen. Aanmelding via een mailtje aan info@sanyu- onderwijs.nl. Een eventuele intake vindt plaats op afspraak.

Om voor plaatsing in aanmerking te komen moet uit de intake en het eventuele contact met de huidige school duidelijk naar voren komen dat sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, een sterke interesse in de wereld ons heen en een drang om zich te ontwikkelen en/ of te leren.

Kinderen moeten zindelijk zijn en zelf hun kleren aan en uit moeten kunnen doen.

Kosten: 250 euro per kind.

Voorlopige indeling thema plusgroep Sanyu strat 9 maart 2018

8.45 – 8.55 uur                   inloop

9.00 uur                              introductie dag en opstart met de groep

9.30 uur                              Spaans

10.00 uur                            keuzemoment

10.30 uur                            themamoment wereldwijs

11.15 uur                            keuzemoment

11.45 uur                            themamoment wereldwijs

12.30 uur                            naar huis

 

Data plusklas ‘Nederland in de wereld’:
9, 16 en 23 maart en 6, 13 en 20 april
Onder voorbehoud data plusklas ‘Muzen en Kensten’
18 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni

Stuur een mail voor meer persoonlijke informatie of aanmelding naar info@sanyu-onderwijs.nl.

Plusgroep Kleuters start 9 maart 2018 versie 4 februari 2018