Wat is jouw talent? – Gloria van Donge

Wat is jouw talent? – Gloria van Donge

Dit mooi geïllustreerde prentenboek is een complete serie van vijf boekjes in één band.  Aan de hand van vijf verhalen over jachtluipaarden die elk een hoofdrol spelen in hun eigen verhaal, worden de unieke eigenschappen van de vijf overexcitabilities naar voren gebracht. Hiermee worden de vijf gebieden bedoeld waar bij kinderen en volwassenen een verhoogde intensiteit/gevoeligheid waargenomen kan worden, namelijk op psychomotorisch, zintuiglijk, intellectueel, verbeeldend/creatief en emotioneel vlak.

De Australische auteur Gloria van Donge wil bij kinderen de ontwikkeling van de eigen, unieke talenten stimuleren, waardoor ze hun sterke kanten leren waarderen in plaats van dat ze zich op hun zwakke kanten richten.

Elk van de  jachtluipaarden Chelsea, Chadwick, Christina, Chevron en Charlotte, neemt je mee in hun unieke belevingswereld en in elk verhaal wordt  één eigenschap uitgediept. De speelse en herkenbare verhalen helpen kinderen om samen met hun ouders te onderzoeken wie ze zijn en wat bij hen past.

Voor kinderen zijn er bij elk hoofdstuk vragen om interessante weetjes te ontdekken over onder andere de eigenschappen van jachtluipaarden, een aantal onderzoeksvragen zoals bijvoorbeeld: als jachtluipaarden de snelste landdieren zijn, zoek dan uit wat de snelste zwemmers in de oceaan zijn, en verschillende activiteiten waaruit gekozen kan worden: kies een favoriete activiteit, stel een doel, en houd je tijden bij met een stopwatch en voortgang in een tabel.

Voor ouders (of andere ‘begeleiders’) is er een samenvatting van de unieke eigenschap van het betreffende personage met daarbij aansluitend denkvragen: bijvoorbeeld over aangeboren talenten, opgebouwd zelfvertrouwen en camouflagestrategieën van je kind. Daarna volgt een stuk over ‘doelgedachten’. Dit geeft informatie over verschillen in ontwikkeling tussen hoogbegaafde en andere kinderen. En tot slot kun je bij het stuk ’samen praten’ vragen kiezen die het meest relevant zijn, afhankelijk van de leeftijd, om samen met je kind te bespreken.

 De auteur heeft ‘Wat is jouw talent?’ geschreven voor kinderen van twee tot negen jaar, met het doel om discussies op gang te brengen over uitdagingen waar kinderen mee worden geconfronteerd zoals bijvoorbeeld wat het betekent om op te groeien ‘als een jachtluipaard’. En ze wil kinderen helpen om een positief zelfbeeld te krijgen en zichzelf te accepteren zoals ze zijn.

Voor een evenwichtige ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen is het van groot belang dat zij en hun ouders zo jong mogelijk hun hoogbegaafdheid en unieke eigenschappen ontdekken en de invloed hiervan leren begrijpen in allerlei situaties.

Het is een mooi, zwaar prentenboek, dat zowel samen met je kind te lezen is, als ook (deels) zelf door je kind kan worden gelezen. De relevante thema’s die in de verhalen verweven zijn, in combinatie met de uitdagende activiteiten en prikkelende denk/onderzoeksvragen, maken dit boek een aanrader.

Dit boek is een pareltje omdat het op een leuke speelse manier openingen biedt voor kinderen en hun ouders om samen de ontdekkingstocht naar unieke talenten aan te gaan. Zowel op een praktische manier als door samen te denken en te onderzoeken. Ook professionals  kunnen het boek gebruiken als hulpmiddel in hun begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Ik wilde dat ik dit boek was tegengekomen toen mijn kinderen nog jonger waren (al heeft mijn (bijna) negenjarige er terloops zelf nog in zitten lezen).

248media uitgeverij (2019)

ISBN: 9789079603541

Floor Paulissen

[noot van de redactie: de vijf overexcitabilities komen uit de Theorie van Positieve Desintegratie van de Poolse psycholoog, psychiater en arts Kazimierz Dąbrowski]