Sanyu Onderwijs start 10 november plusgroep voor kleuters in Haarlem

Op vrijdag 10 november start Sanyu Onderwijs (www.sanyu-onderwijs.nl) met een plusgroep voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kleuters van vier, vijf of zes jaar.

Doel van de plusgroep is de kinderen via een thematisch verrijkingsgaanbod aan te spreken op het hogere denk vermogen en daarmee bij te dragen aan een hoger leerplezier op de reguliere school. De inhoud van het programma is aanvullend op het aanbod van de reguliere basisschool waar de kinderen alle basisvaardigheden aangeleerd krijgen.

In November en December 2017 werken we ons thematische onderwijs uit in “de wereld van de cultuur en religie” met als de rode draad in onze activiteiten het thema “licht”.

De kinderen zijn gedurende zes weken één of twee ochtenden in de week van 9.00-11.45 uur welkom en gaan dan niet naar hun eigen school. Het programma sluit aan bij het Wereldwijs onderwijs dat de reguliere kinderen op Sanyu ontvangen. Kijk op de website of stuur een mail voor meer persoonlijke informatie of aanmelding naar info@sanyu-onderwijs.nl.