Welkom op ons prikbord

Op dit prikbord staan berichten van activiteiten en andere informatie die van derden komen. Deze activiteiten worden niet door Pharos aangeboden maar doorgegeven. Zo heb je als websitebezoeker een idee van wat er nog meer wordt georganiseerd. Je kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Op het prikbord staan ook oproepen. Ook deze zijn bedoeld ter informatie. Je bepaalt natuurlijk zelf of je er gehoor aan wil geven.

Voorjaar 2023 SMPG oudergroep in Vught

In Vught start binnenkort een nieuwe SENG-model oudergroep (SMPG), een serie van zes avonden. Contact met andere gelijkgestemde ouders/verzorgers, georganiseerd door twee Echa-specialisten.

SENG-model oudergroepen (SMPG) zijn begeleide discussiegroepen die een veilige en ondersteunende omgeving bieden voor ouders en verzorgers om vrijuit te praten over de ontwikkeling van hun kind en hun eigen, specifieke opvoedingsuitdagingen.
Deze oudergroepen zijn een initiatief van het in 1981 door Dr. James T. Webb opgerichte SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted). James Webb was een gerenommeerd psycholoog en pionier op het gebied van onderzoek naar hoogbegaafdheid.
Centraal tijdens de oudergroepen staan de sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafde en getalenteerde kinderen en jongeren en het verbeteren van communicatie, motivatie en zelfinzicht. Doel is van én met elkaar te leren.
Groepsdeelnemers maken contact met gelijkgestemde ouders en verzorgers, vergroten hun begrip van de unieke behoeften van hun kind, wisselen ideeën en ervaringen uit, en leren strategieën voor succesvol ouderschap in interactie met de andere deelnemers.
De gespreksgroepen worden gefaciliteerd en ondersteund door ervaren begeleiders op het gebied van begaafdheid (SMPG Facilitator; ECHA Specialist).
SMPG-workshops volgen een thematisch vormgegeven programma gedurende zes bijeenkomsten die zijn gestructureerd rond het boek ‘De Begeleiding van Hoogbegaafde Kinderen‘, geschreven door James T. Webb, Janet L. Gore, Edward Amend en Arlene DeVries. Deelnemers lezen voorafgaand aan elke bijeenkomst een of meer hoofdstukken om deze vervolgens met elkaar te bespreken. De
workshop zal gericht zijn op onderwerpen die relevant zijn voor het opvoeden en begeleiden van (hoog)begaafde en getalenteerde kinderen en jongeren.

Thema’s:

(1) Kenmerken van (hoog)begaafde kinderen;
(2) Communicatie: De sleutel tot relaties;
(3) Motivatie, enthousiasme en onderpresteren;
(4) Grenzen stellen en het aanleren van zelfdiscipline;
(5) Intensiteit, perfectionisme en stress;
(6) Idealisme, teleurstelling en depressie;
(7) De omgang met leeftijdgenoten en vrienden;
(8) Verhoudingen binnen het gezin;
(9) Individualiteit en morele ontwikkeling;
(10) Uitdagingen van succesvol ouderschap.

Data:  27 feb, 13 mrt, 20 mrt, 27 mrt, 3 apr, 17 apr 2023
Tijdstip: 19:45 – 21:15 uur
Kosten: € 297,00 per ouderkoppel (een ouder betaalt) + aanschaf boek
Pharosleden krijgen 20% korting!
Locatie: Breinsteyn (PPF Integraal Kennisdomein) | Schoonveldsingel 14A | Vught | www.breinsteyn.nl 

Voor meer informatie, of een inschrijfformulier, kunt u contact opnemen met:
Simone van Dijk | swmvandijk@navigandum.nl | 06 37 19 86 27 Marij Persons | personsmarij@gmail.com | 06 53 18 13 58

Tekenlessen Kleur Je Suf bij Zie Begaafdheid, Groenlo

Veel mensen en zeker begaafden bloeien op bij de mogelijkheid van hun inzet en expressie van hun creativiteit. Zie Begaafdheid biedt in klein groepsverband (max. 4 kinderen) tekenles. Met als grootste uitgangspunten:

  • 100% aandacht en didactische begeleiding voor leerproces
  • Ruimte om programma persoonlijk af te stemmen naar leerbehoeften en creatieve interesses
  • Aandacht voor ontwikkelen zelfexpressie, autodidactisch vermogen, executieve vaardigheden en zelfvertrouwen
  • Leren bouwen aan portfolio en stimuleren eigenaarschap
  • Les van bevoegd docent en creatief begaafde

Inhoud
In deze lessen wordt er aandacht geschonken aan een juiste leermindset, basistechnieken, tekenmateriaal en observatie (goed leren kijken).

Waardering geven aan het oefenproces en eigen werk; nauwkeurig leren observeren; trainen van motorische vaardigheden en tekentechnieken; analyseren en leren tekenen van de basisfiguren; leren dat een mooi resultaat tijd en inspanning kost; aandacht voor de belangrijkste executieve vaardigheden bij tekenen; zijn een aantal onderdelen die o.a. aan bod komen. Mijn lessen duren 60 min. en zijn een combinatie van begeleide tekenenergizers, visuele en verbale kennisoverdracht en zelfstandige creatie door het kind.

Kosten
€ 145,- voor 8 lessen van 60 min. (incl. teken- en lesmateriaal)

Data
ma. 15.00-16.00, di. 15.00-16.00, wo. 13.00-14.00.
(in overleg met de groep andere dagen en tijden mogelijk)

Startdatum wordt met elkaar bepaald.

Voor meer informatie over de inzet van executieve vaardigheden bij tekenen en kleuren, klik hier.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door: