Welkom op ons prikbord

Op dit prikbord staan berichten van activiteiten en andere informatie die van derden komen. Deze activiteiten worden niet door Pharos aangeboden maar doorgegeven. Zo heb je als websitebezoeker een idee van wat er nog meer wordt georganiseerd. Je kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Website Hoogbegaafd Haarlem

“Hoogbegaafd Haarlem verbindt als expertisecentrum voor Hoogbegaafdheid vragen van ouders, scholen professionals en andere instanties met informatie, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden rondom het thema Hoogbegaafdheid .”

Neem een kijkje op de website!

Lees meer

LEO LIVE: NASCHOOLSE ONLINE FILOFIECLUB VOOR (U)HB-KINDEREN VAN CIRCA 8-14 JAAR

Kunnen dieren denken? Kunnen we tijdreizen? Van wie is de Maan? Wanneer ben je een goed mens? Maakt geld gelukkig? Wat is kunst? Hoe ziet je wereld eruit als je blind bent? Waarom werken we? Hoezo mogen jongens niet huilen? Wie wil er eeuwig leven? En wie gaat er mee in de geluksmachine?

Stel jij veel vragen? Houd je van verhalen? Zie jij overal verbanden? En denk jij graag dieper na over dingen? Meld je dan aan voor een online les van Leo Live, een naschoolse online filosofieclub voor alle nieuwsgierige kinderen van rond de 8-14 jaar uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. In een kleine kring van maximaal 10 kinderen filosoferen we over de leukste en de lastigste vragen die een mens zich maar kan stellen. Prijs per lesuur: € 10,00.

Rond de Kerstdagen ging filosofiemeester Ruud van der Meulen van start tijdens Dickens Live. Intussen volgden al 171 kinderen een online les, zodat het mogelijk bleek om online peergroepen samen te stellen naar onder meer leeftijd en begaafdheid, waaronder HB-groepen en UHB-groepen.

Lees meer

Wegens onderzoek gratis online training ‘Leer te durven’ voor kinderen van 8-13 jaar met angstgerelateerde klachten

Een op de zeven kinderen heeft last van te veel angst. Angst wordt vaak over het hoofd gezien, omdat het niet direct zichtbaar is bij kinderen. Wel is het een van de meest voorkomende klachten onder kinderen. Angst gaat jammer genoeg vaak niet vanzelf over.

Als er in de kwetsbare leeftijd – van 8 tot 13 jaar – geen aandacht besteed wordt aan te veel angst, dan kan de angst zich ontwikkelen tot een angststoornis of een andere psychische aandoening, zoals een depressie. En die aandoeningen zijn vaak chronisch. In Nederland krijgt 80% van de kinderen met angstklachten geen verwijzing naar professionele hulp. Lees hier meer over angst bij kinderen.

De basis van de online training ‘Leer te durven’ is de evidence based (bewezen werkzame) groepstraining voor angstige kinderen ‘Leer te Durven!’ van dr. Ellin Simon en prof. dr. Susan Bögels. Deze groepstraining wordt doorontwikkeld naar een online versie. Via internet kunnen namelijk veel meer kinderen bereikt worden. De inzet is vroegtijdig ingrijpen, om angstige kinderen zo vroeg mogelijk te leren minder bang te zijn.

Lees meer

Stichting Hoogbegaafd! is op zoek naar ervaringsverhalen over passend onderwijs

Hoogbegaafdenonderwijs dat past. Daar maken wij ons hard voor. Want helaas zijn er veel, heel veel hoogbegaafde kinderen en jongeren in Nederland die niet het onderwijs krijgen dat aansluit bij hun ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte. Gezonde, leerbare en slimme kinderen en jongeren die nú dagelijks vastlopen, ziek worden door school, ‘ongewenst’ gedrag vertonen, zichzelf ‘uitschakelen’, uitvallen of zeer ernstig beschadigd raken. Dit dwingt sommige ouders om hun baan op te zeggen. Anderen belanden in de ziektewet.

Verandering is nodig. Nú! De Werkgroep Onderwijs (voorheen Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs) van Stichting Hoogbegaafd! roept hiertoe op met een manifest om te ondertekenen (in ontwikkeling). En willen jullie, als ouders of jongeren, de noodzaak van deze onmiddellijke actie illustreren aan de hand van jouw ervaringsverhaal? Deel dan hieronder jouw verhaal.
Laten we hoogbegaafdheid samen een stem geven en – als je dat wilt – een gezicht. Als we samen laten zien wie we zijn en met hoeveel mensen we zijn, kan de overheid niet meer om ons heen. Samen staan we sterk. Op naar hoogbegaafdenonderwijs dat past!

