Deadline Signaal 57 is 1 juni 2018

De volgende editie van Signaal, nummer 57, heeft als thema ‘Mis- en dubbele diagnoses’.
Heb je een bijdrage voor dit thema? Of wil je graag een ervaringsverhaal al dan niet anoniem vertellen? Of heb je misschien iets voor de rubriek ‘trots op..’?
Dan zien we je bijdrage heel graag tegemoet op:

signaal.redactie@pharosnl.nu. 

Ook als je een interessante stuk voor ons hebt dat niet direct aan het thema is gerelateerd, horen we graag van je.

Voor de jeugdredactie gelden geen thema’s. We hebben een heel leuk team van auteurs bij de jeugdredactie maar we blijven openstaan voor bijdragen van andere kinderen en jongeren. Dat kan van alles zijn: een mooi gedicht, een verhaal, een mooi schilderij of tekening, een interview, een recept, een verhaal over je hobby of over je huisdier of over een interessant beroep, een stuk over je favoriete spel of game, een favoriete website of app, wat je later wil gaan doen, we vinden heel veel leuk.

Stuur je bijdrage naar bovenstaand e-mailadres. We horen graag van je. Bedankt alvast.

Alsjeblieft, een gratis OPP voor jouw kind

Ik heb mijn stukjes over ‘creatief begaafden’ uit de vorige Signaals samengevat in een OPP: dat is de afkorting voor ontwikkelingsperspectiefplan. Cadeautje voor eenieder die er wat aan heeft!
Het OPP is de vervanger van het vroegere handelingsplan. Een OPP is een document dat een centrale plaats inneemt binnen Passend Onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs is er een hele pagina aan gewijd. Onder andere staat daar: ‘voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, moet het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.’
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/ 

Lees meer

Kopij gezocht

 

We zijn altijd op zoek naar kopij voor Signaal, het verenigingsblad van Pharos, en voor de website.

Voor onze rubriek ‘SignaalVerhaal’ zijn we op zoek naar ervaringsverhalen. Mensen lezen graag ervaringsverhalen. Het is fijn om te lezen dat het er bij iemand anders wellicht hetzelfde aan toegaat. De ervaringsverhalen kunnen gaan over de moeilijkere kanten van hb maar natuurlijk ook over de mooie dingen.

Ook zouden we onze rubriek ‘Trost op…’ nieuw leven inblazen. Natuurlijk zijn we allemaal trots op onze kinderen! Wil je erover vertellen, wij lezen er graag over.

Dan zijn we ook altijd op zoek naar meer informatieve stukken. Dus heb jij iets te vertellen dat andere ouders van hoogbegaafde kinderen graag zouden lezen, of misschien juist iets voor kinderen of jongeren, laat het ons weten. Het kan themagerelateerd zijn maar het kan ook over iets anders gaan.

Bovendien horen wij graag over interessante websites, handige apps, fijne uitjes, huis-tuin-en-keukenactiviteiten en toffe spellen en games.

Kijk voor kopij voor de jeugdredactie bij de oproep bij de jeugdredactie, daar vind je inspiratie.

Heb je wat voor ons, mail dan naar signaal.redactie@pharosnl.nu.

Signaal 56 op de mat!

Een greep uit de inhoud:

Een tipje van de feestsluier wordt opgelicht door het landelijk bestuur, lees op pagina 44/45 meer hierover! Zet 26 mei vast in de agenda.

We volgen een gezin met 3 kinderen die alles achter zich liet om een wereldreis te maken. In deze Signaal staat het verhaal van wat daaraan vooraf ging. Lars(11) en Nick(8), de oudste 2 kinderen, doen verslag van het eerste deel van de reis en we hopen nog veel van hen te horen als reizende reporters in de volgende Signaals.

Benjamin (17) is hoogbegaafd en is een thuiszitter. Zijn verhaal wordt verteld door Edith Hazelzet.

Lucas(10) interviewt de 4-jarige Tom die een boek schreef over hoe het is om hoogbegaafd te zijn. En het is een bijzonder interview geworden, dank jullie wel, jongens!

En ben je nieuwsgierig naar hoe het is op om Pharoskamp te gaan, lees dan het stuk van Sarah(10)!

Ilse Reijgwart schrijft over ‘onderpresteren en respect’ en ze heeft een cadeautje voor iedereen die er wat aan heeft.

En Marianne Rietveld vertelt over een hoogsensitief meisje en hoe de antwoorden in haarzelf te vinden zijn als de juiste vragen worden gesteld, je eigen Wikipedia van binnen.

En meer..