Welkom op ons prikbord

Op dit prikbord staan berichten van activiteiten en andere informatie die van derden komen. Deze activiteiten worden niet door Pharos aangeboden maar doorgegeven. Zo heb je als websitebezoeker een idee van wat er nog meer wordt georganiseerd. Je kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Op het prikbord staan ook oproepen. Ook deze zijn bedoeld ter informatie. Je bepaalt natuurlijk zelf of je er gehoor aan wil geven.

Papieren Tijgers

Stichting Hoogbegaafd! maakt met onder meer subsidie van het ministerie van OCW het (digitale) magazine Papieren Tijgers in samenwerking met fotografe Iris van ’t Riet.

In dit magazine worden hoogbegaafde kinderen geportretteerd en komen ze zelf aan het woord met niet alleen de vooroordelen waar ze tegenaan lopen, maar ook hun wensen en dromen voor het onderwijs. Door een mix van kinderen en jongeren met verschillende leeftijden, verhalen, achtergronden en talenten willen wij de diversiteit van hoogbegaafdheid benadrukken.

Papieren Tijgers
Hoogbegaafde kinderen hebben een prachtig talent: ze zijn in potentie, op papier, tijgers. Als zij hun potentie en talenten weten te benutten, zijn ze tot hoge ontwikkelingen in staat. Ze zijn krachtig, uniek, zeldzaam, maar  worden in hun ontwikkeling en kansen, zonder passend onderwijs, bedreigd.

In het dagelijks leven komen hoogbegaafden veel vooroordelen tegen die hun ontwikkeling in de weg staan. In het onderwijs krijgen kinderen daardoor vaak niet de kansen en ondersteuning die ze nodig hebben. De vooroordelen zijn de papieren tijgers in figuurlijke zin.

Magazine met portretten
Door hoogbegaafde kinderen te portretteren, krijgen de kinderen voor wie passend onderwijs geen dagelijkse realiteit is, een gezicht. Beleidsmakers, politici, bestuurders en mensen die met kinderen werken krijgen zo een ‘beeld’ bij deze kinderen voor wie veranderingen nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen.

Om nog meer verschillen in beeld te brengen doen we een laatste gerichte oproep aan kinderen en jongeren (4-19 jaar) met één van deze kenmerken:

  • regio Groningen/Friesland
  • LHBTIQ+ achtergrond
  • vrijstelling van onderwijs
  • diverse culturele achtergronden
  • expat/migratiegezin

Ben jij of ken jij een Papieren Tijger niet ouder dan 19 jaar? En vind jij dat er nog te weinig oog is voor
jou, jouw talenten of jouw verhaal? Wil jij delen wat fijn en minder fijn is aan het onderwijs? Wat gaat
goed en wat gaat er minder goed? Wil jij met jouw foto en verhaal in ons magazine staan?
Meld je dan aan via werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.
Wij vragen:

  • Een recente foto
  • Beknopte informatie over jou (leeftijd, regio, school/klas/opleiding)
  • Jouw reden om mee te willen doen aan Papieren Tijgers
  • Toestemming van jouw ouders wanneer je nog geen 18 bent.

Wanneer je geselecteerd wordt, maken we in overleg een afspraak voor een fotoshoot en interview.
Dit zal plaatsvinden in maart en april, in Den Haag.

Bij selectie letten wij op de mix aan verschillende leeftijden, verhalen, achtergronden en talenten die naar voren gaat komen in Papieren Tijgers.

Meer informatie over Papieren Tijgers: Steun ons fotoproject Papieren Tijgers – Stichting Hoogbegaafd!
Meer over fotografe Iris van ’t Riet: Iris van ’t Riet fotograaf (irisvantriet.nl)

In Kaart

In Kaart, het register voor kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen, is gestart. De eerste deelnemers zijn al binnen maar we zijn nog op zoek naar ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en hun ervaringen via een vragenlijst willen delen. De gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Samen weten we meer en bundelen we onze kennis voor onderwijs, zorg en samenleving. 

Omdat we weten dat hoogbegaafdheid in jonge jaren vaak voor zorgen bij de ouders kan zorgen en veel overeenkomsten heeft en soms ook samen voorkomt met autisme of ADHD zou het heel waardevol zijn als ook ouders van hoogbegaafde kinderen hieraan deel zouden willen nemen. We hebben een filmpje gemaakt waarin kort wordt uitgelegd wat het register inhoudt, dat is te vinden op onze website: www.inkaart.org

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Doe dan mee en deel uw ervaringen door het invullen van een vragenlijst. Hierdoor krijgen we samen meer kennis en begrip en dragen we bij aan oplossingen en goede ondersteuning. Dit is hard nodig want er is nog veel onbekend over de aanpak van ontwikkelingsproblemen in de zorg, op school, op het werk of in het gezin.

Meedoen? Schrijf je in via: https://formulieren.inkaart.org/meedoen/aanmelden-ouder-kind/

Meer weten? Ga naar www.inkaart.org 

In Kaart is een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hun naasten, de Vrije Universiteit, Viveon-Academische Werkplaats’s Heeren Loo – VU, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Autisme Register (NAR), Landelijke Oudervereniging Balans, Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Revalidatie Friesland, Roessingh Centrum voor Revalidatie en het Landelijk DCD netwerk.