Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen

Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen |  Talentstimuleren.nl

De Nederlandse vertaling van ‘Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen van de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’.

Elk principe wordt besproken en is voorzien van relevante literatuur en uitleg over de relevantie ervan voor het begaafdheidsonderwijs.

Deze Nederlandse versie is tot stand gebracht in samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de POINT-onderwijsonderzoekswerkplaats.