Welkom bij regio Friesland

Regio Friesland is een actieve regio en organiseert regelmatig activiteiten voor zowel ouders en kinderen. Dit zijn mooie gelegenheden om contacten te leggen of weer aan te halen.  Ouders zijn onder andere van harte welkom bij de oudercontactavonden en lezingen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren die op het vo zitten, worden diverse activiteiten op touw gezet. Daarnaast is het jaarlijkse weekend (vrijdag tot zondagmiddag) in de herfst op een Fries eiland inmiddels een traditie geworden, waar steeds meer kinderen en jongeren naar uit kijken. Elk voorjaar organiseren we voor kinderen in de basisschoolleeftijd een kort weekend in Appelscha. Ook voor de jongeren wordt dan een weekend georganiseerd, dit gaat in overleg met een delegatie van de jongeren zelf. Om de zomer in te luiden organiseren we elk jaar in juni een familiedag waarbij jong en oud welkom is. Leden uit andere Pharosregio’s zijn van harte welkom bij de activiteiten die wij organiseren.

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom en we horen dan ook graag van je! Stuur een mailtje naar friesland@pharosnl.nl

Aanstaande activiteiten

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe activiteiten gepland. Na de twee kampen eind maart zijn wel veel nieuwe ideeën ontstaan, deze worden in de komende weken verder uitgewerkt. Houd onze agenda daarom in de gaten! Je herkent geplande activiteiten aan de omcirkelde data in de kalender hiernaast.