Vacature voor een algemeen bestuurslid

Binnen de leden van onze vereniging zoekt Oudervereniging PHAROS enthousiaste bestuursleden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en 2 á 3 algemeen bestuursleden.

Momenteel zijn we op zoek naar algemeen bestuursleden.

De leden van het dagelijks bestuur:

  • zijn het centrale aanspreekpunt voor de regio’s binnen Pharos. De regio’s zijn de ruggengraat van de vereniging.
  • zijn verantwoordelijk voor een zodanige organisatie en informatievoorziening dat de regio’s naar behoren kunnen functioneren.
  • initiëren 1 à 2 keer per jaar overleg met vertegenwoordigers van de regio’s.
  • zorgen voor de coördinatie en/of uitvoering van de landelijke activiteiten (secretariaat, financiën, belangenbehartiging) en ondersteunen de redactie van Signaal, de telefoondienst en onderwijscommissie.
  • zijn verantwoording verschuldigd aan de leden van Pharos in het algemeen.
  • leggen éénmaal per jaar verantwoording af aan de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Het dagelijks bestuur vergadert minimaal eens per kwartaal, afwisselend fysiek en online. Bij een voltallig bestuur, vergen de bestuursactiviteiten van een algemeen bestuurslid circa 8 uur per maand.

Wij zoeken mensen die:

  • aantoonbare affiniteit hebben met en kennis van hoogbegaafdheid in het algemeen.
  • in staat zijn de bestuurlijke rol binnen Pharos te scheiden van de rol als ouder van een hb-kind.
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
  • als bindende factor willen fungeren tussen de regio’s en vrijwilligers, contacten initiëren, stimuleren en onderhouden.

Heb je vragen? Neem contact op met Jaco Kortekaas, penningmeester@pharosnl.nu

Wilt u zich graag kandidaat stellen voor deze belangrijke functie? U kunt zich richten tot het secretariaat van Pharos via secretariaat@pharosnl.nu