Deel jij ook jouw verhaal? Als we samen laten zien wie we zijn en met hoeveel we zijn dan kan de overheid niet meer om ons heen. Samen staan we sterk! Je kunt je ervaringsverhaal hier delen.

Oproep ervaringen met afstandsonderwijs

Oproep

De Koepel HB wil graag uw eigen ervaringen met afstandsonderwijs weten, zodat we sterker staan in de discussie rond dit onderwerp. U kunt ze delen via info@koepelhb.nl.

Afstandsonderwijs

Tijdens de lockdown dit voorjaar bleken de meeste scholen vrij snel te kunnen overschakelen op afstandsonderwijs. Veel ouders van thuiszitters hadden daar de afgelopen jaren al vaak tevergeefs om gevraagd. Corona zorgde bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een heroverweging van het standpunt dat dat niet mogelijk zou zijn.

Lees meer

GelukkigHB groep 11 en 12 jaar, Enschede

Vaak hebben hoogbegaafde kinderen behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Hiervoor is op school niet altijd de mogelijkheid. Gelukkig zijn er plusklassen, maar ook buiten school is het fijn om contact te hebben met andere hoogbegaafde kinderen en samen leuke dingen te doen. Pienter&Co biedt hiervoor GelukkigHB groepen aan, waarbij kinderen in een niet schoolse omgeving leren om de verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierbij wordt het creatief denken gestimuleerd, worden kinderen gemotiveerd om ideeën te verzinnen voor projecten en samen te werken.

Projecten kunnen dingen zijn als:
– Samen een film maken
– Lasergamen
– Koekjes bakken zonder recept

Daarnaast geeft de groep ruimte voor hoogbegaafde kinderen om te praten over hun denk- en belevingswereld. Hierbij kunnen onderwerpen naar voren komen als:
– Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn
– Wat doe ik als het moeilijk wordt
– Ik voel mij ‘anders’ maar wat betekent dat anders zijn

We starten binnenkort met een nieuwe GelukkigHB groep voor kinderen van 11 en 12 jaar. Wil je jouw kind hiervoor aanmelden, stuur dan een berichtje naar info@pienterenco.nl of bel 06 – 29 22 20 36.

De GelukkigHB groep wordt vergoed vanuit de OZJT/Samen14 (de 14 Twente gemeenten).

Terpstra Legal stapt naar College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie van hoogbegaafde leerling

Terpstra Legal stapt naar College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie van hoogbegaafde leerling

Al lange tijd ervaren (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen grote problemen in het Nederlandse onderwijssysteem. Ondanks het feit dat wetenschappers al jarenlang publiceren over de noodzaak van aanpassingen aan het onderwijs voor deze groep leerlingen, gebeurt er voor veel leerlingen nog steeds weinig tot niets. Gevolg hiervan is dat leerlingen te maken krijgen met leer- en gedragsproblemen.

Hoogbegaafdheid is een handicap in de context van het systeem

Omdat Nederlandse onderwijssysteem slecht aansluit op de behoeften van (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen, vormt hoogbegaafdheid een handicap in de context van het systeem. Daarom stappen wij naar het College van de Rechten van de Mens. Op grond van de gelijke behandelingswetgeving mogen onderwijsinstellingen leerlingen met een handicap niet discrimineren en dit gebeurt wel! Dit verbod omvat niet alleen directe discriminatie maar ook het niet bieden van doeltreffende aanpassingen.

Sluit je aan bij deze zaak

Wij zullen overgaan tot het indienen van een klacht namens een van onze cliënten, en moedigen leerlingen en ouders aan zich aan te sluiten bij deze zaak door een melding te maken van discriminatie op grond van hoogbegaafdheid in hun individuele geval. Hiervoor hebben wij een speciaal formulier gemaakt, dat u kunt invullen en opsturen naar terpstra@terpstralegal.com. Uw formulier zal dan als melding worden toegevoegd aan de klacht die wij indienen.

(zie: https://terpstralegal.com/2020/terpstra-legal-stapt-naar-college-voor-de-rechten-van-de-mens-wegens-discriminatie-van-hoogbegaafde-leerling/)


Met vriendelijke groet,


Mevrouw mr. Fleur Terpstra

Kieswijzer voor ouders


Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Onder de kiezers zijn veel mensen met kinderen. Voor hen is een speciale kieswijzer gemaakt. 

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er bij de komende verkiezingen ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Om ouders met kinderen onder de 18 jaar op die thema’s te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een kieswijzer speciaal voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders. Je vindt hem hier.

Lees meer