Verslag Bijeenkomst Koepel 2015

 

 

 

 

Zaterdag 27 juni was ik te gast bij Theo van Waarden, secretaris van de Koepel Hoogbegaafdheid, waar naast de Koepel ook de voorzitters van Pharos, Hint en Choochem waren uitgenodigd.
Het was een aardig overleg waar iedereen wat heeft verteld over de huidige stand van zaken van zijn/haar vereniging.

De Koepel is nog steeds bezig met de kwaliteitsborging van opleidingen, adviesbureaus en de zorg. Dat neemt toch meer tijd in beslag en men is er nog niet. Er zijn wel al gesprekken gaande met het Ministerie maar ook met spelers uit het werkveld.
De Koepel Hoogbegaafdheid heeft een meldpunt opgezet omdat er toch klassenverschil optreedt bij passend onderwijs door de min of meer verplichte eigen bijdrage. Choochem heeft het ook al op haar site gezet. Meer info: http://www.koepelhb.nl/actueel.html

Verder gesproken over het meer delen van activiteiten en elkaars regio’s actief informeren. Daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Choochem werkt aan een jaarlijkse conferentie. Dat hadden wij ook al verkend en vastgesteld dat dat veel voorbereiding en capaciteit vergt. Samenwerken zou een goed idee zijn. Choochem werkt sowieso met bureaus die worden ingehuurd en de hele activiteit vervolgens organiseren.

Bij het voorstelrondje waren er verschillenden die met oud zeer in het verleden vanuit Pharos naar HINT waren overgestapt. Wij waren het er over eens dat dat nu geen issue meer is en dat we verder kunnen. Een samenwerking moet wel organisch groeien en niet worden geforceerd. Choochem heeft bijvoorbeeld toch een eigen doelgroep.

Er wordt door de Koepel gewerkt aan een nieuwe nieuwsbrief met een terugkoppeling van de NOT. http://www.koepelhb.nl/agendageen.html

Pharos heeft nog gevraagd naar de focus op kinderen in het voortgezet onderwijs. Dat onderwerp past niet in waar de Koepel zich nu mee bezig houdt. Dat wordt meer gezien als iets waar onze onderwijscommissie- eventueel in samenwerking met de andere verenigingen- zich mee bezig zou kunnen houden

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

P.W. (Patrick) van de Heisteeg
Voorzitter Oudervereniging Pharos

Links Patrick van de Heisteeg van Pharos. In het midden Reinier Mak van Choochem en rechts Peter Hoving van HINT Nederland.
Links Patrick van de Heisteeg van Pharos. In het midden Reinier Mak van Choochem en rechts Peter Hoving van HINT Nederland.