Toelichting en voorwaarden lidmaatschap

Welkom bij Pharos

Contributie
De contributie bedraagt € 45,- per kalenderjaar. De contributie is bij aanvang van het lidmaatschap en daarna steeds voorafgaand aan het begin van het verenigingsjaar verschuldigd. Je rekening wordt in het begin van het kalenderjaar voor het contributiebedrag belast. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het inschrijfformulier door het secretariaat. Het lidmaatschap kan per 31 december van enig jaar worden beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats. Opzeggingen dienen per email: secretariaat@pharosnl.nu, uiterlijk vóór 1 december te zijn ontvangen door de landelijke ledenadministratie. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van je opzegging. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. Indien je in de loop van het jaar lid wordt, ben je voor dat jaar een naar rato vastgesteld deel van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Bij toetreding tot de vereniging ontvang je een welkomstgeschenk. Je kunt hierbij kiezen voor het boek ‘Slim 2.0’ van Koepel Hoogbgeaafdheid of ‘Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik’ van Suzanne Buis. Over de boeken lees je onderaan meer.

Machtiging voor automatische incasso
Om de administratieve handelingen en kosten zo laag mogelijk te houden, geldt voor nieuwe leden een verplichting tot automatische incasso. Daarom is het verplicht je IBAN-nummer in te vullen. Bij het opsturen van het formulier machtig je ons voor het periodiek automatisch incasseren van de contributie en eenmalig voor het incasseren van het inschrijfgeld.

Regio’s
Je kunt bij je aanmelding tot maximaal 3 regio’s kiezen waarbij je wordt ingedeeld. Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten in het hele land. Pharos kent de volgende regio’s:

PostcodeRegio
1000-1129, 1140-1199, 1380-1399, 1420-1427, 1430-1439,1500-1599, 1970-2158, 2165, 3640-3649Amsterdam-Kennemerland
1130-1139, 1440-1499, 1600-1939Noord-Holland-Noord
1200-1299, 1400-1419, 3400-3464, 3467-3639, 3650-3889, 3940-4200, 4211-4212, 4214-4219, 4230-4239, 4242-4249, 8070-8079Utrecht
1300-1359, 8200-8259, 8300-8329Flevoland
1428-1429, 2159-2164, 2170-3399, 3465-3466, 4200-4209, 4213, 4220-4229, 4240-4241Zuid-Holland
3900-3939, 6660-6899, 6950-6959, 6990-6994Veluwe
4250-4299, 4900-5309Tilburg
4300-4899Zuid-West Nederland
5310-5479, 5800-5819, 6500-6659Nijmegen
5480-5799Eindhoven
5820-6499Limburg
6900-6946, 6975-6989, 6995-7159, 7220 – 7229, 7253- 7269Achterhoek
6960-6974, 7200-7269, 7230-7252, 7270-7439, 8100-8129, 8160-8179Stedendriehoek
7160-7199, 7440-7699Twente
7700-8069, 8080-8099, 8130-8159, 8180-8199, 8260-8299, 8330-8389Hoogeveen/Zwolle
8390 – 9299Friesland
9300 – 9999Noord-Oost Nederland

Verzenden, bevestigen
Als je het formulier hebt verstuurd, ontvang je een mail waarin alle gegevens staan vermeld en ontvang je een tweede mail waarmee je je aanmelding kunt bevestigen. Als je je aanmelding hebt bevestigd, zal het secretariaat je aanmelding controleren. Indien alles in orde is, stuurt Pharos je een mail met je lidmaatschapsnummer. Tevens ontvang je gegevens om te kunnen inloggen in de beveiligde ledenadministratie op de Pharoswebsite. Je gebruikersnaam en wachtwoord kun je later zelf wijzigen. Ook kun je via de beveiligde ledenadministratie of het secretariaat andere wijzigingen doorgeven.

Het welkomstpakket met het door jouw gekozen boek wordt naar je opgestuurd.

Welkomstgeschenken

Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik van Suzanne Buis

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik van Suzanne Buis, worden verhalen van ouders afgewisseld met ervaringen van deskundigen. De verhalen van de ouders beginnen met een tip. Het gedeelte waar de deskundigen aan het woord komen, kent eveneens een vast stramien. Zij vertellen wat zij als “valkuil” ervaren als het gaat om het opvoeden van hoogbegaafde kinderen, ze geven  een “tip”, en ze vertellen wat ze als “cadeau” ervaren ten aanzien van hoogbegaafde kinderen.

De deskundigen in het boek worden met naam en toenaam genoemd, als je het boek uit hebt, heb je ongemerkt kennis gemaakt met een heel groot gedeelte van de deskundigen die zich in Nederland bezighouden met hoogbegaafdheid. En weet je dus ook bij wie je eventueel wilt aankloppen als het fijn is om hulp te krijgen bij alle vragen die je hebt over hoe je kind het beste te begeleiden, of waar je kind zelf heen kan met alle vragen die het heeft.

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik, zijn het juist de ervaringsverhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen die veel indruk maken en geven de deskundigen bruikbare, aan de praktijk gerelateerde  tips. Achterin het boek staat tenslotte nog een checklist: is jouw kind hoogbegaafd? En een lijst met aanraders als je meer wil lezen over hoogbegaafdheid. Het boek is vrolijk en afwisselend maar herkenbaar opgemaakt.

Slim 2.0 van de Koepel Hoogbegaafdheid

Slim 2.0, een uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid,  staat vol met artikelen die herkenning geven. Maar niet alleen herkenning, ook uitleg, handreikingen, tips, informatie. Ouders van jonge tot zeer jonge hoogbegaafde kinderen, ouders van oudere hoogbegaafde kinderen, docenten die hoogbegaafde kinderen in de klas blijken te hebben, ouders die met school het gesprek aan willen gaan over hoe om te gaan met hun hoogbegaafde kind.

Voor al die opvoeders en begeleiders is er informatie terug te vinden waar uiteindelijk hoogbegaafde kinderen hun voordeel mee kunnen doen. Heb je te maken met hoogbegaafde kinderen op wat voor manier dan ook, de grote verscheidenheid aan artikelen maakt dat er werkelijk altijd iets in staat waarvan je denkt, “oh dus zo zit dat”.

Slim 2.0 is een wat wetenschappelijker boek, met informatieve artikelen die veel herkenning geven en die af en toe met een praktijkvoorbeeld worden gelardeerd. Achterin is een zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Het boek kent een rustige, duidelijke en overzichtelijke opmaak.

Privacy statement

Pharos verzamelt je persoonsgegevens om je te kunnen informeren over activiteiten binnen de vereniging, te factureren en informatie toe te sturen. e-Captain is het bedrijf dat het systeem voor de ledenadministratie levert, met hen hebben wij een bewerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor gerechtigden na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij Pharos is bekend welke mensen gerechtigd zijn. Eventueel maakt Pharos gebruik van cookies ten behoeve van het functioneren van de website.

Je vindt het complete privacybeleid van Pharos hier.